Huis In Den Bonten Osch

Fraai classicistisch breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (kunstleien), gedateerd 1760 op de gevelsteen. Bakstenen gebouw met beschilderde lijstgevel, afgelijnd met geblokte hoekbanden; trapezoïdale gevelsteen met korte, geprofileerde druiplijst, prettige voorstelling van een liggende os en opschrift: ANNO IN DEN BONTEN OSCH 1760, op de borstwering der tweede bouwlaag; zware geprofileerde kordonlijst met rocaillemotief in het midden, tussen de tweede en derde bouwlaag. Getoogde vensters ingeschreven in een rechthoekige kalkstenen omlijsting met riemprofiel en rocaillesluitstenen op de tweede bouwlaag; vlakke omlijsting en trapezoïdale sluitsteen met korte druiplijst op de derde bouwlaag. Gewijzigde begane grond.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Huis In Den Bonten Osch [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22763 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Baltus, Louis (Henri), nijveraar

Sint-Truiden 22.05.1846 Sint-Truiden 15.11.1919 , x Jeanne Vinckenbosch.

Zoon van handelaar Pierre Guillaume en Marie Cathérine Hubertine Damen, Grote Markt.  

Rijksmiddelbare school Sint-Truiden. Groot- en kleinhandel in koloniale waren 1842, samen met broer Richard. Gebouw met magazijnen, koffiebranderij en burelen 1893 Stationsplein. Winkelhuis ‘In Den Olifant ’, Grote Markt. Verblijf in Luik. Medeorganisator Wereldtentoonstelling Luik 1905 en Provinciale tentoonstelling Sint-Truiden 1907. Lid Hoge raad nijverheid en arbeid 1897, ondervoorzitter Handelskamer Limburg. 


Verzameling Roger Moermans1881Oom van kunstschilder Georges, schoonvader van Lambert Keyenberg en … van Maria Nys, vrouw van Aldous Huxley.  

Tabaksmerk ‘Sutlab ’ 1912, naamomkering. Schepen Dejonghstraat, latere notariaat Vreven en restaurant Stadt van Luyck. 

 Publ.: Maandblad van het huis L. Baltus “In den Olifant" St-Truiden, jg. 1, nr. 1, maart 1913; Grafmonument Schurhoven.
Info: Danny Gennez.
Lit.: De Tram, 13.02.1897.