ERFGOUD

straatnamen

Abdijstraat

Deze straat bestond reeds tijdens de middeleeuwen en sloot het abdijdomein af naar het noord-westen. We vinden ze dan oo

Abtenstraat

...g tot woongebied van de zone tussen Tichelrijlaan, Jodenstraat en Kattenstraat dienden enkele nieuwe dwarsverbindingen t...

AchilleThijsstraat

Een naam die gereserveerd is in de geplande wijk achter het station aan de Fabrieksstraat.

Adelardusstraat

...abt van 1055 tot 1082, geboren te Lovenjoel en te Sint-Truiden overleden op 6 december1082. Hij was monnik, prior en te...

Aline Pietersstraat

...rs werd geboren in Diksmuide op 05.12.1887 als dochter van geneesheer Aloïs en Maria Elisa Haegens, en overleed ongehuw...

Anroyestraat

...ontleend aan de eeuwenoude plaatsnaam of toponiem “Anroye”, die ook als kadastrale plaatsnaam behouden is. Dit is ee...

Appelstraat

Bij de ontwikkeling van het gebied tussen Ziekerenweg en Halmaalweg besliste het stadsbestuur voor de straatnamen inspir

Battelestraat

...erwijst naar gentlemen-farmer Bartholomeus Gilot, die er begin 19de eeuw woonde. Situeringsplan Battelestraat Situeri...

Begaardenbosstraat

...m verwijst naar het klooster van de Begaarden of Bogaarden, althans naar hun bos. Volgens sommige auteurs zouden ze oors...

Begoniastraat

...realiseerde de woningmaatschappij Nieuw Sint-Truiden de woonwijk Grote Brede Akker. Voor de straatnamen werd inspiratie ...

Bloemenstraat

...oem, talrijke kroonbladen (gewoon speenkruid) Een bloem is het deel van een plant waarin de organen voor geslachtelijke ...

Boomgaardenstraat

...m verwijst naar de weiden met hoogstamboomgaard tussen de spoorweg en de Fabriekstraat (vroeger onderdeel van de Houtstr...

Breendonkstraat

... verwijst naar het kamp van Breendonk waar tijdens wereldoorlog II eerst joden en zigeuners en later verzetsstrijders we...

Bruine-Lieve-Vrouwstraat

...de gemeentefusie heette deze straat in Kerkom Kapelstraat. Sinds 1 januari 1977 waren er echter diverse kapelstraten in ...

Capucienessenstraat

...naam verwijst naar het vroegere klooster van de Capucienessen, dat zich bevond waar vandaag het Cultureel Centrum en de ...

Casinostraat

...haar naam aan de feest-, theater- en vanaf 1911 ook filmzaal Casino. Het was de ontmoetingsplaats van de liberale bewegi...

Cicindriastraat

...verwijst naar de waterloop Cicindria die de stad doorkruist. Op het terrein van het vroegere ziekenhuis van de witzuster...

Clement Cartuyvelsstraat

...traat behoort tot het oude stratenpatroon van de stad, zoals terug te vinden op het stratenplan in de abdijatlas van 169...

Daliastraat

...ealiseerde de woningmaatschappij Nieuw Sint-Truiden de woonwijk Grote Brede Akker. Voor de straatnamen werd inspiratie g...

Davidstraat

...m is genoemd naar de geestelijke en taalkundige Jan Baptist David (°Lier 25 januari 1801, +Leuven 24 maart 1866). Hij w...

De Jongh, (Jean) Guillaume, schepen

Schepen die om zijn grote verdienste in de uitbouw van de stad in de Belle Epoque in 1906 een straatnaam kreeg

Drie-Gezustersstraat

... aanleg van het fruit- of bietenspoor van Sint-Truiden naar Tongeren heette deze straat in Zepperen Stationsstraat. Door...

Duifhuisstraat

... haar naam aan een oude hoeve, het Duifhuis, die hier vroeger stond. Deze hoeve is nu nog te bezoeken in het openluchtmu...

Festraetsstraat

...erd genoemd naar Julien Louis Kamiel Festraets, uurwerkmaker. Sint-Truiden 17-02-1904 – Sint-Truiden 24-05-1974, x 192...

