Classicistisch herenhuis

Oorspronkelijk een U-vormig complex, thans in twee woningen verdeeld. Classicistisch herenhuis met aan beide zijden haakse dienstgebouwtjes; de ruimte voor het huis is een gekasseide koer, die aan de straatzijde afgesloten is door een laag muurtje en een ijzeren hek met twee inrijhekken.

Dubbelhuis van tien traveeën en twee bouwlagen onder gebogen wolvedak (nok evenwijdig aan straat, kunstleien) met dakkapel, door middel van muurankers op het linker dienstgebouw gedateerd 17.. . Bakstenen gebouw met een lijstgevel op een beschilderde hardstenen plint; een gesmeed ijzeren, S-vormig muuranker verraadt een oudere kern. Risaliet over de vijfde, zesde en zevende travee. Nummer 5 onderging verschillende wijzigingen in de tweede helft van de 19de eeuw: oorspronkelijke, waarschijnlijk rechthoekige vensters omgevormd tot getoogde vensters in een geprofileerde omlijsting van hardsteen met versierde sluitsteen; gelijkaardige deur toegevoegd in de achste travee. Nummer 5A is voorzien van rechthoekige vensters in een geprofileerde omlijsting van stuc met neorocaille sluitsteen. Oorspronkelijke, getoogde deur in een rechthoekige, geblokte omlijsting van kalksteen met licht uitspringende sluitsteen en geprofileerde druiplijst; oorspronkelijk houtwerk met accoladevormige tussendorpel en fraaie waaier.

Dienstgebouwtjes van twee traveeën en één bouwlaag onder schilddaken (leien). Links, koetshuis met bepleisterde en beschilderde bakstenen lijstgevels op een beschilderde hardstenen plint; gesmeed ijzeren muurankers. De straatgevel is voorzien van een getoogd dakvenster in een rechthoekige geblokte omlijsting van kalksteen met driehoekig fronton; twee smalle, rechthoekige venstertjes in een omlijsting van beschilderde hardsteen, elk voorzien van een diefijzer. Zijgevel met dakkapel; links, een getoogde deur in een rechthoekige, geblokte kalkstenen omlijsting met gestrekte, kalkstenen tussendorpel, licht uitspringende sluitsteen en druiplijst; rechts, een rondboogpoort met sporen van een verdwenen booglijst; fraai bovenlicht. De rechtervleugel is voorzien van een nieuw bakstenen parement; dakvenster boven de voorgevel, zoals hoger beschreven; voorgevel voorts voorzien van een getoogd venster in een rechthoekige, geblokte kalkstenen omlijsting; twee gelijkaardige vensters in de zijgevel.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Classicistisch herenhuis [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22695 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Het Sint-Truidense middenveld in 1922

Verenigingen vormen al eeuwen het weefsel voor ontmoeting, ontspanning en opvoeding, al waren ze steevast verzuild. Dat toont deze lijst uit 1922. De meest talrijke groepen waren – volgens eigen opgave ! – de Boerenbond met 900 leden en de twee ziekenkassen – liberaal en katholiek - met elk bijna 500 leden. De oudstrijders- en weggevoerdenverenigingen waren zo kort na de eerste wereldoorlog uiteraard sterk. De turnkring Sint-Truiden-Sport gaf 45 volwassenen en 110 pupillen op en de Boy’Scouts 65 scouts en 120 leden.


De lijst van de verenigingen:

Harmonieën Koninklijke Harmonie (Urbain Sneyers) en Harmonie der Gilde (Anatole Vanassche)
Fanfares Melveren (Ed. Vanderschot) en Bevingen (Louis Bollen)
Toneelkringen Koninklijke Maatschappij “De vreugdegalm” (Nicolas Belet), Sint-Truidensch Volkstoneel (Antoon Beckers) en Toneelkring Patria (Henri Bonaers)
Koor Gregoriuskring (notaris Adrien Coemans)
Turnmaatschappijen Sint-Truiden-Sport (Lucien Sacré), Meisjes-Turnafdeeling Sint-Marten Alfons Quakkelaer) en Gymnastische Volkskring (Jean Menten)
De Sportvrienden (Emile Bastens)
De Jagers Saint-Hubert (Joseph Withofs)
Boy-Scouts (Michel Vanslype)
Handboogmaatschappijen A. Dirix (Ph. Struyven), Trimpeneers (Guillaume Strauven) en Ulens-Belet Bevingen (Antoine Biets)
Feestkring Sint-Truiden Vooruit (stadssecretaris Frans Leenen)
Letterkundige Kringen De Vlaamsche Eendracht (Joseph Everaerts) en Vlaamsche Meisjesbond (Margareta Vanoverstraeten).
Nationale Oud-Strijdersbond (Leopold Dehairs), Vlaamsche Oudstijdersbond (Dokter Quintens), Invaliedenbond (Joseph Odeurs), Kantonnale Bond der Weggevoerden (Max Deckers).
Meisjespatronaat Sint-Marten (Alfons Quakkelaer), Jongenspatronaat Sint-Marten (G. Van Leemput).
Werkliedenbond (Joseph Mercken), De Vereenigde Werklieden (Herman Geets), Leo’skring (G. Maus) en Sint-Jozefskring (Guillaume Coopmans)
Kantonnale Boerenbond (graaf Edmond de Meeus Kerkom).
Maatschappijen van Onderlinge Bijstand, de latere ziekenkassen, Help U Zelve (Lambert Keyenbergh), Christelijke Verbroedering (Leon Demal), Maatschappij Sint-Barbara (Clement Leynen) en Leo’skring (Louis Herbots).
Oudlerlingenbonden van de Staats Middelbare School (Constant Vandersmissen), van het Sint-Trudo’sgesticht (Joseph Huygens) en van de Broeders van Liefde (Louis Degreef).