Afspanning


Foto genomen door Schlusmans, Frieda op 04-07-1975

Voormalige afspanning. Breedhuis, gelegen op de hoek van de eerste bocht van de straat, bestaande uit een gedeelte van drie traveeën (voorgevel) en twee traveeën (zijpuntgevel), en een haaks gedeelte van drie traveeën, beide met twee bouwlagen en een duidelijke bouwnaad tussen beide; zadeldaken (mechanische pannen). Bakstenen gebouw met gesmeed ijzeren muurankers, uit de 18de eeuw. Gecementeerde en beschilderde begane grond met gewijzigde muuropeningen, en beschilderde, hardstenen hoekstenen. Rechthoekige, kalkstenen vensters op de bovenverdieping, op de zuidzijde met ontlastingsboog van een rollaag en een platte laag. Zijpuntgevel met aandak en vlechtingen.


Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.Auteurs: Schlusmans, Frieda Datum: 1981 

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Afspanning [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22880 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Baltus, Louis (Henri), nijveraar

Sint-Truiden 22.05.1846 Sint-Truiden 15.11.1919 , x Jeanne Vinckenbosch.

Zoon van handelaar Pierre Guillaume en Marie Cathérine Hubertine Damen, Grote Markt.  

Rijksmiddelbare school Sint-Truiden. Groot- en kleinhandel in koloniale waren 1842, samen met broer Richard. Gebouw met magazijnen, koffiebranderij en burelen 1893 Stationsplein. Winkelhuis ‘In Den Olifant ’, Grote Markt. Verblijf in Luik. Medeorganisator Wereldtentoonstelling Luik 1905 en Provinciale tentoonstelling Sint-Truiden 1907. Lid Hoge raad nijverheid en arbeid 1897, ondervoorzitter Handelskamer Limburg. 


Verzameling Roger Moermans1881Oom van kunstschilder Georges, schoonvader van Lambert Keyenberg en … van Maria Nys, vrouw van Aldous Huxley.  

Tabaksmerk ‘Sutlab ’ 1912, naamomkering. Schepen Dejonghstraat, latere notariaat Vreven en restaurant Stadt van Luyck. 

 Publ.: Maandblad van het huis L. Baltus “In den Olifant" St-Truiden, jg. 1, nr. 1, maart 1913; Grafmonument Schurhoven.
Info: Danny Gennez.
Lit.: De Tram, 13.02.1897.