Gesloten hoeve

Gesloten hoeve, met kern uit de 17de eeuw (woonhuis), grondig aangepast en voorzien van recentere dienstgebouwen. Gebouwen onder zadeldak (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom het rechthoekig erf, dat door een recent houten poortje van de straat is afgesloten.

Ten noorden, woonhuis en stal van vijf (?) traveeën. Bakstenen gebouw, waarvan de zuidgevel vrijwel volledig is aangepast; zolderluik in een houten omlijsting. In kern beter bewaard: een kalkstenen bolkozijn met sponningbeloop en negblokken, en een kalkstenen deurtje met afgeschuinde neg en negblokken. De westelijke zijgevel, voorzien van aandak en vlechtingen, heeft enkele smalle uilengaten, twee beluikte vensters met houten lateien en een klein getralied venster van kalksteen. Aangebouwde varkensstal onder lessenaarsdak, haaks op de noordgevel, en een klein gebouwtje onder zadeldak, haaks op de zuidgevel.

De zuid- en westzijde van het erf wordt ingenomen door stallingen en een bakhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw. Ten oosten, stal met doorgang naar de velden, uit dezelfde periode, mogelijk met oudere kern (noordelijke zijgevel). Ten noordoosten, dwarsschuur, haaks op de oostgevel van het woonhuis; stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen en blank houten timmer. Open karrenhuis tegen de achtergevel.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Gesloten hoeve [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/84297 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Folcardus, abt ST

 Sint-Truiden 11.05.1145 

Jong ingetreden als monnik. Cellarius en cantor 1108, proost 1112. Ondanks protest van graaf van Duras  tot abt gewijd in Fosse 1138. Restaureerde verder de abdij na Rodulfus o.a. slaapzaal, kapittelzaal en infirmerie. Was in conflict met Arnold van Diest en maakte bezetting mee door Godfried van Brabant in 1140 en 1142. Ontving talrijke schenkingen van lokale burgerij, maar onderging brouwersopstand in 1143-1144. Liet goed in Hakendover  na. Begraven in midden abdijkerk 1145.

Lit.: RECUEIL, p. 14; MONBEL, p. 43-44; KRONIEK2, p. 10-24.