Reeks stadswoningen

Reeks gelijkaardige huizen, samen vijftien traveeën en twee en een halve bouwlaag onder steil zadeldak (Vlaamse en mechanische pannen, kunstleien); 17de-eeuws gebouw (muurankers, linkerzijgevel, dakhelling), met in de 19de eeuw aangepaste gevelordonnantie. Bakstenen lijstgevels, gecementeerd en beschilderd; nummer 38 is van een nieuw bakstenen parement voorzien; gesmeed ijzeren muurankers met gekrulde kop en spie. Rechthoekige vensters; de vensters der eerste en tweede bouwlaag zijn gecementeerd en voorzien van lekdrempels; de zoldervensters zijn oorspronkelijk: vlakke hardstenen omlijsting met sponningbeloop en duimen (voorheen beluikt). Rechthoekige deuren in een vlakke omlijsting van beschilderde hardsteen met neuten. De linker zijgevel is voorzien van aandak, vlechtingen, en een topstuk in de vorm van een kalkstenen bol.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Reeks stadswoningen [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22676 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Gerstmans, Marcel (Robert Gerard Marie), schooldirecteur

Sint-Truiden 12.07.1895   Oostende 25.05.1986   Godelieve Priem  

Zoon van Jean-Baptiste, boekbinder en papierhandelaar met speelgoedwinkel en uitleenbibliotheek ‘In den Wereldbol’ Ridderstraat. Moeder Marie Agnes Rosalie Timmermans. Broer van Alfons, pastoor o.a. te Niel-bij-As.  

Leerling College en student ingenieur Leuven. Memoires over eerste dagen WO I in Sint-Truiden. Secretaris Groeningerwacht Sint-Truiden en ondertekenaar activistisch pamflet WO I. Na legerdienst doctor in fysica en wiskunde Leuven. Leraar athenea Hasselt 1924, Antwerpen, Brugge 1925. Directeur avondonderwijs Handels- en nijverheidsschool Brugge 1931. Internering na WO II, nadien werkzaam bij Leen- en Hypotheekmaatschappij. Ongepubliceerd onderzoek over Azteekse kalender. Guldenboomstraat Brugge.

1905


Publ.: De oorlogsdagen in augustus 1914 te Sint-Truiden. De belevenissen van een brancardier, Sint-Truiden. West-Print, 1965, red. Kamiel Stevaux.
Lit.: WESTVLA, 4, p. 63.