Stadstuin

Ommuurde stadstuin bij een neoclassicistisch herenhuis uit de late 19de eeuw, heraangelegd in de jaren 1950.

De stadstuin van het laat 19de eeuws herenhuis in neoclassicistische stijl werd, vermoedelijk toen ook de achtergevel en de zijgevel in de jaren 1950 een modernisering ondergingen, opnieuw aangelegd met behoud van de oude, hoge tuinmuren in baksteenmetselwerk. Ter plaatse van de toen nieuw gebouwde garage, op het einde van de zijdoorgang, werd hij wel vervangen. Op de zuidoostelijke zijde is de ezelsrugafdekking zichtbaar. De tuin, bestaande uit een grasveld met stapstenen van 'flagstone', een gevarieerde maar niet oude bomenrand en een ruim, rond waterbekken (vroeger zwembad), is van het terras bij het huis gescheiden door een rechthoekig rozenperk. Enkel de Juniperus virginiana 'Glauca' (195 cm stamomtrek op 40 cm hoogte), bij de garagepoort, is het vermelden waard.


Bron     : DE MAEGD C. & VAN DEN BOSSCHE H. 2003: Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Limburg. Deel 1: Gingelom, Halen, Herk-de-Stad, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Brussel, Agentschap RO-Vlaanderen. Onroerend Erfgoed.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, van den Bossche, Herman
Datum  : 2003

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Stadstuin [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/303449 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848 Gent 08.12.1905 

Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëronymus’. 

Minderbroeder Tielt 1868, priester  1874. Gardiaan Sint-Truiden 1877-1878. Vicaris Rekem 1880-1883, Gent 1886-1892. Gardiaan Antwerpen 1895-1896. Vicaris Gent 1902-1905. Daar overleden bloedopdrang. Artikels in Le messager de Saint-François en De bode van den H. Franciscus van Assisië. Devotieboekjes o.a. over de H. Antonius van Padua, handboekje voor dienstmeiden en enkele historische werkjes o.a. over Grauwzusters. Bijnaam ‘de Paus’ binnen familie.

Publ.: De deugdzame dienstmeid in hare plichten onderwezen, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1901.
Lit.: Le Messager de Saint-François d’Assise, 31, 1905, p. 256-257; BERLO, p. 363, 369, 467 en 473; VAN MECHELEN, p. C15; JORISSEN; Lucianus CEYSSENS, Jeroom Goyens, onze eerste provincie-archivaris (1864-1942), in Franciscana, 50, 1995, p. 7.