Hoeve De Nonnentap

Gesloten hoeve uit de tweede helft van de 18de eeuw, gelegen tussen de boomgaarden. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom het rechthoekige erf.

Ten zuiden, rechthoekige inrijpoort met houten latei onder lessenaarsdakje (golfplaten). Ten westen, woonhuis en stal (nok loodrecht op straat) van elf (?) traveeën en twee bouwlagen Het woonhuis is door middel van een gevelsteen op de zuidelijke zijgevel gedateerd 1788. De oostgevel telt drie getoogde vensters in een gecementeerde omlijsting, twee rechthoekige vensters met houten lateien en onderdorpels, een rechthoekige kalkstenen deur op neuten, en een recentere deur onder houten latei. In de achtergevel, enkele aangepaste vensters, drie zoldervenstertjes met houten latei en onderdorpels, en vijf vierkante, kalkstenen venstertjes met diefijzers, daterend uit de periode door het jaartal aangegeven. De zuidelijke zijgevel heeft op de benedenverdieping een getralied, kalkstenen kruiskozijn en dito kloosterkozijn, met sponningbeloop aan het benedengedeelte; de bovenvensters zijn rechthoekig in een gecementeerde omlijsting.

Een bouwnaad en een aandak scheiden het woonhuis van het stalgedeelte. Rechthoekige muuropeningen onder houten lateien. Asemgaten in de voor het overige blinde achtergevel. De noordelijke zijgevel is voorzien van aandak en vlechtingen. Ten noorden, lage stalvleugel met gewijzigde muuropeningen, op de houten kozijnen der zolderluiken na. Recente aanbouwsels tegen de achtergevel. Ten zuiden, stal met gewijzigde gevelordonnantie. Rij perenbomen tegen de zuidgevel. Pannen beschieting der oostelijke zijgeveltop. De plaats van de vroegere dwarsschuur, ten oosten, wordt thans ingenomen door een open bergruimte.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve De Nonnentap [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/88628 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Blanckart, (Jean Antoine Henri) Hubert, fotograaf

Hasselt, 21.12.1872  Marie Nelissen  Mere, 13.1.1956 

Zoon van Hasseltse fotograaf  Henri Blanckart (Rolduc 1833 – Hasselt 1894), leerling bij Plumier in Brussel en Sallas in Charleroi, en Elisabeth Hubertina Hubar uit Sint-Truiden. Huwde Alkense. Bijhuis in Antwerpen Carnotstraat. 

Fotograaf . Vestigde zich in Sint-Truiden en verhuisde in 1909 van de Brustemstraat naar het oud huis drukker Vanwest-Dubois in de Tiensestraat. Uitgever van prentbriefkaarten. Fotografie aan huis voor zieken en overledenen. Kunstschilder. Fotomaterialen voor amateurs. Inkadering. Broer van Hasseltse fotograaf Auguste (1878-1952) met bijhuizen in Sint-Truiden en Tongeren. Hubert was vader van fotograaf Henri  (°Sint-Truiden 1908). Verhuisde met echtgenote naar Anderlecht 1936 . Fotozaak overgenomen in 1952 door Elly Robyns-Bögemann  (1916-2005).  

Lees: Fernand DUCHATEAU, in ST19DE, 1998, p. 25; Erik HOUTMAN, in Hasseltse portretten. 800 jaar geschiedenis op mensenmaat, Hasselt: Stedelijk museum Stellingwerff-Waerdenhof, 1997, p. 78; Directory of Photographers in Belgium 1839-1905, Antwerpen: Museum voor Fotografie, 1997, p. 57; Jean NICOLAI, Fotostudio Blanckart... kijken naar het vogeltje, Hasselt: in eigen beheer, 2015.