Cartuyvels, (Gulielmus) Ludovicus, pastoor-deken

Attenhoven 16.11.1804 Sint-Truiden 31.01.1885 

Zoon van François en Marie Elisabeth Goffin. Broer van twee minderbroeders. Neef van Pierre Eustache, de vader van burgemeester Clément.  

Priester  1827. Kapelaan of pastoor Halmaal-Bevingen 1827 en Alken 1836. Pastoor-deken  Sint-Truiden 1837-1881. Kocht de dekenij  in de Plankstraat . Bouwheer o.a. neogotische toren hoofdkerk. IJveraar voor diverse kloosterinstellingen in Sint-Truiden o.m. Broeders van Liefde, Zusters van Liefde. Gedoogde Sint-Pieter en Sint-Maarten als zelfstandige parochie. Erekanunnik 1877. Op rust 1881, Ridderstraat 

 Lees: Jean PAQUAY, La réorganisation diocésaine après 1802, in Mélanges liégeois, (Analecta ecclesiastica leodiensia, 6), Luik, 1937, p. 96; Jan RUTTEN, De toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Sint-Truiden. Enkele gegevens over de bouwgeschiedenis, in HBHEYN, 1984, p. 271-288, Fernand DUCHATEAU, in ST19DE, 1998, p. 22; Jozef SMEESTERS, in idem, p. 217-219; Franz AUMANN, in idem, p. 294-295, 297 en noot 17.


Onderschrift bij deze foto

 

Kamiel Stevaux
ONTDEKKING VAN DE DAG

Duchateau, (Jan) Alfons, bankdirecteur

Aalst 04.02.1867  Leuven hosp. 22.01.1933   Sylvie Abels 

Zoon van landbouwer Pieter Arnold en Maria Theresia Wauters.  

Ll. Normaalschool Sint-Truiden 1885, aldaar onderwijzer 1888. Leraar gymnastiek en plantkunde. Leraar wiskunde en natuurwetenschappen College 1899 tot aan opheffing in 1910, bijnaam ‘den Duk’. Leraar wiskunde Limburgse ambachtsschool Hasselt en normaalleergangen nijverheidsonderwijs provincie Limburg. Drukkerij, boekbinderij, papierhandel en ‘keurboekerij’ ‘In ’t Gulden Boek’ Groenmarkt, opvolger van A. Schoofs. Ook verkoop geldbeugels, optiek en meetinstrumenten. 

Vader van priester Gabriël en van nijveraar Alfons. Grootvader van docent-stadsarchivaris Ferdinand. Echtgenote uit Berchem. Medestichter met dokter Quintens en voorzitter studiekring De Coninckxvrienden  ca. 1897. Voorzitter Commissie Openbare Onderstand 1925 en ijveraar bouw nieuw weeshuis Nieuw Sint-Truiden 1931. Bestuurder Nijverheidsschool 1910 en Landbouwbank van België te Sint-Truiden. Lid kerkfabriek hoofdkerk. Secretaris comité Fancy-fair 1911 voor Ziekenkas Christen Werkmanshuis. Lid Toezichtcommissie tekenacademie 1932.

Herinneringssteen Weeshuis.

Publicaties: Begrippen van meetkunde. Eerste deel: voorafgaande begrippen. Nijverheids- en ambachtsscholen. Vierde graad van het lager onderwijs. Normaalscholen, Sint-Truiden: Groenmarkt 64 en 65, s.d.; Begrippen van stelkunde ten gebruike van nijverheids- en ambachtsscholen, Sint-Truiden Groenmarkt: A. Duchateau, z.j., druk Hasselt.

Lees: Lijkrede door Paul CARTUYVELS, in De Tram, 28.01.1933; MINTEN, p. 97, nr. 662.