Drie stadswoningen

Drie breedhuizen van het enkelhuistype, respectievelijk drie, twee en twee traveeën en twee, drie en drie bouwlagen. Onder vrij steile zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen), met huidig uitzicht uit de 19de eeuw, doch oudere kern (dakhelling, rechter zijgevel van nummer 35).

Bakstenen gebouwen, waarvan de gevel van nummer 31 gecementeerd is, en die van nummer 35 witgekalkt. Rechthoekige vensters, in een gecementeerde omlijsting (nummer 31), baksteen met kalkstenen lekdrempel (nummer 33) en voorzien van houten lateien en lekdrempels (nummer 35). Rechthoekige deuren. Nummer 33 is voorzien van een fraaie, houten winkelpui (eind 19de-, begin 20ste eeuw) op een kalkstenen plint, met metalen roedeverdeling in het raam, en links, deur met oorspronkelijk houtwerk. In de rechter zijgevel van nummer 35 zijn sporen van de vroegere houtbouw zichtbaar.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Drie stadswoningen [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22802 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Gerstmans, Marcel (Robert Gerard Marie), schooldirecteur

Sint-Truiden 12.07.1895   Oostende 25.05.1986   Godelieve Priem  

Zoon van Jean-Baptiste, boekbinder en papierhandelaar met speelgoedwinkel en uitleenbibliotheek ‘In den Wereldbol’ Ridderstraat. Moeder Marie Agnes Rosalie Timmermans. Broer van Alfons, pastoor o.a. te Niel-bij-As.  

Leerling College en student ingenieur Leuven. Memoires over eerste dagen WO I in Sint-Truiden. Secretaris Groeningerwacht Sint-Truiden en ondertekenaar activistisch pamflet WO I. Na legerdienst doctor in fysica en wiskunde Leuven. Leraar athenea Hasselt 1924, Antwerpen, Brugge 1925. Directeur avondonderwijs Handels- en nijverheidsschool Brugge 1931. Internering na WO II, nadien werkzaam bij Leen- en Hypotheekmaatschappij. Ongepubliceerd onderzoek over Azteekse kalender. Guldenboomstraat Brugge.

1905


Publ.: De oorlogsdagen in augustus 1914 te Sint-Truiden. De belevenissen van een brancardier, Sint-Truiden. West-Print, 1965, red. Kamiel Stevaux.
Lit.: WESTVLA, 4, p. 63.