Burgerhuis gedateerd anno 1623

Alleenstaand huis, met tuin en moestuin, door een haag van de straat afgesloten. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen), in kern opklimmend tot de eerste helft van de 17de eeuw (zie datering op de zijgevel), met huidig uitzicht uit de 19de eeuw.

Beschilderd bakstenen gebouw op een gecementeerde plint. Licht getoogde, verankerde vensters met strekse bakstenen latei en hardstenen lekdrempels. Duidelijke bouwnaden in voor- en achtergevel. Getoogde deur met geprofileerd beloop en sluitsteen in een rechthoekige kalkstenen omlijsting met neuten en uitgespaarde zwikken. De achtergevel vertoont vier vensters van het hoger beschreven type, en de ontlastingsboog (een rollaag en een platte laag) van een vroeger venster. In de linker zijgevel, met gesmeed ijzeren muurankers, zijn twee gedichte, rechthoekige venstertjes van mergelsteen bewaard, gedateerd op de lateien: links, ANNO, rechts, 1623; negblokken en een ontlastingsboog van een rollaag en een platte laag. Recent aanbouwsel tegen de rechter zijgevel.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Burgerhuis gedateerd anno 1623 [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22698 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Bollen, (Georges Engelbert Michel) Joris, didactisch auteur

Sint-Truiden 8.02.1892    Borgerhout 15.12.1974   Anna Carolina Felix Hortensia Vertongen 

Zoon van paardenkoopman Jean Michel en Anne Jeanne Ancile Jensen, Tongersesteenweg. Strijder WO I. Onderwijzer te Antwerpen. Amateur-kunstschilder. Pedagogische werken en artikels in blad stedelijk onderwijs. Leerboeken geschiedenis bij De Sikkel. Illustraties bij leesmethode 'Binnen en buiten' van Fons Van Hoof. Plantin Moretuslei Borgerhout. 

Publ.: De geschiedenis van den voorhistorischen mensch voor kinderen verteld en getekend, Antwerpen: De Sikkel, 1926, heruitgaven in 1950 en 1954; Papierarbeid in de lagere school, (Brochure opvoedkundige vereeniging), Antwerpen: De Sikkel, 1936; Teekenen op het zwarte bord, (Brochure der Vlaamse opvoedkundige vereeniging), Antwerpen: De Sikkel, 1936; Geschiedenis van België, Antwerpen: De Sikkel, 1940; Van Pinkton den Zeeroover, in Brabo, maart 1946, p. 3-5; Bram Benton of een episode uit de trek naar het Westen, eerste aflevering, in Band, 3, nr. 8, mei 1948, p. 4-5; Lank lank gelede… Die voorhistorische mens… vir die jeug vertel, Antwerpen: De Sikkel – Pretoria: Boekhandel Doussy, 1952; Freddy Barlow, aflevering VI, in Brabo voor de jeugd, 7, nr. 9, juni-juli 1952. Info: AMVC. 
Lit.: Pol DE MONT, Joris Bollen in Renis’ Halle, in De Schelde, 15.03.1924; JORISSEN; Gaston MOORKENS, Groot gedenkboek der Lierse Rijksnormaalschool, Antwerpen, 1947, p. 322-325; Louis VAN LEEMPUT (red.), Addendum 1817-1997. 180 jaar Rijksnormaalschool te Lier, Lier, 1998, p. 191. Met foto.