Klooster van de zusters van liefde

Klooster Zusters van Liefde

Voormalig klooster der zusters van Liefde. De orde vestigde zich in 1840 in de stad; tot voor kort psychiatrische instelling voor vrouwen, thans verlaten. Het complex bestaat uit drie delen: links een 18de-eeuws gedeelte, rechts een begin-19de-eeuws gedeelte, en een 22712.

Links, breedhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (leien), uit eind 18de eeuw. Bepleisterde en beschilderde bakstenen lijstgevel met classicistische ordonnantie. Lage, gepikte, hardstenen plint. Oorspronkelijk beluikte, rechthoekige vensters in een beschilderde hardstenen omlijsting met sluitsteen, oren en neuten; doorlopende onderdorpels. Zijgevels met aandaken.

Het rechtse gedeelte telt zes traveeën onder zadeldak; opgetrokken in neoclassicistische stijl, begin 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel, afgelijnd met een houten, eind-19de-eeuwse kroonlijst met versierde modillons. Rechthoekige vensters in een beschilderde hardstenen omlijsting; de benedenvensters waren oorspronkelijk beluikt. Rechthoekige deur in een hardstenen omlijsting op neuten; oorspronkelijk houtwerk met fraaie waaier. In de laatste travee, gedekte rondboogpoort, thans tot venster omgevormd; geprofileerde, rechthoekige omlijsting van beschilderde hardsteen, met zware druiplijst. Zijgevels met vlechtingen.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Klooster van de zusters van liefde [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22712 Geraadpleegd op 12-11-2019

 


Klooster Zusters van Liefde

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes aan onze gevels

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes

Priester Fernand Mariën, eerst onderpastoor in Jette en later kloosterdirecteur en godsdienstleraar bij de Ursulinen in Tildonk, startte in 1956 een nationale actie ‘Regnum Mariae’. Op zowat alle huisgevels verschenen houten kapelletjes met daarin een Italiaans plaasteren beeldje van de Madonna. De distributie kaderde in een Mariaal offensief van twaalf weken in de parochie met een propagandadag en een “koninginnedag” waarbij iedereen zijn zelfbouwkapelletje kon afhalen. Voor het vensterglas moest je zelf zorgen, want in principe was het kleinood gratis. Giften werden in dank aanvaard. Bij het overlijden van de initiatiefnemer in 1978 zouden er een kwart miljoen gevelkapelletjes verspreid zijn.

Actie-affiche

In de loop van de actiejaren veranderde het kapelmodel. Kenmerkend bleven de Maria-M getopt met kruisje en het gekroonde M-monogram dat verwees naar het Rijk van Maria. In de laatste fase waren de gevelkapelletjes actueel gestroomlijnd en in kunststof uitgevoerd. De honderden houten exemplaren in Sint-Truiden hebben de tand des tijds meestal niet overleefd. Ze worden zeldzaam.


Gevel school zusters Sint-Vincentius-a-Paulo te Zepperen. Afgebroken. 


Lees: Roger DE BROECK, Gevelkapelletjes in Vlaanderen, in Ons Heem, 55, 2001, nr. 2, p. 196-219: Henri VANNOPPEN, in Kapellen in Vlaanderen, Brussel: FARO, 2002.