Clebsattel de Cernay, baron Jean Charles Marie Armand Emmanuel, zoeaaf

Sint-Truiden 04.04.1847 Venetië 15.10.1868 

Zoon van baron Armand, rentenier en eigenaar te Yernée-Fraineux, en Emerence, barones de Waha Baillonville  (°Sint-Truiden 1824). Emerence was dochter van Jeanne de Menten de Horne en kleindochter van Marie-Anne de Pitteurs. 

Ging op eigen kracht naar Rome, Pauselijk zoeaaf  1867. Veldtocht 1867 als soldaat . Slag van Mentana. Korporaal 1868. Ontslag wegens erge kwaal, waaraan hij overleed tijdens thuisreis. Zielendienst in Nandrin door mgr. Baron de Woelmont, kamerheer van de paus en aalmoezenier van de Zoeaven.

Lit.: GORISSEN, p. 669; ZOEAAF, p. 29; GORISSEN2, p. 103; EPNB, 2001, p. 8.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Christiaens, Marie, volksfiguur

Gelinden 14.08.1669 , Jacob Schoenaerts 

Vrouw van schout  Schoenaerts. 

Bewoonster hoeve Groenschild Klein-Gelmen 

Beschuldigd van hekserij 1667 en waarschijnlijk terechtgesteld 1669.


Lit.: J. BROUWERS, De vrouw met de zwarte sluier. Een heksenproces te Gelinden in 1667-1669, in Limburg, 36, 1957, p. 263-266, 273-284 en 301-308.