Hoeve De Nonnentap

Gesloten hoeve uit de tweede helft van de 18de eeuw, gelegen tussen de boomgaarden. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom het rechthoekige erf.

Ten zuiden, rechthoekige inrijpoort met houten latei onder lessenaarsdakje (golfplaten). Ten westen, woonhuis en stal (nok loodrecht op straat) van elf (?) traveeën en twee bouwlagen Het woonhuis is door middel van een gevelsteen op de zuidelijke zijgevel gedateerd 1788. De oostgevel telt drie getoogde vensters in een gecementeerde omlijsting, twee rechthoekige vensters met houten lateien en onderdorpels, een rechthoekige kalkstenen deur op neuten, en een recentere deur onder houten latei. In de achtergevel, enkele aangepaste vensters, drie zoldervenstertjes met houten latei en onderdorpels, en vijf vierkante, kalkstenen venstertjes met diefijzers, daterend uit de periode door het jaartal aangegeven. De zuidelijke zijgevel heeft op de benedenverdieping een getralied, kalkstenen kruiskozijn en dito kloosterkozijn, met sponningbeloop aan het benedengedeelte; de bovenvensters zijn rechthoekig in een gecementeerde omlijsting.

Een bouwnaad en een aandak scheiden het woonhuis van het stalgedeelte. Rechthoekige muuropeningen onder houten lateien. Asemgaten in de voor het overige blinde achtergevel. De noordelijke zijgevel is voorzien van aandak en vlechtingen. Ten noorden, lage stalvleugel met gewijzigde muuropeningen, op de houten kozijnen der zolderluiken na. Recente aanbouwsels tegen de achtergevel. Ten zuiden, stal met gewijzigde gevelordonnantie. Rij perenbomen tegen de zuidgevel. Pannen beschieting der oostelijke zijgeveltop. De plaats van de vroegere dwarsschuur, ten oosten, wordt thans ingenomen door een open bergruimte.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve De Nonnentap [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/88628 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Gerstmans, Marcel (Robert Gerard Marie), schooldirecteur

Sint-Truiden 12.07.1895   Oostende 25.05.1986   Godelieve Priem  

Zoon van Jean-Baptiste, boekbinder en papierhandelaar met speelgoedwinkel en uitleenbibliotheek ‘In den Wereldbol’ Ridderstraat. Moeder Marie Agnes Rosalie Timmermans. Broer van Alfons, pastoor o.a. te Niel-bij-As.  

Leerling College en student ingenieur Leuven. Memoires over eerste dagen WO I in Sint-Truiden. Secretaris Groeningerwacht Sint-Truiden en ondertekenaar activistisch pamflet WO I. Na legerdienst doctor in fysica en wiskunde Leuven. Leraar athenea Hasselt 1924, Antwerpen, Brugge 1925. Directeur avondonderwijs Handels- en nijverheidsschool Brugge 1931. Internering na WO II, nadien werkzaam bij Leen- en Hypotheekmaatschappij. Ongepubliceerd onderzoek over Azteekse kalender. Guldenboomstraat Brugge.

1905


Publ.: De oorlogsdagen in augustus 1914 te Sint-Truiden. De belevenissen van een brancardier, Sint-Truiden. West-Print, 1965, red. Kamiel Stevaux.
Lit.: WESTVLA, 4, p. 63.