Collart, Roger (Leon Edward), leraar

Hoogstraten 20.03.1917   Sint-Truiden 19.09.1996  Lea Leemans 

Zoon van staatsbeambte Victor en Clementia Jocqué. 

 Leraar  Klein Seminarie 1960 en Trudo-instituut 1971, Engels en wiskunde. Stichtend voorzitter Toeristische Gidsenbond . Docent Gidsencursus Sint-Truiden 1992-1993. Medestichter en auteur ’t Maendachboekje. Inspireerde mee de eerste Geogids Sint-Truiden. Zijn favoriete thema’s waren volkslegenden, gedenktekens en kerkhof. Voorzitter Gregoriuskoor . Heemkundig radiopraatje Radio Baccara en Omroep Kern. Medestichter Federatie Toeristische Gidsengroeperingen v.z.w. Lid geschiedkundige kring.

Publicaties: Wien 1965. “La Petite Histoire” (Uit de oude doos), in Trudo-jeugd, jg. 4, maart 1970, p. 4-5. Aldous Huxley en Sint-Truiden, in HBKEST. 1971, p. 39-47.
Info: Chris Stevens
Lees: André PHILIPPAERTS, Een ridder op pensioen, in Trudo-jeugd, 17, nr. 137, 1982, p. 3; Eddy STRAUVEN, Interview met Roger Collart.“Den Echten Truienaar”: bestaat die?, in Koerier Sint-Truiden, 10, nr. 20, 24.02.1982.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Belgian Red Devils

Belgian Red Devils

De Fouga aan het werk.
HBVL 1977

Lees: Jean-Pierre SCRUEL, De Rode Duivels en de Belgische acrobatische patrouilles van 1933 tot op heden, Brussel: Grisard, 1979; Vincent PECRIAUX, Butterflies in the skies. Fouga Magister. 30 ans à la Belgian Air Force et dans le monde, 1989.
Kijk: www.fougamagister.be; www.facebook.be/magisteraviation