Begijnenhuizen

Reeks breedhuizen van het enkelhuistype (behalve nummers 22, 22A), met oude kern uit de 17de eeuw - eerste helft 18de eeuw, thans sterk aangepast.

Nummer 42. Oorspronkelijk een dubbelhuis, gelegen aan het einde van de straat die langsheen de zuidoostzijde van de kerk loopt. Drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen). Bakstenen gebouw, gedeeltelijk beschilderd, op een lage, kalkstenen plint. Tandlijst met dropmotief onder de kroonlijst. Kalkstenen bolkozijnen met geprofileerd beloop; het linker benedenvenster werd aangepast. Rechthoekige deur in een geblokte kalkstenen omlijsting op neuten; geblokte kalkstenen tussendorpel en bovenlicht met kalkstenen tussenstijl. De deur, rechts, is een latere toevoeging.

Nummer 48. Drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen); sterk aangepaste gevelordonnantie. Beschilderd, bakstenen gebouw op een gecementeerde en beschilderde plint; gesmeed ijzeren muurankers. Twee grote, kalkstenen bolkozijnen (hergebruikt materiaal ?) op de benedenverdieping; op de bovenverdieping twee kleine venstertjes, en een houten kozijn, voorzien van dubbele ontlastingsboogjes van een rollaag, in een driehoekige gevelverhoging met kleine oculus. Rechthoekige, kalkstenen deur (verhoogd?).

Nummer 49. Drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen); volledig gewijzigde gevelordonnantie. Beschilderd bakstenen gebouw op een recente hardstenen plint. Aangepaste vensters. Rechthoekige deur in een vlakke, kalkstenen omlijsting met neuten en kalkstenen tussendorpel.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Begijnenhuizen [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23034 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Duchateau, (Jan) Alfons, bankdirecteur

Aalst 04.02.1867  Leuven hosp. 22.01.1933   Sylvie Abels 

Zoon van landbouwer Pieter Arnold en Maria Theresia Wauters.  

Ll. Normaalschool Sint-Truiden 1885, aldaar onderwijzer 1888. Leraar gymnastiek en plantkunde. Leraar wiskunde en natuurwetenschappen College 1899 tot aan opheffing in 1910, bijnaam ‘den Duk’. Leraar wiskunde Limburgse ambachtsschool Hasselt en normaalleergangen nijverheidsonderwijs provincie Limburg. Drukkerij, boekbinderij, papierhandel en ‘keurboekerij’ ‘In ’t Gulden Boek’ Groenmarkt, opvolger van A. Schoofs. Ook verkoop geldbeugels, optiek en meetinstrumenten. 

Vader van priester Gabriël en van nijveraar Alfons. Grootvader van docent-stadsarchivaris Ferdinand. Echtgenote uit Berchem. Medestichter met dokter Quintens en voorzitter studiekring De Coninckxvrienden  ca. 1897. Voorzitter Commissie Openbare Onderstand 1925 en ijveraar bouw nieuw weeshuis Nieuw Sint-Truiden 1931. Bestuurder Nijverheidsschool 1910 en Landbouwbank van België te Sint-Truiden. Lid kerkfabriek hoofdkerk. Secretaris comité Fancy-fair 1911 voor Ziekenkas Christen Werkmanshuis. Lid Toezichtcommissie tekenacademie 1932.

Herinneringssteen Weeshuis.

Publicaties: Begrippen van meetkunde. Eerste deel: voorafgaande begrippen. Nijverheids- en ambachtsscholen. Vierde graad van het lager onderwijs. Normaalscholen, Sint-Truiden: Groenmarkt 64 en 65, s.d.; Begrippen van stelkunde ten gebruike van nijverheids- en ambachtsscholen, Sint-Truiden Groenmarkt: A. Duchateau, z.j., druk Hasselt.

Lees: Lijkrede door Paul CARTUYVELS, in De Tram, 28.01.1933; MINTEN, p. 97, nr. 662.