Fresiastraat

...ealiseerde de woningmaatschappij Nieuw Sint-Truiden de woonwijk Grote Brede Akker. Voor de straatnamen werd inspiratie g...

Galgestraat

...algestraatSituereingsplan Galgestraat ...

Gazometerstraat

...erwijst naar de gasfabriek, met gasopslagtanks, die in 1880 tussen de huidige straat en de spoorweg werd gebouwd. Tot da...

Gildestraat

...aar naam aan het Gildehuis dat er vroeger stond. Gildestraat vroegerSitueringsplan GildestraatSitueringsplan Gi...

Gippershovenstraat

...e vervorming van een voornaam, Geerbrecht of Geerbald. Hoven verwijst dan weer naar een hoeve of boerderij. Deze straat...

Gootstraat

...reeds sinds de middeleeuwen tot het stratenpatroon van Sint-Truiden. Ze is dan ook terug te vinden op het stratenplan ui...

Grote Markt Algemeen

Het Sint-Truidense marktplein is zo groot dat het vrijwel alle marktactiviteiten voor zijn rekening nam. Bij de officië

Grote Vinnestraat

... verwijst naar het waterrijke gebied dat inmiddels als natuurdomein Het Vinne zijn oorspronkelijke toestand herovert. ...

Gudderstraat

...allen door hun sterke glanzende splijtvlakjes. ...

Haardstraat

...jst naar de sociale woningmaatschappij ‘Le Foyer Sainttronnaire' of 'Sint-Truidense Haard’, die er enkele huizen bo...

Hoge Veser

Deze wandeling bevindt zich op de stadswal waar van in de middeleeuwen een robuuste muur was gebouwd. Bovenaan, naast he

Hyacintstraat

...de de woningmaatschappij Nieuw Sint-Truiden de woonwijk Kleine Brede Akker. Voor de straatnamen werd inspiratie gezocht ...

Irène Raemaekersstraat

...kers Irène, geboren te Fécamp (Fr.) 06.12.1920 was de eerste vrouwelijke ambtenaar van de stad Sint-Truiden. Bij haar ...

Irisstraat

...aliseerde de woningmaatschappij Nieuw Sint-Truiden de woonwijk Grote Brede Akker. Voor de straatnamen werd inspiratie ge...

Jacob Claesstraat

...s, ‘Jacobus Gorcomiensis’, geboren in Zepperen op 10.03.1752 als zoon van Henri en Catharina Vecoven. Hij was als o...

Jan Frans Willemsstraat

...hrift... Jan Frans Willems Jan Frans Willems is op 11 maart 1793 in Boechout geboren. Als jonge schrijver publiceert hi...

Jozef van Overstraetenstraat

...zef Van Overstraeten is in Sint-Truiden geboren op 2 mei 1896 als zoon van gemeenteonderwijzer Antoon, van Zoutleeuw, e...

Jozef van Overstraetenstraat

...zef Van Overstraeten is in Sint-Truiden geboren op 2 mei 1896 als zoon van gemeenteonderwijzer Antoon, van Zoutleeuw, e...

Kazernestraat

...aar naam aan de kazerne, die er in 1837 door het stadsbestuur werd gebouwd, naar ontwerp van geniekapitein Lucien Alphon...

Kazernestraat

...aar naam aan de kazerne, die er in 1837 door het stadsbestuur werd gebouwd, naar ontwerp van geniekapitein Lucien Alphon...

Kersenstraat

...g van het gebied tussen Ziekerenweg en Halmaalweg besliste het stadsbestuur voor de straatnamen inspiratie te zoeken bij...

Klaproosstraat

... realiseerde de woningmaatschappij Nieuw Sint-Truiden de woonwijk Grote Brede Akker. Voor de straatnamen werd inspiratie...

Kommanderijstraat

...kt haar naam aan de nabijgelegen, vroegere Kommanderij van de Duitse Orde te Bernissem. Het landgoed Bernissem werd door...

Kommanderijstraat

...kt haar naam aan de nabijgelegen, vroegere Kommanderij van de Duitse Orde te Bernissem. Het landgoed Bernissem werd door...

Koningin Astridstraat

... station in 1876 van de kruising met de Tiensesteenweg naar de huidige locatie verhuisd was, met de aanleg van de Statio...

