Hoeve met herberg van 1896

Voormalige hoeve met herberg, op L-vormige plattegrond, naar verluidt gebouwd in 1896; met de oostvleugel aan de gekasseide straat gelegen; fraaie lindeboom tegen de noordgevel.

Gebouw in stijl- en regelwerk met lemen vullingen, op een gecementeerde en gepikte bakstenen stoel; zadeldaken (Vlaamse pannen, mechanische pannen op de oostzijde).

De oostvleugel telt vier traveeën; gepikte stijlen (vijf), hoekstijlschoor (eerste travee) en tussenstijlschoor (derde travee tegen de vierde ankerbalk); houten dakvenster, twee vensters en een deur met tochtportaal. De westgevel is van een recenter bakstenen aanbouwsel voorzien.

Noordvleugel van vijf traveeën; onderkeldering in de eerste en tweede travee. De noordgevel heeft gepikte stijlen (negen), hoekstijlschoren en tussenstijlschoren (in de eerste travee tegen de tweede tussenstijl, en in de derde travee tegen de tweede ankerbalk); een groot venster en enkele kleine vensters. De zuidgevel is opgetrokken in overkalkt stijl- en regelwerk. Grotendeels aangepaste muuropeningen. Stal in de twee linker traveeën.

Ten westen, varkensstal van vier traveeën onder lessenaarsdak (golfplaten), met luifel (Vlaamse pannen) aan voorgevelzijde; stijl- en regelwerk met lemen en bakstenen vullingen; drie deurtjes.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve met herberg van 1896 [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23007 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Baltus, Louis (Henri), nijveraar

Sint-Truiden 22.05.1846 Sint-Truiden 15.11.1919 , x Jeanne Vinckenbosch.

Zoon van handelaar Pierre Guillaume en Marie Cathérine Hubertine Damen, Grote Markt.  

Rijksmiddelbare school Sint-Truiden. Groot- en kleinhandel in koloniale waren 1842, samen met broer Richard. Gebouw met magazijnen, koffiebranderij en burelen 1893 Stationsplein. Winkelhuis ‘In Den Olifant ’, Grote Markt. Verblijf in Luik. Medeorganisator Wereldtentoonstelling Luik 1905 en Provinciale tentoonstelling Sint-Truiden 1907. Lid Hoge raad nijverheid en arbeid 1897, ondervoorzitter Handelskamer Limburg. 


Verzameling Roger Moermans1881Oom van kunstschilder Georges, schoonvader van Lambert Keyenberg en … van Maria Nys, vrouw van Aldous Huxley.  

Tabaksmerk ‘Sutlab ’ 1912, naamomkering. Schepen Dejonghstraat, latere notariaat Vreven en restaurant Stadt van Luyck. 

 Publ.: Maandblad van het huis L. Baltus “In den Olifant" St-Truiden, jg. 1, nr. 1, maart 1913; Grafmonument Schurhoven.
Info: Danny Gennez.
Lit.: De Tram, 13.02.1897.