Hoeve

Hoeve met losstaande bestanddelen, uit de eerste helft van de 19de eeuw, met de zuidoostzijde van het erf aan de straat gelegen, doch door een grachtje ervan gescheiden; ten noorden, achter het woonhuis bevindt zich de moestuin en hierachter de boomgaard. De schuur is een belangrijk element in het straatbeeld.

Ten noorden van het onregelmatig gevormd erf, het woonhuis; zes traveeën onder mank zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, Vlaamse pannen). Geel overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een gecementeerde en gepikte bakstenen stoel; licht verhoogde begane grond. De eerste traveeën - de stal - is versteend. Het woonhuis heeft twee beluikte bolkozijnen en een deurtje met bakstenen steektrap; de stal heeft een zolderluik en een deur. Bakstenen vullingen, enkele kleine vensters en een deur in de achtergevel. Pannen beschieting der oostzijgevel. Tegen de westelijke zijgevel, aangebouwde bakstenen stallen onder lessenaarsdaken.

Ten zuidoosten, dwarsschuur van twee traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). Stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen en een gepikte timmer. De noordwestgevel is voorzien van een deur, de zuidoostgevel (de straatzijde) heeft een poort. Pannen beschieting der beide zijgevels. Vrijwel volledig met klimop begroeid aanbouwsel onder lessenaarsdak tegen de noordoostelijke zijgevel.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22818 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Trofeeën aan de muur: het luie landleven

In de oudheid werden in oorlog of jacht veroverde trofeeën aan een stok opgehangen. Dit motief ging een eigen leven leiden als allegorische decoratie. Kalksnijders modelleerden in het nog vochtige stucwerk voorwerpen tussen bloemenslingers aan linten opgehangen. 

In het stadhuis op de Grote Markt op het 'schoon verdiep' zijn in de hoge vestibule de vier kunsten en twee speciale thema's uitgewerkt, de zeevaart en het landleven. Die laatste werken dateren waarschijnlijk uit de Hollandse periode (1815-1830) onder burgemeester J.A.N. Van den Berck. Scheepvaart en de Nederlandse vertaling van Vergilius wijzen daarop. 
Lees: Franz AUMANN, Symboliek op het 'schoon verdiep' van het Sint-Truidense stadhuis, in Sint-Truiden een zoektocht naar symbolen, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2002, p. 19-27; Het stadhuis van Sint-Truiden. Hart van de democratie, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2018, p. 56-61.