Restant van visvijvers op de Kelsbeek

Op de bovenloop van de Kelsbeek bevinden zich in het huidige Galgenbos (provinciaal domein Nieuwenhoven) de restanten van eeuwenoude visvijvers, die mogelijk bij hoeve Casselaer hoorden, een landbouwuitbating in bezit van de cisterciënzerinnenabdij Herkenrode. Op deze plaats vertoont de topografie een opvallend reliëf. De beek stroomt door een vrij smalle, maar diepe bedding met kunstmatig opgehoogde randen, die vroeger de dijkjes rond de wellicht opgestuwde vijvers vormden. Op 17de-eeuwse kaarten zijn deze vijvers goed zichtbaar. De 19de-eeuwse kadasterkaarten tonen nog maar één vijver, die even later, waarschijnlijk door een gebrek aan onderhoud van de dammen, wegspoelde.

De associatie met Herkenrode is gebaseerd op het feit dat omliggende gronden tot het eigendom van Herkenrode behoorde. Uit beschrijvingen van het begin van de 16de eeuw blijkt Herkenrode vijvers in Sint-Truiden te hebben bezeten. Uit de vijvers werden ondermeer “lange vissen getrokken”, mogelijk palingen. Op een niet gedateerde kaart van het Algemeen Rijksarchief Brussel (vermoedelijk 17de-18de eeuw) is de ligging van de vijvers duidelijk aangegeven. In het smalle dal van de Kelsbeek liggen te midden het bos (Kalverweidebos en Mielenbroekbos) drie opeenvolgende naamloze vijvertjes, die tot eind 18de eeuw tot het landbezit van de Herkenrodeabdij behoren.


Bron     : -
Auteurs :  Verboven, Hilde
Datum  : 2015

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Restant van visvijvers op de Kelsbeek [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/301429 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Portmans, ridder (Frans Maria) Ferdinand, burgemeester Hasselt

Sint-Truiden 23.12.1854  Hasselt 19.03.1938  Marie Roelants 

Zoon van vrederechter Jean Ignace Charles, tevens kantonnaal inspecteur lager onderwijs, en Elisabeth Charlotte Florentine Vanham. College Sint-Truiden. Jurist Leuven. 

Medestichter eerste mutualiteit Sint-Truiden en voorzitter schoolcomité tijdens schoolstrijd. Notaris en plaatsvervangend vrederechter Hasselt 1885. Gemeenteraadslid 1881-1887 Sint-Truiden en lid weldadigheidsbureel 1883-1886 Sint-Truiden. Provincieraadslid 1892-1912. Vader van priester-leraar en pastoor Etienne Stephanus (1895-1962). 


Burgemeester Hasselt 1895-1937. Katholiek volksvertegenwoordiger 1912-1923 en senator ter vervanging van Edmond Whettnall 1913-1932. Ridder 1929. Voorzitter Comité Hulp en Voeding WO I. Begraven oud kerkhof Hasselt, monument met alliantiewapens. Borstbeeld in stadsmuseum Hasselt door Emile Cantillon ca. 1905. Straatnaam Ridder Portmansstraat Hasselt.

Info: ODIS-databank en website Hasel.
Lit.: HBVL, 21.03.1938; VAN MOLLE, p. 275; J. GRAUWELS, De straatnamen van Nieuw-Hasselt, Hasselt: Heideland, 1980, p. 80.