Collart, Roger (Leon Edward), leraar

Hoogstraten 20.03.1917   Sint-Truiden 19.09.1996  Lea Leemans 

Zoon van staatsbeambte Victor en Clementia Jocqué. 

 Leraar  Klein Seminarie 1960 en Trudo-instituut 1971, Engels en wiskunde. Stichtend voorzitter Toeristische Gidsenbond . Docent Gidsencursus Sint-Truiden 1992-1993. Medestichter en auteur ’t Maendachboekje. Inspireerde mee de eerste Geogids Sint-Truiden. Zijn favoriete thema’s waren volkslegenden, gedenktekens en kerkhof. Voorzitter Gregoriuskoor . Heemkundig radiopraatje Radio Baccara en Omroep Kern. Medestichter Federatie Toeristische Gidsengroeperingen v.z.w. Lid geschiedkundige kring.

Publicaties: Wien 1965. “La Petite Histoire” (Uit de oude doos), in Trudo-jeugd, jg. 4, maart 1970, p. 4-5. Aldous Huxley en Sint-Truiden, in HBKEST. 1971, p. 39-47.
Info: Chris Stevens
Lees: André PHILIPPAERTS, Een ridder op pensioen, in Trudo-jeugd, 17, nr. 137, 1982, p. 3; Eddy STRAUVEN, Interview met Roger Collart.“Den Echten Truienaar”: bestaat die?, in Koerier Sint-Truiden, 10, nr. 20, 24.02.1982.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Delvaux, (Joannes) Josephus, 'Djef Pals'

Brustem 21.03.1838 Brustem 16.04.1929 , x Maria Agnes Wintmolders, xx Marie Françoise Bijloos 

Zoon van handwerker Petrus Joannes en Gertrudis Mathues.  

Dagloner Vrijwilliger bij het Belgische expeditiekorps naar Mexico 1864-1867. Naar verluidt ‘Sterkste man van Limburg ’, droeg mascottepaardje in Mexico over rivier. Boswachter bij baron de Pitteurs-Hiegaerts en kerkwachter Brustem. Vader van de gevreesde zwerversfiguur Tuur ‘Pals’ Bijloos .

Info: Kamiel Stevaux, Danny Gennez en Emile Grommen.
Lit.: Jules FRERE, Jef Pals, in Limburgsche volkskunde, 3, Hasselt, 1936, p. 178-180; DUCHESNE, Albert, L’expédition des volontaires belges au Mexique 1864-1867, Brussel, 1967-1968, p. 699; WWWIST?, p. 66.