Klooster van de zusters van het Heilig Graf van Jeruzalem

Voormalig klooster van de zusters van het Heilig Graf van Jeruzalem, thans clarissenklooster. Stichting door de sepulchrienen in 1539, en opheffing van het klooster in 1796; sinds 1851 betrokken door de clarissen.

Het oude gedeelte is een classicistisch breedhuis van het enkelhuistype, zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen) met drie dakkapellen, uit de tweede helft van de 18de eeuw. Bakstenen gebouw met een lage, kalkstenen plint; licht verhoogde begane grond. Gesmeed ijzeren muurankers. Getoogde vensters, beluikt op de eerste bouwlaag, in een vlakke, deels gefrijnde kalkstenen omlijsting. Gelijkaardige deur. Linker zijgevel met aandak. Kapel van 1864, achter de hoofdvleugel gelegen. Recentere rechtervleugel.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Klooster van de zusters van het Heilig Graf van Jeruzalem [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22724 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden en akkers.

De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zgn. Drie Gezusters, samen met Brustem en Rijkel. In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel jaarlijk een Genovevaprocessie uitgaat.

In 2006 werd de processie in Zepperen vernieuwd met hulp van de Erfgoedcel Sint-Truiden en lag de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige, in plaats van op Bijbelse scènes.


Foto A. Vaes

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/genovevaprocessie-zepperen
Zie ook: www.zepperen.be/genovevaprocessie/