Jachthuis

Voormalig jachthuis van de familie de Theux, thans Hoger Instituut voor Scheikunde en Landbouw. De oude gebouwen zijn omringd door recente schoolgebouwen; het geheel ligt wat achteruit ten opzichte van de steenweg; inrijhek tussen kalkstenen pijlers, ten zuidoosten, aan de straat, en inrijpoort ten zuidwesten tussen de gebouwen.

Rondboogvormige inrijpoort in een rechthoekige, geblokte omlijsting van kalksteen, met uitgespaarde zwikken; geprofileerde imposten, gesculpteerde sluitsteen en zware, geprofileerde druiplijst. Ten noordwesten van de inrijpoort, eigenlijk woonhuis, een breedhuis van twaalf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien) met dakkapellen op de noordoostzijde; kern uit de 17de eeuw (getrapte zijgevel, aangepaste, getrapte gevelverhoging in de zuidwestgevel, mergelstenen elementen), in de tweede helft van de 18de eeuw (?) grondig aangepast in classicistische stijl. Bakstenen gebouw op een hoge, bakstenen plint met mergelstenen afzaat, met latere toevoeging van een lage, kalkstenen plint; gesmeed ijzeren muurankers; mergelstenen hoekband aan de linkerzijde, kwartholle mergelstenen kroonlijst; mergelstenen steigergaten en geprofileerde mergelstenen waterlijst tussen beide bouwlagen. Getoogde kalkstenen vensters (tweede helft 18de eeuw ?) in een geriemde omlijsting met gesculpteerde sluitsteen; de benedenvensters waren oorspronkelijk beluikt. Rondboogdeur (tweede helft 18de eeuw ?) in een kalkstenen omlijsting met kwarthol profiel, neuten, geprofileerde imposten en gesculpteerde sluitsteen; deur met roedeverdeling; brede, kalkstenen trap. De zuidwestgevel vertoont dezelfde kenmerken; hier bleven beide hoekbanden bewaard; boven het midden der gevel, trapvormige verhoging met mergelstenen speklagen. Op de zuidhoek, overhoeks geplaatste steunbeer met mergelstenen afwerking. Aangepaste, getrapte zuidoostelijke zijgevel, met drie mergelstenen banden in de top; vernieuwde dekstenen. Oorspronkelijke plint met getralied, mergelstenen keldervenster met negblokken. Geprofileerde, mergelstenen schouderstukken. Drie classicistische vensters van het hoger beschreven type; in de geveltop een oculus en twee mergelstenen venstertjes met afgeschuinde neg en negblokken, en ontlastingsboog van een rollaag.

Ten zuidoosten van de inrijpoort, gebouw van thans zeven traveeën en twee bouwlagen met volledig aangepaste gevels, op een kalkstenen rondboogpoort na, die afgewerkt is met vlakke sluitsteen en negblokken aan de booglijst.

De overige gebouwen, waarvan sommige in neogotische en neotraditionele stijl, zijn recent.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Jachthuis [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22993 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Charter 1404

Charter van 18 november 1404 waarbij de bisschop van Luik en de abt van Sint-Truiden, beiden halfheer van de stad, de verkiezingsprocedure voor het stadsbestuur bevestigen. Met vijf zegels (replica van origineel uit het stedelijk archief ligt in vitrinekast ingangshal stadhuis).


Jan van Beieren, prins-elect van Luik, en Robert van Rijkel, abt van Sint-Truiden, herstellen, mits enkele kleine aanpassingen, de voorschriften van abt Zacheus van Vranckenhoven van 28 augustus 1366 over de samenstelling van het stadsbestuur.


Deze oorkonde geeft een momentopname in de strijd voor lokaal zelfbestuur tegen de centrale overheid, en omgekeerd.

Van links naar rechts zien we de zegels van:

- In rode was het zegel van Jan van Beieren, prinsbisschop van Luik en graaf van Loon, S. MAIUS JOHIS. DE…. LEODIENSSIS ET COMITIS LOSSEN

- Zegel van Robert van Rijkel, abt van Sint-Truiden, S. ROBERTI DE RIKELE DEI GRA. ABBATIS STI. TRUDONIS

- De stad Sint-Truiden; vooraan Sint-Trudo met palmtak en boek met bovenaan de drie torens van de westbouw van de abdijkerk, SIG. SANCTI TRUDONISachteraan als tegenzegel de gemijterde bisschop, S. LAMBERTI (het stedelijke zegel verwijst uitdrukkelijk naar de beide heren van de stad, geen perron als symbool van stedelijke vrijheden)

- Zegel van het kapittel van Luik, SIG…IS, ECC… LEOD

- Zegel van de abdij van Sint-Truiden, SANCTUS. TRUDO. CONFESSOR. XRI.


Lees: Roger VANBRABANT, Het charter van 18 november 1404. Kritische benadering van een belangrijk politiek archiefstuk van de stad Sint-Truiden, Sint-Truiden: Heemkundige kring van Groot-Sint-Truiden, 2010. Mmv. Thierry Ghys.