Hospitaal voor Vrouwen

Voormalig Hospitaal voor Vrouwen, vervolgens psychiatrische instelling; thans buiten gebruik en met afbraak bedreigd.

Rechthoekig complex van circa 1850, waarvan de gebouwen gegroepeerd zijn rondom twee rechthoekige binnenplaatsen, gescheiden door de centraal gelegen hospitaalkapel. Het gebouw wordt voorafgegaan door een voortuin met fraaie acacia; hoge, bakstenen muur met gesmeed ijzeren hek erboven; twee rondboogpoorten in een puntgevelvormige, bakstenen omlijsting.

Bakstenen gebouw in neoclassicistische stijl, waarvan de voorgevel zeventien traveeën en twee bouwlagen met mezzanino telt; schilddaken (leien en mechanische pannen); achtzijdige klokkenruiter met ingesnoerde naaldspits (leien) boven de middentravee. Licht verhoogde begane grond; arduinen plint. Risalieten in de beide uiterste traveeën, en in de drie middentraveeën; laatstgenoemd risaliet bekroond door een driehoekig fronton met oculus; kordon vormende, arduinen lekdrempels en zware arduinen puilijst; houten kroonlijst op klossen. Licht getoogde vensters; in de deurtravee, rechthoekig bovenvenster met arduinen pilasters als posten, en een bekronend arduinen entablement; in de beide uiterste traveeën, rechthoekige geprofileerde vensters van arduin, de bovenvensters met een druiplijst op consoles. Rechthoekige deur in een geprofileerde arduinen omlijsting met zware druiplijst.

Hospitaalkapel. De plattegrond beschrijft een éénbeukig schip van vier traveeën en een koor van één travee met rechte sluiting.

Volledig bepleisterd interieur. De traveeën zijn gemarkeerd door de uitspringende kroonlijst, gedragen door een Korinthische zuil op vierkante sokkel. De overwelving bestaat uit hangkoepels, één boven elke travee; de koepels der eerste drie traveeën zijn afgeplat boven de gordelbogen; de gordelbogen rusten op de hogervermelde kroonlijst.

Hospitaalhoeve, ten zuidwesten aansluitend bij het hospitaalcomplex, en bereikbaar via een der hoger vermelde poorten. Gesloten hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, waarvan de bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd zijn rondom een rechthoekig erf. De zuidoostelijke vleugel is opgenomen in de straatwand. Zes traveeën en twee en een halve bouwlaag; licht uitspringende baksteenpilasters op de penanten; baksteenlijst met dropmotief onder de houten kroonlijst. Rechthoekige, blinde benedenvensters en getoogde bovenvensters; hardstenen lekdrempels. De achtergevel en de overige vleugels zijn gelijkaardig van opvatting; rondboogvensters en -deuren, en korfboogpoorten op de benedenverdieping.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hospitaal voor Vrouwen [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22667 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Academiezaal

Eén van de mooiste zalen van het land

Rockband Editors in de Academiezaal. Bron: https://i.pinimg.com/originals/ea/98/e6/ea98e6fd6811ad77a69f3d6c33d15056.jpg

Academiezaal

360°-weergave


Geschiedenis

Eén van de mooiste zalen in het land. De academiezaal van het Klein-Seminarie onderlijnt de betekenis van deze instelling als het intellectueel centrum van Limburg vanaf 1843 tot na de Tweede Wereldoorlog. Daarbij was vooral na de lessen aandacht voor Nederlandse letterkunde.

De Gentse stadsarchitect Louis Roelandt was door de test

 aangezocht om hun hospitaal voor geesteszieke vrouwen te bouwen. Hij ontwierp ook samen met zijn leerling Isidore Gerard de neogotische toren  van de hoofdkerk.

                                  Louis Roelandt

Door de scheiding van de beide Limburgen in 1839 moest het Klein-Seminarie van het bisdom Luik verhuizen van Rolduc, nu Nederlands gebied, naar de vroegere abdijsite in Sint-Truiden. Bisschop Van Bommel besefte het belang van dit opleidingscentrum. Bij het enorme complex in de binnenstad was ook een a salle de rhétorique voorzien voor de seminaristen. Het werd tussen 1845 en 1852 een achthoekige centraalbouw met korinthische gegleufde zuilen onder een bijzonder rijkelijk uitgewerkte stucwerkzoldering

detail stuckwerk amfitheater


. De amfitheatervorm zorgt voor een intimistische verbondenheid van publiek met acteurs op de parterre en een goede akoestiek.

In 1845 was in de zaal het taalgenootschap Utile Dulci actief dat het Nederlands beoefende. Ook een Franstalige tegenhanger, de Société de littérature française, kortweg de Academie, was er bedrijvig. De Vlaamse ontvoogdingsstrijd zorgde af en toe voor wrijvingen, maar uiteindelijk liep toch iedereen in de pas.

Bij de start van de restauratie in 1986 door Herman Vanmeer in opdracht van erfpachthouder stad Sint-Truiden werd vooral de stabiliteit van de zaal hersteld en teruggegrepen naar de oorspronkelijke uitvoering van de "gradins" en de toneelscène. Voor het zitcomfort werd één rij verwijderd, wat het aantal zitplaatsen op 290 vastlegt, eventueel uitbreidbaar. De moderne lichtarmaturen zijn een ontwerp van Herman Blondeel. Een moderne foyer met technische ruimten werd aan de kant van het kerkveld toegevoegd. 

Momenteel gebeuren in de akoestisch geschikte Academiezaal regelmatig muziekopnames en is een klassiek programma van internationaal niveau kamermuziek, kamerorkest en muziektheater uitgewerkt in het kader van de werking van cultuurcentrum de Bogaard.

Lit.: L. DE CLERCQ, H. VAN MEER mmv J. GYSELINCK, De Academiezaal te Sint-Truiden: een onbekend oeuvre van de Gentse architect Louis Roelandt (1786-1864), in M&L. Monumenten; Landschappen en Archeologie, jg. 15, nr. 5: september 1996; Els DECONINCK, Religieuze bouwheren engageren grote namen, in Sint-Truiden ingekaderd 1830-1914, Tentoonstellingen Sint-Trudofeesten 1998, Sint-Truiden: Sint-Truiden 1300, p. 50-78; Clem VERHEYDEN, De academiezaal, een bloeiend podium voor klassiek en modern, in Sint-Truiden, al eeuwen gaststad voor muziek, woord en beeld, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2012, p.41-45 en 93 (bibliografie)