Hoeve

Hoeve met losstaande bestanddelen, uit de 19de eeuw, met de zuidoostelijke zijde van het erf aan de straat gelegen. Boomgaard ten noordwesten, achter het woonhuis, moestuin ten noordoosten. Gebouwen in wit overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen en niet zichtbare timmer onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een onregelmatig gevormd erf, dat in de zuidelijke hoek door een ijzeren hekje van de straat is afgesloten.

Ten noordwesten, stal en woonhuis van negen traveeën onder mank dak (nok evenwijdig aan straat); hoge, gecementeerde en gepikte bakstenen stoel, en verhoogde begane grond. Drie kleine vensters, waarvan twee bolkozijnen, twee zolderluiken, en twee deuren met steektrapje. Pannen beschieting der beide zijgevels.

Ten noordoosten, dwarsschuur van twee traveeën, met aangebouwde varkensstal onder lessenaarsdak tegen de noordwestelijke gevel. Schuurpoort aan de straatzijde. Pannen beschieting der beide zijgevels. Een aanbouwsel tegen de zuidwestelijke gevel is thans verdwenen. Waterput in de uitgespaarde westhoek van de stal.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22816 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Biets, (Hubert Eduard) Joseph, "Pater Benignus"

Sint-Truiden Bevingen 30.03.1886   Sint-Truiden 6.05.1959

Zoon van dagloner Gerard en Marie Gertrude Celis. Neef van pastoor Eduard Hayen.  

Broeders Sint-Truiden. Via paters Fulgence en Thomas Renson intrede augustijnen Gent 1903. Priester  1908. Legeraalmoezenier  WO I, bij Belgische vluchtelingen in Amersfoort, en in Saffraanberg. Prior De Haan-aan-Zee 1919. Onderpastoor Sint-Stefanus Gent 1921. Definitor Augustijnenprovincie. Bevriend met pastoor Peeters en burgemeester Paul Cartuyvels in Bevingen. Huishoofd in enkele gehuurde sociale woningen. 

Oprichter Sint-Augustinusparochie in de tuinwijk Nieuw Sint-Truiden  1928, bouwer noodkerk en kapelaan  OLV-kerk. Bouwer lagere jongensschool en kleuterschool 1930 en lagere meisjessschool 1932. Provinciaal 1932-1946 met stichtingen in Bouge, Marchienne-au-Pont en Kontich. Prior en pastoor parochie Nieuw Sint-Truiden 1947 en kerkbouwer 1952-1955. Gouden priesterjubileum 1958 . Begraven in familiegraf in Bevingen. 

 Lit.: PARTIJPOLITIEK, p. 55 met portret; BEVING, p. 26-27; Jozef SMEESTERS, Nieuw Sint-Truiden en de tuinwijk, in Monumenten van de toekomst? Modern bouwen in Sint-Truiden 1900-1975, Sint-Truiden. stadsbestuur, 2008, p. 77-79.