Burgerhuis gedateerd anno 1623

Alleenstaand huis, met tuin en moestuin, door een haag van de straat afgesloten. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen), in kern opklimmend tot de eerste helft van de 17de eeuw (zie datering op de zijgevel), met huidig uitzicht uit de 19de eeuw.

Beschilderd bakstenen gebouw op een gecementeerde plint. Licht getoogde, verankerde vensters met strekse bakstenen latei en hardstenen lekdrempels. Duidelijke bouwnaden in voor- en achtergevel. Getoogde deur met geprofileerd beloop en sluitsteen in een rechthoekige kalkstenen omlijsting met neuten en uitgespaarde zwikken. De achtergevel vertoont vier vensters van het hoger beschreven type, en de ontlastingsboog (een rollaag en een platte laag) van een vroeger venster. In de linker zijgevel, met gesmeed ijzeren muurankers, zijn twee gedichte, rechthoekige venstertjes van mergelsteen bewaard, gedateerd op de lateien: links, ANNO, rechts, 1623; negblokken en een ontlastingsboog van een rollaag en een platte laag. Recent aanbouwsel tegen de rechter zijgevel.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Burgerhuis gedateerd anno 1623 [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22698 Geraadpleegd op 12-11-2019