Burgerhuis

Oorspronkelijk één monumentaal breedhuis, negen traveeën en twee bouwlagen onder zeer steil zadeldak (leien; kunstleien over een klein gedeelte, links), uit de 17de eeuw, doch met voorgevelaanpassing uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Bakstenen gebouw met een gecementeerde lijstgevel, voorzien van een recente dakverdieping boven nummer 4. Rechthoekige vensters in een gecementeerde omlijsting met hardstenen lekdrempels. Rechthoekige, gecementeerde deuren. In de eerste travee (thans behorend tot het hoekhuis in de Minderbroedersstraat), rechthoekige poort (tweede helft 18de eeuw), verlaagd en aangepast tot een moderne garagepoort; de beschilderde, hardstenen posten zijn versierd met ingediepte panelen. In de achtergevel bleef de oude kern duidelijk bewaard; het dak behield drie van zijn oorspronkelijke dakkapellen; de geelgeverfde, bakstenen gevel is verankerd door middel van gekrulde gesmeed ijzeren muurankers; rechthoekige vensters in een natuurstenen omlijsting met geprofileerde posten; het ontlastingssysteem is door de verflagen niet meer zichtbaar. Zijgevels met aandaken, vlechtingen, schouderstukken en muurankers.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Burgerhuis [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/84283 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Jadoul, Jules (Auguste Joseph), missionaris

Velm 14.06.1872   Nieuw Antwerpen (Congo) 04.02.1902. 

Zoon van landbouwer Pierre Joseph en Antonia Sacré. Broer o.a. van Arthur en van missionaris Theophile.  

Klein Seminarie. Scheutist 1891 en priester  1896. Missiepost Moanda bij Banana 1896. Parochie Boma 1899. Korte tijd terug in België 1900. Directeur schoolkolonie Nieuw Antwerpen of Bangala in Evenaarsgebied 1901.

Publ.: Ce que c’est qu’une paroisse au Congo, in: Missions en Chine et au Congo, 1900, p. 490-493.
Lit.: Belgische koloniale biografie, 2, 1948-1950, kol. 504-505; CONGO, p. 101-104.