Herberg In de Dry Cronen

Voormalige, van oudsher gekende herberg zogenaamd "In de Dry Cronen". Hoekhuis met de Hoogbrugstraat, twee en drie traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op Naamsestraat, Vlaamse pannen en kunstleien), met kern uit de 16de, 17de eeuw (zijgevel), aangepast in de eerste helft van de 18de eeuw (?), (kalkstenen bolkozijnen) en met vergroting naar de Hoogbrugstraat toe, uit de 19de eeuw.

De gevel aan de Hoogbrugstraat is een bakstenen lijstgevel, voorzien van rechthoekige vensters met hardstenen lateien en lekdrempels.

De gevel aan de Naamsestraat is voorzien van mergelstenen speklagen en een recente, arduinen plint; gesmeed ijzeren muurankers van verschillende vormen. Aan de rechterzijde bleef een mergelstenen hoekband bewaard, de begrenzing van de oorspronkelijke gevel. De insteekverdieping is voorzien van drie kalkstenen bolkozijnen, waarvan de twee bovenste met hoge, spitsboogvormige ontlastingsboog van een rollaag en een platte laag; op de tweede bouwlaag, een rechthoekig mergelstenen venster met afgeschuinde neg en negblokken, met hoge rondboogvormige ontlastingsboog van een rollaag en een platte laag; op de bovenverdieping een rechthoekig venster met mergelstenen latei en onderdorpel, en een ontlastingsboog van een rollaag en een platte laag.

De benedenverdieping is grotendeels gewijzigd.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Herberg In de Dry Cronen [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22875 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848 Gent 08.12.1905 

Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëronymus’. 

Minderbroeder Tielt 1868, priester  1874. Gardiaan Sint-Truiden 1877-1878. Vicaris Rekem 1880-1883, Gent 1886-1892. Gardiaan Antwerpen 1895-1896. Vicaris Gent 1902-1905. Daar overleden bloedopdrang. Artikels in Le messager de Saint-François en De bode van den H. Franciscus van Assisië. Devotieboekjes o.a. over de H. Antonius van Padua, handboekje voor dienstmeiden en enkele historische werkjes o.a. over Grauwzusters. Bijnaam ‘de Paus’ binnen familie.

Publ.: De deugdzame dienstmeid in hare plichten onderwezen, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1901.
Lit.: Le Messager de Saint-François d’Assise, 31, 1905, p. 256-257; BERLO, p. 363, 369, 467 en 473; VAN MECHELEN, p. C15; JORISSEN; Lucianus CEYSSENS, Jeroom Goyens, onze eerste provincie-archivaris (1864-1942), in Franciscana, 50, 1995, p. 7.