Hoeve Hof van Stayen

Zogenaamd "Hof van Stayen", gesloten hoeve met kern uit de 17de eeuw (woonhuis), thans sterk aangepast, met recente, of volledig verbouwde dienstgebouwen.

De hoeve is aan de rechteroever van de Molenbeek gelegen, in een heuvelachtig landschap, midden in de boomgaarden; een gekasseide oprit verbindt de steenweg met de inrijpoort; voor het woonhuis een tuin, afgesloten door een laag muurtje en een hek.

Bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekig, gekasseid erf. Ten zuidwesten, inrijpoort in een volledig aangepast gebouw; verankerde kalkstenen korfboogpoort met op regelmatige afstanden geplaatste negblokken en een ontlastingsboog van een rollaag.

Rechts van de inrijpoort, woonhuis; alleenstaand dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), met huidig uitzicht uit de tweede helft van de 18de eeuw (?), doch oudere kern (volume, linker zijgevel). Bakstenen gebouw met gecementeerde zuidwestgevel, voorzien van gesmeed ijzeren muurankers. Rechthoekige vensters in een gecementeerde omlijsting met sluitsteen, afgewerkt met een korte druiplijst. Gelijkaardige deur met oorspronkelijk houtwerk, getande tussendorpel en een waaier; de linker deur is een vergroot venster. Recente vergroting van het gebouw naar achteren toe. Zijgevels met aandaken en vlechtingen. De rechter zijgevel is gecementeerd; in de niet-gecementeerde linker zijgevel bleef, naast enkele recentere muuropeningen, een gedicht houten kozijn bewaard.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve Hof van Stayen [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23057 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)