Herenhuis

Alleenstaand herenhuis, gelegen in zijn tuin, die aan de straatzijde door een laag muurtje met een gesmeed ijzeren hek is afgesloten; gesmeed ijzeren inrijhek met initiaal B. Neoclassicistisch enkelhuis van zes traveeën en drie bouwlagen - met souterrain - onder schilddak (nok evenwijdig aan straat, mechanische pannen) uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Bakstenen gebouw op een hoge arduinen sokkel met getoogde keldervensters. Zware arduinen puilijst, en arduinen panelen op de borstweringen; beschilderde kroonlijst met kwarthol profiel. Getoogde vensters in een arduinen omlijsting met oren, neuten en sluitsteen; kordon vormende lekdrempels; oorspronkelijk houtwerk (stolpramen). Getoogde poort in de linker travee, voorafgegaan door twee Toscaanse zuilen op hoge vierkante sokkels, die een rechthoekig balkon met stenen balustrade dragen, zodat een soort portaal gevormd wordt; geprofileerde arduinen booglijst met versierde sluitsteen, en als pilasters opgevatte posten; oorspronkelijk houtwerk; gesmeed ijzeren waaier met het initiaal B.

Links van de poort, een rondboogdeurtje dat naar het kantoor (opschrift "Bureaux") leidt.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Herenhuis [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22886 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Cryns, Pieter (Adriaan), didactisch auteur

Peer 02.04.1857   Vorst Brussel 10.07.1937  Marie Sophie Bervoets 

Zoon van schrijnwerker Jan Francus en Maria Elisabeth Eyckens.  

Normaalschool Sint-Truiden 1873-1876. Hulponderwijzer Paal en gehuwd met Paalse. Hoofdonderwijzer Gelinden, auteur  van leerboeken en van geïllustreerde prijsboeken voor de jeugd. Vader van naaimeesteres Clotilde (°Paal 1886) en van Edgard (°Gelinden 1892), onderwijzer  te Vorst. Dorpsstraat Gelinden. Naar Vorst 1920.
Publicaties: De geschiedenis van België aan de leerlingen van den lageren graad der lagere scholen overeenkomstig het programma van 1 mei 1897, Lier: J. Van In, 1899; Handboekje voor het antialcolisch onderwijs ten gebruike der lagere scholen naar aanleiding van het ministerieel besluit van 2 april 1898, Lier: J. Van In, 1899; De kleine landbouwer. Herhalingsboekje voor de wedstrijden overeenkomstig het ambtelijk programma van 17 september 1898, Lier: J. Van In en Cie, 1900; Rekenoefeningen op de getallen van 1 tot 1.000 en op de eerste beginselen der tiendelige en gewone breuken en van het metrieke stelsel, Lier: Van In & Cie, 1903; Het geroofde egelsnestje en andere vertellingen vertaald en bijeengezameld, Lier: Van In & Cie, 1907; Geschiedenis van den luchtballon, Lier: Jozef Van In & Cie, (1907); Een reisje naar Congo, Lier: Van In & Cie, 1909, met liederen.
Lees: JORISSEN; MINTEN, p. 83, nr. 475.