Stadswoning met winkelpui

Breedhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw. Witgekalkte bakstenen lijstgevel op een beschilderde hardstenen plint. Rondboognis tussen de tweede en derde travee der tweede bouwlaag. Rechthoekige vensters onder houten lateien; kordon vormende hardstenen (?) lekdrempels. Houten winkelpui (eind 19de eeuw) met sobere doch zware puibalk en posten opgevat als pilasters; centrale ingang tot de winkel (vleugeldeur), en woonhuisdeur rechts, met oorspronkelijk houtwerk; thans niet meer als winkel in gebruik.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Stadswoning met winkelpui [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22980 Geraadpleegd op 12-11-2019