Klooster van de zusters van liefde

Klooster Zusters van Liefde

Voormalig klooster der zusters van Liefde. De orde vestigde zich in 1840 in de stad; tot voor kort psychiatrische instelling voor vrouwen, thans verlaten. Het complex bestaat uit drie delen: links een 18de-eeuws gedeelte, rechts een begin-19de-eeuws gedeelte, en een 22712.

Links, breedhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (leien), uit eind 18de eeuw. Bepleisterde en beschilderde bakstenen lijstgevel met classicistische ordonnantie. Lage, gepikte, hardstenen plint. Oorspronkelijk beluikte, rechthoekige vensters in een beschilderde hardstenen omlijsting met sluitsteen, oren en neuten; doorlopende onderdorpels. Zijgevels met aandaken.

Het rechtse gedeelte telt zes traveeën onder zadeldak; opgetrokken in neoclassicistische stijl, begin 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel, afgelijnd met een houten, eind-19de-eeuwse kroonlijst met versierde modillons. Rechthoekige vensters in een beschilderde hardstenen omlijsting; de benedenvensters waren oorspronkelijk beluikt. Rechthoekige deur in een hardstenen omlijsting op neuten; oorspronkelijk houtwerk met fraaie waaier. In de laatste travee, gedekte rondboogpoort, thans tot venster omgevormd; geprofileerde, rechthoekige omlijsting van beschilderde hardsteen, met zware druiplijst. Zijgevels met vlechtingen.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Klooster van de zusters van liefde [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22712 Geraadpleegd op 12-11-2019

 


Klooster Zusters van Liefde

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Charter 1404

Charter van 18 november 1404 waarbij de bisschop van Luik en de abt van Sint-Truiden, beiden halfheer van de stad, de verkiezingsprocedure voor het stadsbestuur bevestigen. Met vijf zegels (replica van origineel uit het stedelijk archief ligt in vitrinekast ingangshal stadhuis).


Jan van Beieren, prins-elect van Luik, en Robert van Rijkel, abt van Sint-Truiden, herstellen, mits enkele kleine aanpassingen, de voorschriften van abt Zacheus van Vranckenhoven van 28 augustus 1366 over de samenstelling van het stadsbestuur.


Deze oorkonde geeft een momentopname in de strijd voor lokaal zelfbestuur tegen de centrale overheid, en omgekeerd.

Van links naar rechts zien we de zegels van:

- In rode was het zegel van Jan van Beieren, prinsbisschop van Luik en graaf van Loon, S. MAIUS JOHIS. DE…. LEODIENSSIS ET COMITIS LOSSEN

- Zegel van Robert van Rijkel, abt van Sint-Truiden, S. ROBERTI DE RIKELE DEI GRA. ABBATIS STI. TRUDONIS

- De stad Sint-Truiden; vooraan Sint-Trudo met palmtak en boek met bovenaan de drie torens van de westbouw van de abdijkerk, SIG. SANCTI TRUDONISachteraan als tegenzegel de gemijterde bisschop, S. LAMBERTI (het stedelijke zegel verwijst uitdrukkelijk naar de beide heren van de stad, geen perron als symbool van stedelijke vrijheden)

- Zegel van het kapittel van Luik, SIG…IS, ECC… LEOD

- Zegel van de abdij van Sint-Truiden, SANCTUS. TRUDO. CONFESSOR. XRI.


Lees: Roger VANBRABANT, Het charter van 18 november 1404. Kritische benadering van een belangrijk politiek archiefstuk van de stad Sint-Truiden, Sint-Truiden: Heemkundige kring van Groot-Sint-Truiden, 2010. Mmv. Thierry Ghys.