Cartuyvels, (Gulielmus) Ludovicus, pastoor-deken

Attenhoven 16.11.1804 Sint-Truiden 31.01.1885 

Zoon van François en Marie Elisabeth Goffin. Broer van twee minderbroeders. Neef van Pierre Eustache, de vader van burgemeester Clément.  

Priester  1827. Kapelaan of pastoor Halmaal-Bevingen 1827 en Alken 1836. Pastoor-deken  Sint-Truiden 1837-1881. Kocht de dekenij  in de Plankstraat . Bouwheer o.a. neogotische toren hoofdkerk. IJveraar voor diverse kloosterinstellingen in Sint-Truiden o.m. Broeders van Liefde, Zusters van Liefde. Gedoogde Sint-Pieter en Sint-Maarten als zelfstandige parochie. Erekanunnik 1877. Op rust 1881, Ridderstraat 

 Lees: Jean PAQUAY, La réorganisation diocésaine après 1802, in Mélanges liégeois, (Analecta ecclesiastica leodiensia, 6), Luik, 1937, p. 96; Jan RUTTEN, De toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Sint-Truiden. Enkele gegevens over de bouwgeschiedenis, in HBHEYN, 1984, p. 271-288, Fernand DUCHATEAU, in ST19DE, 1998, p. 22; Jozef SMEESTERS, in idem, p. 217-219; Franz AUMANN, in idem, p. 294-295, 297 en noot 17.


Onderschrift bij deze foto

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

IJzeren kruisen


Het station van Sint-Truiden, vermoedelijk op 11 augustus 1915. Een jaar na de veldslagen in Orsmaal-Gussenhoven en Halen zakt generaal Moritz von Bissing af naar het voormalige slagveld. Hij deelt er enkele IJzeren Kruisen (de hoogste Duitse onderscheiding) uit aan moedige soldaten.

Von Bissing, zelf een voormalige cavalerieofficier, was sinds december 1914 in functie als gouverneur-generaal december 1914 in functie als gouverneur-generaal van het bezette België. In die hoedanigheid is hij de hoogste Duitse militair van het land en heeft Von Bissing een nagenoeg onbeperkte macht. Von Bissing streeft naar een volledige naoorlogse aanhechting van ons land bij het Duitse rijk, maar hij sterft nog tijdens de oorlog, op 18 april 1917. Hij is dan 73. 

De Duitsers waren trouwens gek op de grandeur van dergelijke ceremonies. Op de voorgrond staat een muziekkapel met pinhelmen, klaar om een eresaluut te spelen. Uit verslagen uit de oorlogsjaren weten we dat diezelfde muziekkapel elke week het beste van zichzelf gaf op de kiosk in Sint-Truiden.

 Bron: HBVL.be

Lees: Sint-Truiden in de Eerste Wereldoorlog. Bronnenboek, Balen: Studium Generale, 2013.