Jachthuis

Voormalig jachthuis van de familie de Theux, thans Hoger Instituut voor Scheikunde en Landbouw. De oude gebouwen zijn omringd door recente schoolgebouwen; het geheel ligt wat achteruit ten opzichte van de steenweg; inrijhek tussen kalkstenen pijlers, ten zuidoosten, aan de straat, en inrijpoort ten zuidwesten tussen de gebouwen.

Rondboogvormige inrijpoort in een rechthoekige, geblokte omlijsting van kalksteen, met uitgespaarde zwikken; geprofileerde imposten, gesculpteerde sluitsteen en zware, geprofileerde druiplijst. Ten noordwesten van de inrijpoort, eigenlijk woonhuis, een breedhuis van twaalf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien) met dakkapellen op de noordoostzijde; kern uit de 17de eeuw (getrapte zijgevel, aangepaste, getrapte gevelverhoging in de zuidwestgevel, mergelstenen elementen), in de tweede helft van de 18de eeuw (?) grondig aangepast in classicistische stijl. Bakstenen gebouw op een hoge, bakstenen plint met mergelstenen afzaat, met latere toevoeging van een lage, kalkstenen plint; gesmeed ijzeren muurankers; mergelstenen hoekband aan de linkerzijde, kwartholle mergelstenen kroonlijst; mergelstenen steigergaten en geprofileerde mergelstenen waterlijst tussen beide bouwlagen. Getoogde kalkstenen vensters (tweede helft 18de eeuw ?) in een geriemde omlijsting met gesculpteerde sluitsteen; de benedenvensters waren oorspronkelijk beluikt. Rondboogdeur (tweede helft 18de eeuw ?) in een kalkstenen omlijsting met kwarthol profiel, neuten, geprofileerde imposten en gesculpteerde sluitsteen; deur met roedeverdeling; brede, kalkstenen trap. De zuidwestgevel vertoont dezelfde kenmerken; hier bleven beide hoekbanden bewaard; boven het midden der gevel, trapvormige verhoging met mergelstenen speklagen. Op de zuidhoek, overhoeks geplaatste steunbeer met mergelstenen afwerking. Aangepaste, getrapte zuidoostelijke zijgevel, met drie mergelstenen banden in de top; vernieuwde dekstenen. Oorspronkelijke plint met getralied, mergelstenen keldervenster met negblokken. Geprofileerde, mergelstenen schouderstukken. Drie classicistische vensters van het hoger beschreven type; in de geveltop een oculus en twee mergelstenen venstertjes met afgeschuinde neg en negblokken, en ontlastingsboog van een rollaag.

Ten zuidoosten van de inrijpoort, gebouw van thans zeven traveeën en twee bouwlagen met volledig aangepaste gevels, op een kalkstenen rondboogpoort na, die afgewerkt is met vlakke sluitsteen en negblokken aan de booglijst.

De overige gebouwen, waarvan sommige in neogotische en neotraditionele stijl, zijn recent.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Jachthuis [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22993 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Govaerts, Guillaume, stadsarchitect ST

Sint-Truiden 14.01.1873 Sint-Truiden 18.11.1936 , x 1902 Maria Mevis  

Zoon van Jean en Hubertine Leemans, broer van Jan en halfbroer van Emiel .

Onderschrift bij deze fotoCollege Sint-Truiden. Universiteit Leuven 1898. Ingenieur-stadsarchitect  1902 en directeur Nijverheids- en tekenacademie 1903 te Nijvel. Restauratie kapel Broedersschool en nieuwbouw torenpartij H. Grafkerk aldaar. Stadsarchitect Sint-Truiden 1912. Leraar Nijverheidsschool 1912-1933 en Rijksmiddelbare school 1912-1918 Diesterstraat. Directeur en leraar bouwkundig tekenen Tekenacademie Abdijstraat 1912-1936. Elektriciteitsvoorziening. Werken in neo-Vlaamse renaissance en art décostijl. Sint-Lutgardisgesticht weeshuis met meisjesschool en zustersverblijf langs Gorsemweg 1930-1933, postgebouw Sint-Marten 1930 en electriciteitskabine Naamsevest 1930. Uitbreiding Ursulinenklooster 1927, minderbroedersklooster en kerk Bevingen. Restauraties o.m. refugiehuizen Averbode 1927 en Herckenrode, bisschoppelijk seminarie 16de-18de eeuw, gasthuiskapel Stapelstraat, kerk en torenhuisje Begijnhof en stadhuis 1930. Ontwerper perron, twee parktoegangen en Albert I-monument hal stadhuis 1934. Lid Provinciaal Comité Monumenten 1920. Restauratie muurschilderingen begijnhofkerk. Medestichter en secretaris Vrienden van het Begijnhof. Luikerstraat. 

Stierf aan embolie tijdens toezicht bestratingswerken Casinostraat. Album met schetsen van historische gebouwen en enkele artikels in Touring Club de Belgique. Straatnaam 1936, vroegere Poortstraat Begijnhof. Signeersteen als inv(entor) gevel weeshuis Gorsemweg.

Publ.: Oud Limburg. Penteekeningen en schetsen van oude landelijke en stedelijke gebouwen van Zuid- en West-Limburg, Hasselt: Provinciaal comité monumenten en landschappen, 1936.
Lit.: G. BOES, In memoriam Guillaume Govaerts, in Verzamelde opstellen, 13, 1937, p. 13-19; VAN MECHELEN, p. E-58-E62 en I19-I21; Auguste MEVIS, Généalogie de la famille de Mevis, originaire d’Alken, in Intermédiaire des Généalogistes, nr. 192, 1977, p. 385-406; Achille THIJS, in Koerier, 13.04.1977; Jo VAN MECHELEN, Huis Govaerts, 1: Jan 1834-1910 Govaerts, bijgenaamd Pitjens, en zijn huis, Sint-Truiden: eigen beheer, 1998, p. 41-48; Raymond HORBACH, L’architecte Guillaume Govaerts, in Annales de la Société royale d’archéologie, d’histoire et de folklore de Nivelles et du Brabant wallon, 28-29, 2003, p. 432-442; Benny BUNTINX, Guillaume Govaerts… of hoe een Sint-Truidens stadsingenieur omging met steen tijdens het interbellum, in STEEN, 2003, p. 76-83 en 104; Petra BOEKSTAL, Voormalig postkantoor en hospitaalkapel Sint-Agustinus, in MODERN, 2008, p. 41-47.