Collart, Roger (Leon Edward), leraar

Hoogstraten 20.03.1917   Sint-Truiden 19.09.1996  Lea Leemans 

Zoon van staatsbeambte Victor en Clementia Jocqué. 

 Leraar  Klein Seminarie 1960 en Trudo-instituut 1971, Engels en wiskunde. Stichtend voorzitter Toeristische Gidsenbond . Docent Gidsencursus Sint-Truiden 1992-1993. Medestichter en auteur ’t Maendachboekje. Inspireerde mee de eerste Geogids Sint-Truiden. Zijn favoriete thema’s waren volkslegenden, gedenktekens en kerkhof. Voorzitter Gregoriuskoor . Heemkundig radiopraatje Radio Baccara en Omroep Kern. Medestichter Federatie Toeristische Gidsengroeperingen v.z.w. Lid geschiedkundige kring.

Publicaties: Wien 1965. “La Petite Histoire” (Uit de oude doos), in Trudo-jeugd, jg. 4, maart 1970, p. 4-5. Aldous Huxley en Sint-Truiden, in HBKEST. 1971, p. 39-47.
Info: Chris Stevens
Lees: André PHILIPPAERTS, Een ridder op pensioen, in Trudo-jeugd, 17, nr. 137, 1982, p. 3; Eddy STRAUVEN, Interview met Roger Collart.“Den Echten Truienaar”: bestaat die?, in Koerier Sint-Truiden, 10, nr. 20, 24.02.1982.
Erfgoud
ONTDEKKING VAN DE DAG

Het Sint-Truidense middenveld in 1922

Verenigingen vormen al eeuwen het weefsel voor ontmoeting, ontspanning en opvoeding, al waren ze steevast verzuild. Dat toont deze lijst uit 1922. De meest talrijke groepen waren – volgens eigen opgave ! – de Boerenbond met 900 leden en de twee ziekenkassen – liberaal en katholiek - met elk bijna 500 leden. De oudstrijders- en weggevoerdenverenigingen waren zo kort na de eerste wereldoorlog uiteraard sterk. De turnkring Sint-Truiden-Sport gaf 45 volwassenen en 110 pupillen op en de Boy’Scouts 65 scouts en 120 leden.


De lijst van de verenigingen:

Harmonieën Koninklijke Harmonie (Urbain Sneyers) en Harmonie der Gilde (Anatole Vanassche)
Fanfares Melveren (Ed. Vanderschot) en Bevingen (Louis Bollen)
Toneelkringen Koninklijke Maatschappij “De vreugdegalm” (Nicolas Belet), Sint-Truidensch Volkstoneel (Antoon Beckers) en Toneelkring Patria (Henri Bonaers)
Koor Gregoriuskring (notaris Adrien Coemans)
Turnmaatschappijen Sint-Truiden-Sport (Lucien Sacré), Meisjes-Turnafdeeling Sint-Marten Alfons Quakkelaer) en Gymnastische Volkskring (Jean Menten)
De Sportvrienden (Emile Bastens)
De Jagers Saint-Hubert (Joseph Withofs)
Boy-Scouts (Michel Vanslype)
Handboogmaatschappijen A. Dirix (Ph. Struyven), Trimpeneers (Guillaume Strauven) en Ulens-Belet Bevingen (Antoine Biets)
Feestkring Sint-Truiden Vooruit (stadssecretaris Frans Leenen)
Letterkundige Kringen De Vlaamsche Eendracht (Joseph Everaerts) en Vlaamsche Meisjesbond (Margareta Vanoverstraeten).
Nationale Oud-Strijdersbond (Leopold Dehairs), Vlaamsche Oudstijdersbond (Dokter Quintens), Invaliedenbond (Joseph Odeurs), Kantonnale Bond der Weggevoerden (Max Deckers).
Meisjespatronaat Sint-Marten (Alfons Quakkelaer), Jongenspatronaat Sint-Marten (G. Van Leemput).
Werkliedenbond (Joseph Mercken), De Vereenigde Werklieden (Herman Geets), Leo’skring (G. Maus) en Sint-Jozefskring (Guillaume Coopmans)
Kantonnale Boerenbond (graaf Edmond de Meeus Kerkom).
Maatschappijen van Onderlinge Bijstand, de latere ziekenkassen, Help U Zelve (Lambert Keyenbergh), Christelijke Verbroedering (Leon Demal), Maatschappij Sint-Barbara (Clement Leynen) en Leo’skring (Louis Herbots).
Oudlerlingenbonden van de Staats Middelbare School (Constant Vandersmissen), van het Sint-Trudo’sgesticht (Joseph Huygens) en van de Broeders van Liefde (Louis Degreef).