Gesloten hoeve

Leegstaande en vervallen, gesloten hoeve, uit de 19de eeuw, gelegen te midden van de weilanden, en door een gekasseide oprit met de straat verbonden. Gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen), gegroepeerd rondom het rechthoekige, gedeeltelijk gekasseide erf.

Ten westen, rechthoekige houten inrijpoort met links een stal en rechts het bakhuis; versteende vakwerkbouw.

Ten zuiden, woonhuis en stal van zes traveeën; overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een verhoogde bakstenen stoel; niet zichtbare timmer in de noordgevel; kleine vensters van verschillende vorm en vier deuren. De zuidgevel heeft twee houten kozijnen (beluikt), twee beluikte bolkozijnen, en een deur met smal bovenlicht.

De noordvleugel omvat de lage, grotendeels versteende varkensstallen. Ten oosten, dwarsschuur in overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen; tot de dakrand reikende schuurpoort; de westgevel gaat grotendeels schuil achter aangebouwde stallingen, eveneens in leembouw. Verlenging van de oostvleugel naar het zuiden toe, door middel van een recenter, bakstenen gebouw.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Gesloten hoeve [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23006 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Janse(n), Gerard (André), beeldhouwer

Weert (Nl.) 10.09.1836 Sint-Truiden 29.09.1906 , x Mathilde Wilhelmine Elders, xx Pétronille Marie Régine Marguerite Balken 

Zoon van Pieter en Marie-Elisabeth De Caes.  

Meester-beeldhouwer  en medewerker van Michel Hoeken, Sint-Gangulfusplein. Huwde met zijn nicht Elders van Weert en later met Balken van Breukelen. Kerkmeubilair, o.a. preekstoel te Boninne naar ontwerp architect Blandot 1875. Biechtstoelen Seminariekerk Sint-Truiden (verbrand). Lid toezichtscommissie Tekenschool (1897).

Signering o.a. neogotisch altaar  uit Sint-Truiden. nu Fabry Zepperen M. HOEKEN G. JANSEN SCULPTEURS St. TROND.

Lit.: Christine VANTHILLO, Nederlandse neogotici in Sint-Truiden. De neogotische beeldhouwersateliers van Cornelis Janssen (1828-1895), Michel Hoeken (1827-1917) en Gerard Jansen (1838-1906), in ST19DE, 1998, p. 176-190.