Korenbloemstraat

...72 realiseerde de woningmaatschappij Nieuw Sint-Truiden de woonwijk Grote Brede Akker. Voor de straatnamen werd inspirat...

Krokusstraat

...e de woningmaatschappij Nieuw Sint-Truiden de woonwijk Kleine Brede Akker. Voor de straatnamen werd inspiratie gezocht b...

L. Van Pouckestraat

...oucke werd geboren te Sinaai Waas op 2.11.1863 en priester gewijd te Gent in 1888. Na een opdracht in het Sint-Gregorius...

Leliestraat

...ealiseerde de woningmaatschappij Nieuw Sint-Truiden de woonwijk Grote Brede Akker. Voor de straatnamen werd inspiratie g...

Lenaertsstraat

... voor het eerst vermeld in 1574: leenart strate, in 1607: opde lennertstraet. Dezelfde straat wordt in 1300 loenre strat...

Lenertstraat

...een afgeleide van loonerstraete en dus de straat naar (Borg)Loon. Deze straatnaam komt in verschillende schrijfwijzen re...

Leopold II straat

...tion in 1876 van de kruising met de Tiensesteenweg naar de huidige locatie verhuisd was, met de aanleg van de Stationsst...

Loorstraat

...ellicht een afleiding van loo, een ander woord voor bos; of van laar, hetgeen een open plek in het bos betekent. Open ...

Luikerstraat

...t tot de oudste van de stad, ze wordt reeds vermeld in het begin van de twaalfde eeuw. De straat heette vroeger Brustems...

Luikerstraat

...t tot de oudste van de stad, ze wordt reeds vermeld in het begin van de twaalfde eeuw. De straat heette vroeger Brustems...

Madeleine Lejeunestraat

...rstevens, Madeleine Marie Ghislaine, ‘Madame Lejeune’, werd in Gent op 23.03.1896 geboren als dochter van ridder Lou...

Madeleine Lejeunestraat

...rstevens, Madeleine Marie Ghislaine, ‘Madame Lejeune’, werd in Gent op 23.03.1896 geboren als dochter van ridder Lou...

Margrietstraat

...72 realiseerde de woningmaatschappij Nieuw Sint-Truiden de woonwijk Grote Brede Akker. Voor de straatnamen werd inspirat...

Marie Popelinstraat

...in begon op 37-jarige leeftijd in 1883 rechtenstudies aan de Université Libre de Bruxelles. Als eerste afgestudeerde vr...

Marie Popelinstraat

...in begon op 37-jarige leeftijd in 1883 rechtenstudies aan de Université Libre de Bruxelles. Als eerste afgestudeerde vr...

Meersenstraat

...e weiden die in een broek, een nat gebied, voorkomen. Zij behoorden eigenlijk tot het overstromingsgebied of winterbeddi...

Meinstraat

...elijk om een vismijn gaat, het was immers de opvolger van de vismijn in de Halle, is het in Sint-Truiden toch bekend al...

Meinstraat

...elijk om een vismijn gaat, het was immers de opvolger van de vismijn in de Halle, is het in Sint-Truiden toch bekend al...

Minderbroedersstraat

...aam verwijst naar het klooster en de kloosterkerk van de minderbroeders, die omstreeks 1226 als eerste bedelorde van de ...

Molenstraat

...g van het station van de kruising met de Tiensesteenweg naar de huidige locatie werd de Molenstraat in twee stukken gekn...

N.B. de Borchgravestraat

...s Bernard de Borchgrave tot Bovelingen werd op 16 juli 1714 als zoon van Michel Frans baron de Borchgrave en van Marie T...

Nerumstraat

...voor de gemeentefusies de Kapelstraat, genoemd naar de kapel van het gehucht Nerum. De plaatsnaam Nerum, zoals ook de k...

Okeleistraat

...naam van één van beide rederijkerskamers in Sint-Truiden, die voor het eerst vermeld worden in 1495. Vermoedelijk best...

Ossenwegstraat

...baan van Runkelen naar Ossenweg leidt een zijweg naar het zuidwesten. De aanvankelijk verharde weg gaat voorbij de bebou...

Oudekerkstraat

...verwijst naar de vroegere kerk die pal tegenover deze straat stond. Omstreeks 1800 werd de huidige kerk en pastorie wat ...

