Hoeve met herberg van 1896

Voormalige hoeve met herberg, op L-vormige plattegrond, naar verluidt gebouwd in 1896; met de oostvleugel aan de gekasseide straat gelegen; fraaie lindeboom tegen de noordgevel.

Gebouw in stijl- en regelwerk met lemen vullingen, op een gecementeerde en gepikte bakstenen stoel; zadeldaken (Vlaamse pannen, mechanische pannen op de oostzijde).

De oostvleugel telt vier traveeën; gepikte stijlen (vijf), hoekstijlschoor (eerste travee) en tussenstijlschoor (derde travee tegen de vierde ankerbalk); houten dakvenster, twee vensters en een deur met tochtportaal. De westgevel is van een recenter bakstenen aanbouwsel voorzien.

Noordvleugel van vijf traveeën; onderkeldering in de eerste en tweede travee. De noordgevel heeft gepikte stijlen (negen), hoekstijlschoren en tussenstijlschoren (in de eerste travee tegen de tweede tussenstijl, en in de derde travee tegen de tweede ankerbalk); een groot venster en enkele kleine vensters. De zuidgevel is opgetrokken in overkalkt stijl- en regelwerk. Grotendeels aangepaste muuropeningen. Stal in de twee linker traveeën.

Ten westen, varkensstal van vier traveeën onder lessenaarsdak (golfplaten), met luifel (Vlaamse pannen) aan voorgevelzijde; stijl- en regelwerk met lemen en bakstenen vullingen; drie deurtjes.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve met herberg van 1896 [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23007 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Bruyninx, Jan, edelman

 Maastricht 29.06.1574   26.07.1641   Barbara Seegers  

 Uit een geslacht van grenswachters van de Graven van Loon, in Brustem sinds minstens 1300. Zoon van Koenraad en Barbara Tans. Jonker. Halfheer van Brustem en voogd van Zepperen 1610. Grondbezit in Brustem, Maastricht, Diepenbeek, Bilzen en Vreren, Val, Borgloon en Hasselt. Plaatste gedenksteen voor zijn overgrootvader jonker Bartholomeus (+1500) in kerk Brustem 1617. Zelf begraven in het hoogkoor van de Minderbroederskerk  Sint-Truiden. volgens overeenkomst uit 1641. Wapen: in goud twee dwarsbalken van keel met zilveren vrijkwartier beladen met drie zwarte leeuwen. 

Grafzerk nu in muur kloosterpand Minderbroedersklooster  Sint-Truiden. met identificatie en verwijzing naar het plaatsen van het monument nog tijdens zijn leven uit wantrouwen naar erfgenamen toe. 


Vloerzerk in natuursteen, nu in muur pandgang klooster,  KIK-IRPA


 Lit.: Erik HOUTMAN en Jos MOLEMANS, Cijnsregister van het Bruyninxhof te Brustem (1300). Tekstkritische uitgave en toelichting, in HBBRUSint-Truiden. 1975, p. 239-282. Francis GOOLE, Heraldische merkwaardigheden te Brustem, in HBBRUST. p. 137, 138, 152 en 154; Francis GOOLE en Piet SEVERIJNS, Bruninckx, (Familiekroniek), in HBVL, 17 en 18.06.1989; Jacques BROUWERS, in NBIOW, 13; 1990, kol. 140-142; ID., De heren van Brustem, in Het Oude Land van Loon, 43, 1988, p. 55-92.