Drie stadswoningen

Drie breedhuizen van het enkelhuistype, respectievelijk drie, twee en twee traveeën en twee, drie en drie bouwlagen. Onder vrij steile zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen), met huidig uitzicht uit de 19de eeuw, doch oudere kern (dakhelling, rechter zijgevel van nummer 35).

Bakstenen gebouwen, waarvan de gevel van nummer 31 gecementeerd is, en die van nummer 35 witgekalkt. Rechthoekige vensters, in een gecementeerde omlijsting (nummer 31), baksteen met kalkstenen lekdrempel (nummer 33) en voorzien van houten lateien en lekdrempels (nummer 35). Rechthoekige deuren. Nummer 33 is voorzien van een fraaie, houten winkelpui (eind 19de-, begin 20ste eeuw) op een kalkstenen plint, met metalen roedeverdeling in het raam, en links, deur met oorspronkelijk houtwerk. In de rechter zijgevel van nummer 35 zijn sporen van de vroegere houtbouw zichtbaar.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Drie stadswoningen [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22802 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

De Alvermannekes

De Alvermannekes

Te Engelmanshoven  heeft mijn mam de pijp gezien waar de alvermannekens uitkwamen. Die hadden in de grond kasten en tafels van aarde. En als ge moest wassen of bakken, dan moest ge maar een goeie koek gereed leggen en zeggen:

'Ik wou dat de alvermannekens kwamen bakken',

dan kwamen ze uw werk doen. '

Ik heb eens horen vertellen van een vrouw die zonder 'maagd' zat en die wenste dat de alvermannekens kwamen.

'Ik zal een teil rijstpap voor hen maken' zei ze.


Maar toen kwamen ze daar altijd en ze waren daar zo thuis dat ze in de keuken kwamen. En toen daar een nieuwe 'maagd' was, vielen ze die altijd lastig en die was kwaad. Toen zei de vrouw dat tegen een overste van de alvermannekens.

'Weet ge wat ge doet, zei die, het is een 'mottig' middel, als ze nog eens komen, dan geeft ge haar een snee brood en dan moet ze gaan zitten en kuimen of ze moet pissen en kakken.'

Met acht man kwamen ze binnen en toen deed die dat en toen ze dat zagen, riepen ze allemaal gelijk:

'Haaaa, foei, eten, bijten, schijten, zijken gelijk, haaaa, foei!' 

en toen liepen ze weg, terwijl ze hun neus toehielden en ze zijn niet meer teruggekomen.

Opgetekend door F. Beckers in 1948

 Bron: volksverhalenbank.be