Paul Nicolaïstraat

... Josef Nicolaï werd op 10 juni 1907 in Gorsem geboren als zoon van Jospeh Nicolaï, brouwer-landbouwer en burgemeester ...

Peetersstraat

...d op 6 september 1896 in Sint-Truiden geboren als zoon van beenhouwer François in de Brustemstraat (huidige Luikerstraa...

Perenstraat

... van het gebied tussen Ziekerenweg en Halmaalweg besliste het stadsbestuur voor de straatnamen inspiratie te zoeken bij ...

Perzikstraat

...g van het gebied tussen Ziekerenweg en Halmaalweg besliste het stadsbestuur voor de straatnamen inspiratie te zoeken bij...

Pioenstraat

...realiseerde de woningmaatschappij Nieuw Sint-Truiden de woonwijk Grote Brede Akker. Voor de straatnamen werd inspiratie ...

Pipelstraat

... Brustem dye straete vander kercken naeden piepel gaende vernoemd. Zowel een huis, deze straat als een stuk grond wordt ...

Plankstraat

...ermeld in het reglement voor de stadsverdediging van 1577 en is ook terug te vinden op het stratenplan uit de abdijatlas...

Plankstraat 13

Deze monumentale woning werd ca. 1870 gebouwd in opdracht van de hoofdgeneesheer van het hospitaal van de Zusters van Li

Pomphuisstraat

... waterleidingnet, een leiding van 36 kilometer met 200 aansluitingen van Velm naar Sint-Truiden, ingewijd door koning Le...

Prins Albertlaan 16

Deze herenhuizen maken deel uit van een reeks die door Frans Claes-Lekens in serie werden gebouwd, doch nooit identiek.

Prins Albertlaan 26

Op de hoek van het 'squairke', het driehoekige pleintje op de kruising van Prins Albertlaan en Leopold II straat, werd d

Prins-bisschoppenstraat

... ontwikkeling tot woongebied van de zone tussen Tichelrijlaan, Jodenstraat en Kattenstraat dienden enkele nieuwe dwarsve...

Pruimenstraat

...ng van het gebied tussen Ziekerenweg en Halmaalweg besliste het stadsbestuur voor de straatnamen inspiratie te zoeken bi...

R. Schrijversstraat

... loopt van Waterstraat tot Halingenstraat en wordt doormidden gekruist door de Oudestationsstraat. Het stuk tussen Water...

Relindisstraat

...dis was de dochter van de Frankische edelman Adelardus en was een zus van de H. Harlindis. Adelardus liet zijn dochters ...

Remaclusstraat

...lus (feestdag op 3 september) werd geboren te Berry in Aquitanië (Fr.) omstreeks 600. In 632 werd hij abt van het kloos...

René Lambrechtsstraat

...ts, Renier Gregoor Antoon ‘René’, werd op 23.11.1908 in Stevoort geboren als zoon van kleermaker Theophile en Carol...

Ridderstraat

...t tot het middeleeuwse stratenpatroon van de stad. De Duitse ridderorde van Alden Biesen bezat buiten de stad de command...

Rijschoolstraat

...lve eeuw hebben Truienaren feest gevierd in de stadsfeestzaal aan de Rijschoolstraat. Weinigen weten dat deze veredelde ...

Rode-Kruisstraat

... de nieuwbouwwijk werd in 1983 als hulde genoemd naar de internationale hulporganisatie Rode Kruis, waarvan de lokale af...

Rodulfusstraat

...ling tot woongebied van de zone tussen Tichelrijlaan, Jodenstraat en Kattenstraat dienden enkele nieuwe dwarsverbindinge...

Rozenstraat

... de oude volkse Hellewijk, eindigde oorspronkelijk op de stadsomwalling. Het stratenplan in de abdijatlas van 1697 geeft...

Saustraat

...e Zoutstraat ...

Schepen Dejonghstraat

...laume De Jongh werd op 2 januari 1840 in Sint-Truiden geboren als zoon van handelaar Arnold Grégoire en Anna Marie Steu...

Sint-Apolloniastraat

...olloniastraat heette vroeger Juges-de-Paixstraat (Vrederechterstraat), hetgeen aanleiding gaf aan allerlei verbasteringe...

