Twee burgerhuizen

Twee breedhuizen van het enkelhuistype, die mogelijk oorspronkelijk een geheel vormden; samen zeven traveeën en twee en een halve bouwlaag onder mank zadeldak (Vlaamse pannen); neoclassicistisch gebouw uit midden 19de eeuw (?). Verankerde bakstenen lijstgevel op een gecementeerde plint. Monumentaal opgevatte rechts gelegen poorttravee; rechthoekige poort geflankeerd door beschilderde, hardstenen pilasters op basementen; bekronend entablement met tandlijst en geprofileerde druiplijst; op de bovenverdieping, aansluitende bakstenen pilasters met vereenvoudigd kapiteel, die een bakstenen entablement dragen. Rechthoekige vensters met beschilderde lateien en lekdrempels. Rechthoekige deur in een vlakke omlijsting van beschilderde hardsteen; de deur van nummer 38 is waarschijnlijk toegevoegd.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Twee burgerhuizen [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22686 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Foucart, (Jean Joseph) Achille, architect

Brussel 29.03.1872   Verviers 27.06.1952   Armande Baiwir 

Zoon van herbergier Joseph van Sint-Gilis en Mélanie Moers (Sint-Truiden 1832-Tongeren 1908). Ouders gehuwd Sint-Truiden 1868.  

Beursstudent academie Brussel 1893. Huis advocaat Vandersmissen hoek Rijschoolstraat-Tiensestraat met hoektorentje 1902. Huis Degeneffe Grote Markt 1904. Huizen Koningin Astridstraat, o.a. gesigneerd Ach. FOUCART 1906. Grafmonument eigen ontwerp in art nouveau kerkhof Sint-Truiden. Naar Tongeren 1907. Villa meester Vanschoenbeek Hoepertingen 1908. Architect  en landmeter . Tekenleraar  Athenea Hasselt en Tongeren. Werken aan kerken o.a. te Gingelom 1906 en Berg 1909.