Onze-Lieve-Vrouwkapel

Neogotische Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel van 1877 (gedateerd door een jaarsteen in de puntgevel), gelegen aan de Hasseltsesteenweg, net ten zuiden van de toegang tot het domein Nieuwenhoven en geflankeerd door twee dennen.

De kapel werd volgens de literatuur opgericht door Baron Armand de Moffarts, eigenaar van het kasteel van Nieuwenhoven, als dank voor de geboorte van een tweeling. Volgens kadastergegevens was de kapel nog eigendom van Carolus Whettnall. De jaarlijkse bedevaart vanuit Sint-Truiden naar Kortenbos hield halt aan deze kapel.

Rechthoekige bakstenen kapel onder een leien zadeldak en met een hardstenen plint. Puntgevel met gekoppelde hoeksteunberen afgewerkt met een hardstenen topstuk en een geprofileerde blauwe hardstenen dekplaat op de gevel met bekronend hardstenen kruis. Spitsboogvormige toegang met een geprofileerde blauwe hardstenen omlijsting in een verdiept spitsboogvormig spaarveld. De toegang is afgesloten door een verzorgd witgeschilderd smeedijzeren hekken.

Bepleisterd en wit en blauw geschilderd interieur met een tegelvloer met ingelegde motieven. Blauwgeschilderd kruisribgewelf vertrekkend vanop uitgewerkte kapitelen. Opschrift op de muur: "Quarante jours d'indulgence chaque fois un’en cite trois Ave Maria. M. De V." Verzorgd uitgewerkt houten altaar met snijwerk steunend op vier houten zuiltjes. Op het altaar Onze-Lieve-Vrouwebeeld.


Bron     : -
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  : 2015

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Onze-Lieve-Vrouwkapel [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300677 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Jammaers, Urbain, geneesheer

Ordingen 07.08.1899   Sint-Truiden 24.03.1988  x Lucie Germeys  

Geboren in winning Deplet. Uit Zeppers smedenfamilie. Enige zoon van liberale rentenier Felix en Antonie Vrijdaghs. Kleinzoon van smid Joannes en Anne Gertrudis Saenen.  

Ll. Klein-Seminarie Sint-Truiden. Twee jaar natuurwetenschappen R.U. Luik, maar overgeschakeld op geneeskunde. Huisdokter met specialiteit kraambed 1925. Praktijk in 1927 verhuisd naar Stenaertberg in Sint-Truiden. 

Wetsdokter en stichter Wetenschappelijke Kring van Geneesheren van Sint-Truiden . Lid van de Orde en van Beroepshof Orde. Lid Maatschappij Wetsgeneeskunde België 1946. Oprichter zondagsdienst dokters Sint-Truiden 1939.

Info: HIP archief. Lit.: Rik PIRARD, Zestig jaar toegewijde huisarts en wetsdokter, in HBVL, 01.04.1987; Dr. Luc RENSON, In Memoriam Urbain Jammaers, Sint-Truiden. 1998; Leven in Oud Zepperen, p. 129-142, 419-421.