Sint-Godfriedstraat

...art werd in 1512 geboren in de Keelstraat in Melveren. Bij zijn intrede in het klooster van de minderbroeders te Sint-Tr...

Sint-Jansstraat

...t-Jan werd al in 1215 vermeld en bevond zich buiten de stadsomwalling. Ze omvatte de huidige Parkstraat, Sint-Jansstraat...

Sint-Jorisstraat

...t deel uit van de oude landweg van Aalst naar Terbiest, een eeuwenoude cultusplaats (Oude Borgwormseweg, Rasopweg, Relle...

Sint-Jorisstraat

...t deel uit van de oude landweg van Aalst naar Terbiest, een eeuwenoude cultusplaats (Oude Borgwormseweg, Rasopweg, Relle...

Sint-Kristinastraat

... Wonderbaarlijke of Mirabilis werd omstreeks 1150 geboren in Brustem. Zij was 15 toen ze wees werd en met haar twee oude...

Sint-Lutgardisstraat

... werd in 1182 in Tongeren geboren als dochter van een rijke koopman. Zij trad als twaalfjarige in 1194 in bij het Cathar...

Sint-Nikolaasstraat

...n Myra kindervriend ...

Sint-Petrusstraat

...sstraat volgt het aloude tracé van de vroegere voetweg van Halmaal naar Bevingen. De straat is vernoemd naar de patroon...

Sint-Quintinusstraat

...t heette vroeger de Kerkstraat in Gelinden. Naar aanleiding van de gemeentefusie kreeg de straat de naam van de patroonh...

Sint-Trudostraat

...rd aangelegd in 1908, in het kader van de grootste urbanistische ingreep binnen de vroegere stadsvesting: de sanering va...

Slachthuisstraat

...tedelijk slachthuis bevond zich aan de Cicindria, tussen de Hoge Vest en de Vissegatstraat, waar nu enkele huizen staan ...

Slagmolenstraat

...verwijst naar een molen voor oliehoudende zaden, waarbij olie uit de zaden wordt geperst. Situeringsplan Slagmolenstraa...

Spaansebrugstraat

...dsdienstoorlogen in de 16de eeuw verbleven hervormers onder leiding van Willem Van Nassau tijdelijk in Sint-Truiden. Spa...

Speelhoflaan - Veemarkt

Van oudsher vond alle marktactiviteit in Sint-Truiden plaats op de Grote Markt, deze was immers voldoende groot om alle

Spoorwegstraat

... Provinciale tentoonstelling had plaats gehad, werd het terrein tussen de spoorweg naar Hasselt, de Stationsstraat en S...

Stapelstraat

...rugstraat ??? Familie Van Staepelen (abten en magistraten) ...

Straatnamen met belangrijke figuren

Sinds de 20ste eeuw is het de gewoonte om (vooral nieuwe) straten de naam te geven van verdienstelijke inwoners of beken

Toekomststraat

...e tentoonstelling van 1907 werd het nagenoeg onbewoonde buitengebied tussen de spoorweg van Sint-Truiden naar Hasselt en...

Tichelrijstraat

...oegere stadsomwalling, tussen Brustempoort en Nieuwpoort, werd de klei – leemgrond eeuwenlang gebruikt voor het maken ...

Toekomststraat

...e tentoonstelling van 1907 werd het nagenoeg onbewoonde buitengebied tussen de spoorweg van Sint-Truiden naar Hasselt en...

Tomstraat

...ijn tumba is een Romeinse grafheuvel of begraafplaats. De tumulkus op het Tomveld bevindt zich ten zuiden van de Tomstr...

Tulpstraat

...e de woningmaatschappij Nieuw Sint-Truiden de woonwijk Kleine Brede Akker. Voor de straatnamen werd inspiratie gezocht b...

Tumulusstraat

...n Romeinse grafheuvel. De straat is dan ook naar de nabij gelegen grafheuvel in Aalst genoemd. ...

Ursulinenstraat

...en zusters Ursulinen zich in het voormalige refugehuis van de abdij van Averbode in de Naamse straat. Ze kwamen om onder...

Viaductstraat

...aar naam aan de spoorwegbrug die er diende te komen voor de kruising van de trambedding Sint-Truiden – Herk-de-Stad me...

