Rest van kasteel Terkelen en hoeve

Van het begin-16de-eeuwse kasteel, bezit der familie d'Eynatten, rest thans nog een ronde hoektoren. Het oorspronkelijke kasteel was reeds in de 19de eeuw vervangen door een classicistisch of neoclassicistisch herenhuis, op zijn beurt gesloopt in 1948.

Ronde bakstenen hoektoren met verwerking van mergelsteen voor banden, lijsten en vensters; klokvormige dakhelm met peerspits. Links van de oprit, die het goed met de straat (Engelbamp) verbindt, bevinden zich nu hoevegebouwen uit einde 19de eeuw.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Rest van kasteel Terkelen en hoeve [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/304323 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Folcardus, abt ST

 Sint-Truiden 11.05.1145 

Jong ingetreden als monnik. Cellarius en cantor 1108, proost 1112. Ondanks protest van graaf van Duras  tot abt gewijd in Fosse 1138. Restaureerde verder de abdij na Rodulfus o.a. slaapzaal, kapittelzaal en infirmerie. Was in conflict met Arnold van Diest en maakte bezetting mee door Godfried van Brabant in 1140 en 1142. Ontving talrijke schenkingen van lokale burgerij, maar onderging brouwersopstand in 1143-1144. Liet goed in Hakendover  na. Begraven in midden abdijkerk 1145.

Lit.: RECUEIL, p. 14; MONBEL, p. 43-44; KRONIEK2, p. 10-24.