Eclectisch burgerhuis

Alleenstaand gebouw, bestaande uit twee onderscheiden delen:

Links, eclectisch breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (kunstleien), met twee afgewolfde dakkapellen, uit eind 19de, begin 20ste eeuw. Bakstenen gebouw met een lijstgevel op een arduinen plint; hardstenen banden en gesmeed ijzeren muurankers; hoekbanden van Franse steen(?). Risalieten in de eerste en de derde travee, laatst genoemde uitlopend op een puntgevel met top- en schouderstukken. Getoogde vensters in een omlijsting van Franse steen met arduinen sluit- en aanzetstenen (diamantkop), en arduinen lekdrempels; glas-in-loodramen in de derde travee. Getoogde deur in een arduinen omlijsting met diamantkopversiering en -sluitsteen.

Rechts, drie traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen), restend van een ouder, uit de tweede helft van de 18de eeuw (?), -gebouw met aangepaste gevelordonnantie. Gecementeerde hoekband. Twee brede, getoogde vensters, beluikt op de benedenverdieping.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Eclectisch burgerhuis [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22926 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848 Gent 08.12.1905 

Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëronymus’. 

Minderbroeder Tielt 1868, priester  1874. Gardiaan Sint-Truiden 1877-1878. Vicaris Rekem 1880-1883, Gent 1886-1892. Gardiaan Antwerpen 1895-1896. Vicaris Gent 1902-1905. Daar overleden bloedopdrang. Artikels in Le messager de Saint-François en De bode van den H. Franciscus van Assisië. Devotieboekjes o.a. over de H. Antonius van Padua, handboekje voor dienstmeiden en enkele historische werkjes o.a. over Grauwzusters. Bijnaam ‘de Paus’ binnen familie.

Publ.: De deugdzame dienstmeid in hare plichten onderwezen, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1901.
Lit.: Le Messager de Saint-François d’Assise, 31, 1905, p. 256-257; BERLO, p. 363, 369, 467 en 473; VAN MECHELEN, p. C15; JORISSEN; Lucianus CEYSSENS, Jeroom Goyens, onze eerste provincie-archivaris (1864-1942), in Franciscana, 50, 1995, p. 7.