Vissegatstraat

...a de stad verliet, bevond zich het Vissegoat, een waterpoort met een vernuftig sluizensysteem, waarmee het debiet van de...

Voordstraat

... waterloop kruiste, werd een doorwaadbare plaats gezocht, een ondiepte waar men te voet kon doorgaan, dikwijls met behul...

Weertstraat

...n verzusterde in 1981 met het Nederlands-Limburgse Weert, na goede contacten bij de jaarlijkse fakkelestafette ter herin...

Waalhovenstraat

...noemd naar de hoeve Waalhof. Deze gesloten boerderij heeft een kern uit de eerste helft van de 17de eeuw, met aanpassin...

Zegestraat

...e woonwijk voor militairen in Wilderen werd voor de aangelegde straten gekozen voor straatnamen die aansluiten bij de la...

Zichten Stationsplein

Het stationsplein rond 1900 met op de voorgrond een fontein geflankeerd door twee gaslantaarns, aangelegd bij de ingebru

Zoutstraat

...

Amstenradelaan

... Amstenrade werd geboren te Aken ca. 1567 als zoon van baron Caspar en Maria von Reuschenberg en neef van landcommandeur...

Bentincklaan

...van de straten in de verkaveling Dennenland door de pvba Dennenland aan de gemeente Ordingen op 2 januari 1965 kregen de...

Bewellaan

...n naam aan het maatwerkbedrijf dat er gevestigd is. In 1963 werd de wet op de sociale reclassering voor mindervaliden ge...

Boudewijnlaan

...namen in de verkaveling langs de Terbiestweg werd inspiratie gezocht bij het koningshuis: Boudewijnlaan naar koning Boud...

de Pitteurslaan

... de vroegere Commanderij van Ordingen , met kasteel en hoeve, werd op 1 juni 1817 gekocht door H.B. de Pitteurs, voor en...

Duraslaan

...n vormt de verbindingsweg tussen de dorpscentra van Duras en Gorsem die de kasteeldreef van het 304374 kruist. Deze laan...

Fabiolalaan

...g langs de Terbiestweg werd inspiratie gevonden bij het Belgisch koningshuis: koning Boudewijn, zijn echtgenote koningin...

Filipslaan

...n in de verkaveling langs de Terbiestweg werd inspiratie gezocht bij het Belgisch koningshuis: Boudewijnlaan naar koning...

Fouga Magisterlaan

...hting van het bedrijvenpark op de vroegere luchtmachtbasis Brustem werd het toestel dat het stuntteam Rode Duivels van d...

Frederic de Renesselaan

...e ontwikkeling van het gebied tussen Terbiest en Bernissem werd voor enkele straatnamen verwezen naar de voormalige comm...

Harduemontlaan

...ont was de eerste gekende heer van Ordingen (1235). Bij het ontwikkelen van de verkaveling omheen het kasteel werd voor ...

Hendrik Prijslaan

... – Alken 18.03.1984 rustoord Terkoest, x 1924 Aline Groffy Zoon van meester-kleermaker Lambert en winkeljuffrouw Maria...

Horionlaan

...or zijn huwelijk met Maria van Ordingen heer van Ordingen geworden. Hun nakomelingen beheerden het goed Ordingen geduren...

Jan van Xantenlaan

...Jan I, geboren te Hildesheim (D.) ca. 1170, werd scholaster aan de kapittelkerk te Aken. Hij predikte voor de kruistoc...

Jan van Xantenlaan

...Jan I, geboren te Hildesheim (D.) ca. 1170, werd scholaster aan de kapittelkerk te Aken. Hij predikte voor de kruistoc...

Kasteellaan

...aan De Kasteellaan in zijn huidige vorm is aangelegd met betonplaten. De weg verbindt de gehuchten Wilderen en Duras d...

Kennedylaan

...Jack”) Kennedy (Brookline (Massachusetts), 29 mei 1917 – Dallas (Texas), 22 november 1963), ook bekend onder zijn ...

Kennedylaan

...Jack”) Kennedy (Brookline (Massachusetts), 29 mei 1917 – Dallas (Texas), 22 november 1963), ook bekend onder zijn ...

Lichtenberglaan

...erwijst naar de oude plaatsnaam, zoals ook de kadastrale administratie in 1842 overnam. De oudste vermelding dateert van...

