Korensteeg en aanpalende gebouwen

Smalle steeg waarvan de gevelwanden worden gevormd door de zijgevels van de huizen op de markt en in de Beekstraat, en door de achterbouw en koermuren van deze huizen. Het enige huis dat op de steeg uitziet is nummer 13A. In de noordoostelijke straatwand bevindt zich een gedicht, classicistisch poortje uit de tweede helft van de 18de eeuw: hardstenen rondboogpoortje ingeschreven in een rechthoekige omlijsting met neuten, imposten en licht uitspringende, trapezoïdale sluitsteen met korte druiplijst.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Korensteeg en aanpalende gebouwen [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/127001 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Jadoul, Jules (Auguste Joseph), missionaris

Velm 14.06.1872   Nieuw Antwerpen (Congo) 04.02.1902. 

Zoon van landbouwer Pierre Joseph en Antonia Sacré. Broer o.a. van Arthur en van missionaris Theophile.  

Klein Seminarie. Scheutist 1891 en priester  1896. Missiepost Moanda bij Banana 1896. Parochie Boma 1899. Korte tijd terug in België 1900. Directeur schoolkolonie Nieuw Antwerpen of Bangala in Evenaarsgebied 1901.

Publ.: Ce que c’est qu’une paroisse au Congo, in: Missions en Chine et au Congo, 1900, p. 490-493.
Lit.: Belgische koloniale biografie, 2, 1948-1950, kol. 504-505; CONGO, p. 101-104.