Cartuyvels, (Gulielmus) Ludovicus, pastoor-deken

Attenhoven 16.11.1804 Sint-Truiden 31.01.1885 

Zoon van François en Marie Elisabeth Goffin. Broer van twee minderbroeders. Neef van Pierre Eustache, de vader van burgemeester Clément.  

Priester  1827. Kapelaan of pastoor Halmaal-Bevingen 1827 en Alken 1836. Pastoor-deken  Sint-Truiden 1837-1881. Kocht de dekenij  in de Plankstraat . Bouwheer o.a. neogotische toren hoofdkerk. IJveraar voor diverse kloosterinstellingen in Sint-Truiden o.m. Broeders van Liefde, Zusters van Liefde. Gedoogde Sint-Pieter en Sint-Maarten als zelfstandige parochie. Erekanunnik 1877. Op rust 1881, Ridderstraat 

 Lees: Jean PAQUAY, La réorganisation diocésaine après 1802, in Mélanges liégeois, (Analecta ecclesiastica leodiensia, 6), Luik, 1937, p. 96; Jan RUTTEN, De toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Sint-Truiden. Enkele gegevens over de bouwgeschiedenis, in HBHEYN, 1984, p. 271-288, Fernand DUCHATEAU, in ST19DE, 1998, p. 22; Jozef SMEESTERS, in idem, p. 217-219; Franz AUMANN, in idem, p. 294-295, 297 en noot 17.


Onderschrift bij deze foto

 

Kamiel Stevaux
ONTDEKKING VAN DE DAG

Trofeeën aan de muur: op handelsmissie

In de oudheid werden in oorlog of jacht veroverde trofeeën aan een stok opgehangen. Dit motief ging een eigen leven leiden als allegorische decoratie. Kalksnijders modelleerden in het nog vochtige stucwerk voorwerpen tussen bloemenslingers aan linten opgehangen.

In het stadhuis op de Grote Markt op het 'schoon verdiep' zijn in de hoge vestibule de vier kunsten en twee speciale thema's uitgewerkt, de zeevaart en het landleven. Die laatste werken dateren waarschijnlijk uit de Hollandse periode (1815-1830) onder burgemeester J.A.N. Van den Berck. Scheepvaart en de Nederlandse vertaling van Vergilius wijzen daarop. Lees: Franz AUMANN, Symboliek op het 'schoon verdiep' van het Sint-Truidense stadhuis, in Sint-Truiden een zoektocht naar symbolen, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2002, p. 19-27; Het stadhuis van Sint-Truiden. Hart van de democratie, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2018, p. 56-61.