Stadswoning met houten winkelpui

Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak (kunstleien), uit de 18de eeuw (?). Gecementeerde en beschilderde lijstgevel, verhoogd boven de middentravee door middel van een (later?) dakvenster met driehoekig fronton. Zware kroonlijst van beschilderde hardsteen, gedragen door licht uitspringende pilasters (hardsteen ?) met composietkapiteel op de penanten. Hiertussen de rechthoekige vensters in een beschilderde hardstenen omlijsting. Houten winkelpui (eerste kwart 20ste eeuw) op een gecementeerde en beschilderde plint, met centrale ingang in de vorm van een vleugeldeur.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Stadswoning met houten winkelpui [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22906 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Behn, (Hendrik) Karel, academiedirecteur

Sint-Truiden 20.08.1845  – Sint-Truiden 11.02.1914 , ongehuwd

Zoon van boekbinder Mathieu (°Hamburg D. 1816) en Maria Magdelena Vliegen uit Gulpen (Nl.). Boekhandelaar-uitgever, o.a. van de Manuel pour la Sainte Communion door redemptorist Ed. Brahm in 1913. Beekstraat, later Steenstraat. Lid Derde Orde. Directeur stedelijke muziekschool 1910. Verhuis van lagere jongensschool in Ridderstraat  naar vml. Collegekapel Nieuwe Steenweg 1911. 

Lees: Raf VAN LAERE, Een Sint-Truidense band uit 1852, in Limburg, 69, 1990, p. 249-251.
Kijk: knipsel uit De Stem van Haspengouw (De Tram), zaterdagblad 1913.