Langgestrekte hoeve

Langgestrekte hoeve, gelegen op de hoek van de gekasseide Kroezelhaag met de Kattestraat (gedeeltelijk gekasseid, gedeeltelijk aarden weg); op de andere hoek van de Kattenstraat liggen boomgaarden, omringd door een haag, links wordt de Kroezelhaag afgesneden door de nieuwe ring rond de stad. Nummer 43 is de eigenlijke hoeve, nummer 45 is een lage, haakse bijbouw. De erfzijdegevel is sterk aangepast.

De buitenzijde vormt een stemmig geheel van gekalkte gevels onder zadeldaken (Vlaamse pannen).

Overkalkt stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen op een lage bakstenen stoel en een gepikte plint; nummer 45 is volledig versteend. Houten kozijnen; de noordelijk gelegen zijgevel is voorzien van beluikte benedenvensters. Recente schuur haaks op de zuidelijk gelegen zijgevel.

Overluifeld, houten rondboogkapelletje tegen de voorgevel van nummer 43.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Langgestrekte hoeve [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/84294 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden en akkers.

De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zgn. Drie Gezusters, samen met Brustem en Rijkel. In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel jaarlijk een Genovevaprocessie uitgaat.

In 2006 werd de processie in Zepperen vernieuwd met hulp van de Erfgoedcel Sint-Truiden en lag de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige, in plaats van op Bijbelse scènes.


Foto A. Vaes

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/genovevaprocessie-zepperen
Zie ook: www.zepperen.be/genovevaprocessie/