Hoevetje in L-vorm

L-vormig hoevetje, uit de 19de eeuw, met het kleine erf, afgesloten door een recent ijzeren hek, naar de straat toe; rechts van het erf, twee jonge linden.

De zuidoostvleugel bevat het woonhuis; twee traveeën onder zadeldak (nok evenwijdig aan straat, Vlaamse pannen); wit overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen en niet zichtbare timmer, op een gepikte plint; een beluikt venster en een deur. Noordwestgevel met pannen beschieting; aanbouwsel onder lessenaarsdak tegen de noordoostgevel. De lagere noordoostvleugel bevat de stal met hooizolder; drie traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen); leembouw als het woonhuis; gevelinsprong in de derde travee; twee deuren en een luik. Noordoost- en noordwestgevel van cementblokken. Nieuwe stallen ten zuidoosten, achter het woonhuis.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoevetje in L-vorm [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22807 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Folcardus, abt ST

 Sint-Truiden 11.05.1145 

Jong ingetreden als monnik. Cellarius en cantor 1108, proost 1112. Ondanks protest van graaf van Duras  tot abt gewijd in Fosse 1138. Restaureerde verder de abdij na Rodulfus o.a. slaapzaal, kapittelzaal en infirmerie. Was in conflict met Arnold van Diest en maakte bezetting mee door Godfried van Brabant in 1140 en 1142. Ontving talrijke schenkingen van lokale burgerij, maar onderging brouwersopstand in 1143-1144. Liet goed in Hakendover  na. Begraven in midden abdijkerk 1145.

Lit.: RECUEIL, p. 14; MONBEL, p. 43-44; KRONIEK2, p. 10-24.