Stadswoning

Oorspronkelijk een breedhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder steil zadeldak (mechanische pannen), met huidig, neoclassicistisch uitzicht uit de tweede helft van de 19de eeuw, doch oudere, mogelijk 17de-eeuwse kern (dakhelling, muurankers). Gecementeerde bakstenen lijstgevel, met gesmeed ijzeren muurankers met spie en dubbele, gekrulde kop. Rechthoekige vensters in een gecementeerde omlijsting met druiplijst op diamantkoppen en dropmotief, en hardstenen lekdrempels. Gewijzigde begane grond.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Stadswoning [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22872 Geraadpleegd op 12-11-2019