Coelmont, Joannes Leonardus, burgemeester Brustem

Brustem 03.12.1776  – Brustem 13.08.1865 , x 1797 Maria Anna Lelièvre  

Zoon van pachter Guilhelmus en Maria Anna Hespsbiens of Hesbeens. Bij Molenbeek. Broer van Gilles Norbertus, gemeenteontvanger. Agent municipal 1798 en adjoint-au-maire 1798-1804. Joeg op ondergedoken conscrits en handhaafde de Franse anti-godsdienstmaatregelen. Maire, zeer getrouw aan Frans bestuur 1804-1814. 

Schepen 1825-1830. Woonde op de molen bij de Melsterbeek . Zoon Petrus Josephus werd priester.

Lees: Kamiel STEVAUX, J.L. Coelmont, agent municipal en maire te Brustem, in HBBRUST, 1975, p. 397-434.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Cartuyvels, (Marie Berthe) Marguerite, ijveraarster

Sint-Truiden 26.07.1871 Louis Woot de Trixhe 

Dochter van burgemeester-vrederechter Clément en Marie Marguérite Florence Macors . Rentenierster, echtgenote sinds 1892 van Louis Charles Adolphe Woot de Trixhe (Les Walleffes 1860 - Dinant 1900), rechter  rechtbank eerste aanleg Dinant. Minderbroedersstraat. Raadslid van het werk van de Dames de la Miséricorde, in de volksmond ‘Dames van de Floere Vod ’, een liefdadige vrouwenclub. Voorzitster van de Kantschool der Ursulinen. Verantwoordelijke voor de afdeling Maatschappelijke Werken van Sint-Truiden op de provinciale expo in 1907. 


Lit.: Djef MIEVIS, De kantnijverheid te Sint-Truiden, Antwerpen: Secretariaat der vrouwenorganisatie, 1908, p. 5; Dieu et le pauvre. Compte-rendu de l’oeuvre des Dames de la miséricorde à Saint-Trond de janvier 1913 à janvier 1914, Sint-Truiden: Moreau, z.j., p. 2; HBSTEV, 2006, p. 123.