Narcissenlaan

...e Smisstraat en de Raamstraat Is de Narcissenlaan een 3 armige woonwijk genoemd naar de bekende voorjaarsbloeier Over ...

Prins Albertlaan

...het station van de kruising met de Tiense steenweg was verplaatst naar de huidige locatie, werd de kaarsrechte Stationss...

Regielaan

...ijst naar de Regie Der Wegen, de vroegere benaming van het Agentschap wegen en verkeer, dat er zijn uitvalsbasis heeft v...

Remersdaallaan

...erinnert aan gebeurtenissen in augustus 1914, bij de Duitse inval. De actieve burgerwacht, die in Sint-Truiden sinds 189...

Ridderordelaan

...rwijst naar de Duitse of Teutoonse ridderorde. Het landgoed was via erfenis achtereenvolgens eigendom van de families Ar...

Ruytershoevelaan

...verwijst naar de rijschool Ruitershoeve die er gevestigd was. Situeringsplan Ruytershoevelaan ...

Sint-Harlindislaan

...nkt zijn naam aan één van de twee patroonheiligen van de parochie Ordingen: Sint-Harlindis. De vroegere Kerkstraat in ...

Sint-Jorislaan

...t van de straten in de verkaveling Dennenland door de pvba Dennenland aan de gemeente Ordingen op 2 januari 1965 kregen ...

Speelhoflaan

...uil met de stad in 1578 verkreeg de abdij het domein waarop vanaf 1585 een landhuis werd gebouwd. Dit buitengoed werd ee...

Spookvliegerlaan

...htjachtbasis gedurende de Tweede Wereldoorlog, was het vliegveld van Brustem toen thuishaven voor één van de meest suc...

Tichelrijlaan

...gere stadsomwalling, tussen Brustempoort en Nieuwpoort, werd de klei – leemgrond eeuwenlang gebruikt voor het maken va...

Velmerlaan

...emeentefusie in 1977 moest voor de Beekstraat en Sint-Truidensteenweg een nieuwe straatnaam worden gevonden. Beide aansl...

straatnamen

opsomming test

Beweeg over een jaartal...
ONTDEKKING VAN DE DAG

Hakselaar uit het vml. Hoevemuseum Sint-Truiden

Hakselmachine of toestel met een manueel aandrijfmechanisme voor het snijden van stro, gras of maïsgroen. Het grote vliegwiel bezorgde voldoende momentum om de spierkracht maximaal te kunnen  gebruiken. 

Het te versnijden gewas werd in de aanvoergoot gelegd en kwam tussen twee getande rollen terecht. Hierdoor werd het naar het mes toe gedreven. Dat mes werd aangedreven door het grote vliegwiel in gietijzer met hengsel.

Uit de landbouwcollectie voormalige Hoevemuseum Sint-Truiden, met ST/86.238 als oud inventarisnummer.


Het toestel is vervaardigd of geleverd door Sneyers-Lafosse en had Jozef Tilkens als vorige eigenaar, die het aan het Stedelijk Hoevemuseum schonk. 

Sneyers, (Jan Trudo) August was een gekend nijveraar in het stadscentrum. Sint-Truiden 03.08.1866 – Sint-Truiden 12.12.1923, x Justine Lafosse. Opvolger Lafosse-Charlier. Metaalwaren Engels, Frans, Duits en inlands, kachels, lantarens, bietwortelsnijders, fornuizen, huishoudartikels, ijzeren bedden, tuinmeubelen, gereedschappen, glas, porcelein, kristal. Weeldeartikels. IJzer, staal, balken. Depot van zink van Nouvelle Montagne. Hoogbrugstraat +-1928. Weduwe A. Sneyers-Lafosse +-1929. Weduwe A. Sneyers-Lafosse Hoogbrugstraat (ijzerwaren, huishoud), Grote Markt ('weelde'), Beekstraat (staal, zink) +-1933. Afdeling aardewerk op Grote Markt. In  1912: overname handel in koorden en zakken van koordendraaier Louis Lafosse Hoogbrugstraat door ijzerhandel August Sneyers-Lafosse. De firma leverde ook landbouwmachines. 


Inventaris CAG, Leuven - Hoevemuseum Sint-Truiden