Gesloten hoeve

Gesloten hoeve, met kern uit de 17de eeuw (woonhuis), grondig aangepast en voorzien van recentere dienstgebouwen. Gebouwen onder zadeldak (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom het rechthoekig erf, dat door een recent houten poortje van de straat is afgesloten.

Ten noorden, woonhuis en stal van vijf (?) traveeën. Bakstenen gebouw, waarvan de zuidgevel vrijwel volledig is aangepast; zolderluik in een houten omlijsting. In kern beter bewaard: een kalkstenen bolkozijn met sponningbeloop en negblokken, en een kalkstenen deurtje met afgeschuinde neg en negblokken. De westelijke zijgevel, voorzien van aandak en vlechtingen, heeft enkele smalle uilengaten, twee beluikte vensters met houten lateien en een klein getralied venster van kalksteen. Aangebouwde varkensstal onder lessenaarsdak, haaks op de noordgevel, en een klein gebouwtje onder zadeldak, haaks op de zuidgevel.

De zuid- en westzijde van het erf wordt ingenomen door stallingen en een bakhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw. Ten oosten, stal met doorgang naar de velden, uit dezelfde periode, mogelijk met oudere kern (noordelijke zijgevel). Ten noordoosten, dwarsschuur, haaks op de oostgevel van het woonhuis; stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen en blank houten timmer. Open karrenhuis tegen de achtergevel.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Gesloten hoeve [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/84297 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden en akkers.

De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zgn. Drie Gezusters, samen met Brustem en Rijkel. In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel jaarlijk een Genovevaprocessie uitgaat.

In 2006 werd de processie in Zepperen vernieuwd met hulp van de Erfgoedcel Sint-Truiden en lag de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige, in plaats van op Bijbelse scènes.


Foto A. Vaes

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/genovevaprocessie-zepperen
Zie ook: www.zepperen.be/genovevaprocessie/