Reeks burgerhuizen

Reeks burgerhuizen uit begin 20ste eeuw, in eclectische of neoclassicistische stijl; breedhuizen van het enkelhuistype (behalve nummer 12: dubbelhuis), twee tot vier traveeën en twee tot drie bouwlagen. Bakstenen gebouwen.

Nummer 2 telt vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Lijstgevel op een arduinen plint; gebruik van arduin, gele en zwarte baksteen als afwerking; getoogde muuropeningen; rechthoekig balkon met gesmeed ijzeren hek.

Nummer 12: mansardedak (leien) met twee dakkapellen, en gevelverhoging boven de rechter travee; gevelsteen: "Ach. FOUCART"; baksteenbouw met verwerking van arduin, op een arduinen plint met bossage; rechthoekige muuropeningen; tegelmozaïeken onder de ontlastingsbogen; rechthoekig balkon met gietijzeren hek.

Nummer 16 in neoclassicistische stijl; zadeldak met twee dakkapellen; bakstenen lijstgevel met verwerking van arduin, bakstenen panelen in visgraatverband met versierende diamantkop. Rechthoekige muuropeningen. Rechthoekig balkon met gesmeed ijzeren hek op I-balk met rozetten en ijzeren consoles.

Nummer 18 telt twee traveeën en twee bouwlagen. Onder pseudomansardedak (kunstleien) met dakkapel en dakvenster, en is gedateerd 1906 (gevelsteen). Bakstenen lijstgevel op een geblokte arduinen plint; kelderverdieping. Afwerking van arduin en panelen met tegelmozaïeken; klein gebogen balkon met gietijzeren hek. Rechthoekige muuropeningen met art-nouveau-inslag; brede vensters links onder I-balk met rozetten.

Nummer 22 telt twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen). Op een gevelsteen gedateerd: "Ach. FOUCART 1906". Bakstenen lijstgevel op een arduinen plint; afwerking van arduin; art-nouveau-elementen: gesmeed ijzeren ornamenten onder de kroonlijst, en rechthoekig arduinen balkon met gesmeed ijzeren hek tussen uitgewerkte postamenten. Rondboogvormige muuropeningen op de benedenverdieping, met interessant houtwerk voor het rechtse raam; rechthoekige bovenvensters respectievelijk opgevat als twee- en drielicht in de rechter travee.

Nummer 24 telt twee traveeën en twee bouwlagen onder pseudo-mansardedak, met oeil-de-boeuf, en puntgevelvormige verhoging boven de linkertravee. Baksteenbouw, verlevendigd met elementen van arduin en gele baksteen; enkele panelen met tegelmozaïeken; rechthoekige muuropeningen onder I-balken; rechthoekig balkon met gietijzeren balustrade.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Reeks burgerhuizen [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22808 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Charter 1404

Charter van 18 november 1404 waarbij de bisschop van Luik en de abt van Sint-Truiden, beiden halfheer van de stad, de verkiezingsprocedure voor het stadsbestuur bevestigen. Met vijf zegels (replica van origineel uit het stedelijk archief ligt in vitrinekast ingangshal stadhuis).


Jan van Beieren, prins-elect van Luik, en Robert van Rijkel, abt van Sint-Truiden, herstellen, mits enkele kleine aanpassingen, de voorschriften van abt Zacheus van Vranckenhoven van 28 augustus 1366 over de samenstelling van het stadsbestuur.


Deze oorkonde geeft een momentopname in de strijd voor lokaal zelfbestuur tegen de centrale overheid, en omgekeerd.

Van links naar rechts zien we de zegels van:

- In rode was het zegel van Jan van Beieren, prinsbisschop van Luik en graaf van Loon, S. MAIUS JOHIS. DE…. LEODIENSSIS ET COMITIS LOSSEN

- Zegel van Robert van Rijkel, abt van Sint-Truiden, S. ROBERTI DE RIKELE DEI GRA. ABBATIS STI. TRUDONIS

- De stad Sint-Truiden; vooraan Sint-Trudo met palmtak en boek met bovenaan de drie torens van de westbouw van de abdijkerk, SIG. SANCTI TRUDONISachteraan als tegenzegel de gemijterde bisschop, S. LAMBERTI (het stedelijke zegel verwijst uitdrukkelijk naar de beide heren van de stad, geen perron als symbool van stedelijke vrijheden)

- Zegel van het kapittel van Luik, SIG…IS, ECC… LEOD

- Zegel van de abdij van Sint-Truiden, SANCTUS. TRUDO. CONFESSOR. XRI.


Lees: Roger VANBRABANT, Het charter van 18 november 1404. Kritische benadering van een belangrijk politiek archiefstuk van de stad Sint-Truiden, Sint-Truiden: Heemkundige kring van Groot-Sint-Truiden, 2010. Mmv. Thierry Ghys.