Herberg In de Dry Cronen

Voormalige, van oudsher gekende herberg zogenaamd "In de Dry Cronen". Hoekhuis met de Hoogbrugstraat, twee en drie traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op Naamsestraat, Vlaamse pannen en kunstleien), met kern uit de 16de, 17de eeuw (zijgevel), aangepast in de eerste helft van de 18de eeuw (?), (kalkstenen bolkozijnen) en met vergroting naar de Hoogbrugstraat toe, uit de 19de eeuw.

De gevel aan de Hoogbrugstraat is een bakstenen lijstgevel, voorzien van rechthoekige vensters met hardstenen lateien en lekdrempels.

De gevel aan de Naamsestraat is voorzien van mergelstenen speklagen en een recente, arduinen plint; gesmeed ijzeren muurankers van verschillende vormen. Aan de rechterzijde bleef een mergelstenen hoekband bewaard, de begrenzing van de oorspronkelijke gevel. De insteekverdieping is voorzien van drie kalkstenen bolkozijnen, waarvan de twee bovenste met hoge, spitsboogvormige ontlastingsboog van een rollaag en een platte laag; op de tweede bouwlaag, een rechthoekig mergelstenen venster met afgeschuinde neg en negblokken, met hoge rondboogvormige ontlastingsboog van een rollaag en een platte laag; op de bovenverdieping een rechthoekig venster met mergelstenen latei en onderdorpel, en een ontlastingsboog van een rollaag en een platte laag.

De benedenverdieping is grotendeels gewijzigd.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Herberg In de Dry Cronen [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22875 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Cryns, Pieter (Adriaan), didactisch auteur

Peer 02.04.1857   Vorst Brussel 10.07.1937  Marie Sophie Bervoets 

Zoon van schrijnwerker Jan Francus en Maria Elisabeth Eyckens.  

Normaalschool Sint-Truiden 1873-1876. Hulponderwijzer Paal en gehuwd met Paalse. Hoofdonderwijzer Gelinden, auteur  van leerboeken en van geïllustreerde prijsboeken voor de jeugd. Vader van naaimeesteres Clotilde (°Paal 1886) en van Edgard (°Gelinden 1892), onderwijzer  te Vorst. Dorpsstraat Gelinden. Naar Vorst 1920.




Publicaties: De geschiedenis van België aan de leerlingen van den lageren graad der lagere scholen overeenkomstig het programma van 1 mei 1897, Lier: J. Van In, 1899; Handboekje voor het antialcolisch onderwijs ten gebruike der lagere scholen naar aanleiding van het ministerieel besluit van 2 april 1898, Lier: J. Van In, 1899; De kleine landbouwer. Herhalingsboekje voor de wedstrijden overeenkomstig het ambtelijk programma van 17 september 1898, Lier: J. Van In en Cie, 1900; Rekenoefeningen op de getallen van 1 tot 1.000 en op de eerste beginselen der tiendelige en gewone breuken en van het metrieke stelsel, Lier: Van In & Cie, 1903; Het geroofde egelsnestje en andere vertellingen vertaald en bijeengezameld, Lier: Van In & Cie, 1907; Geschiedenis van den luchtballon, Lier: Jozef Van In & Cie, (1907); Een reisje naar Congo, Lier: Van In & Cie, 1909, met liederen.
Lees: JORISSEN; MINTEN, p. 83, nr. 475.