Herenhuis

Imposant breedhuis, oorspronkelijk een geheel, gelegen op de hoek van de Schepen Dejongstraat. Elf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) met schild aan de rechterzijde. Classicistische gevelordonnantie uit eind 18de eeuw (?).

Bakstenen lijstgevels op een kalkstenen plint; deels voorzien van een nieuw baksteenparement. Geblokte kalkstenen hoekbanden, eveneens voor het risaliet in de negende travee, tussen de vierde en vijfde travee en tussen de zesde en zevende travee. Getoogde vensters in een geprofileerde omlijsting met gesculpteerde sluitsteen; de benedenvensters zijn naar onder toe vergroot; een aantal ervan waren oorspronkelijk beluikt (duimen). Beide deuren zijn aangepaste vensters. Getoogde poort in de risaliet travee; rechthoekige kalkstenen omlijsting op neuten, met schijnvoegen op de posten. Aansluitend rechthoekig balkon met gesmeed ijzeren hek, steunend op uitgewerkte consoles (tweede helft 19de eeuw). Beschilderde zijgevel, met een rij vensters als in de voorgevel.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Herenhuis [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22914 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden en akkers.

De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zgn. Drie Gezusters, samen met Brustem en Rijkel. In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel jaarlijk een Genovevaprocessie uitgaat.

In 2006 werd de processie in Zepperen vernieuwd met hulp van de Erfgoedcel Sint-Truiden en lag de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige, in plaats van op Bijbelse scènes.


Foto A. Vaes

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/genovevaprocessie-zepperen
Zie ook: www.zepperen.be/genovevaprocessie/