Hoeve in L-vorm

L-vormige hoeve uit de 19de eeuw, thans buiten bedrijf en in gebruik als opslagplaats; gelegen aan de straat.

Ten zuiden, woonhuis van zes traveeën onder zadeldak (nok evenwijdig aan straat, Vlaamse pannen); wit overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een hoge bakstenen stoel en gepikte plint; de drie rechtse traveeën zijn onderkelderd. Een getralied venster en twee bolkozijnen; een lage deur met trapje. Op de achtergevel bleven alleen de drie linker traveeën in leembouw (met gepikte timmer) bewaard; de rest van de gevel is versteend; twee zoldervenstertjes, een getralied bolkozijn en een deur met klein bovenlicht. Kunstleien beschieting der westelijke zijgevel, die voorzien is van een grotendeels versteend aanbouwsel onder lessenaarsdak.

Ten oosten van het woonhuis, iets hoger opgetrokken stal onder zadeldak (Vlaamse pannen), grotendeels versteend; de gevels gaan schuil achter de haakse vleugels. De haakse oostvleugel omvat de stal en de dwarsschuur, samen drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen); wit overkalkt stijl- en regelwerk met lemen en bakstenen vullingen op een gepikte plint. Lage staldeur en tot de dakrand reikende schuurpoort in een uitspringend gevelgedeelte. Haaks op de zuidvleugel, recente bakstenen stal onder zadeldak.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve in L-vorm [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23001 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Sint-Gangulfuskerk

Sint-Gangulfuskerk

Het oudste en mooiste kerkje van Sint-Truiden staat in de Diesterstraat  en is een schoolvoorbeeld van romaanse bouwkunst uit de 11e eeuw. Het is de oudste kerk van de stad, gebouwd door abt Adelardus II  (1055-1082). De driebeukige romaanse basilica verving vermoedelijk een nog oudere Karolingische kerk. Van Adelardus’ bedehuis bleef de middenbeuk bewaard. Koor en apsis zijn jonger, terwijl het gotisch transept uit de 16e eeuw dateert. De zijbeuken werden in de 17e en 18e eeuw herbouwd op de oude funderingen. 

Tussen 1961 en 1964 werd de kerk gerestaureerd door architect P. Vanmechelen en onder toezicht van prof. R. Lemair waarbij ze haar vroeger uitzicht terugkreeg. In zijn huidige vorm beschrijft de plattegrond een basilicale kruiskerk met kleine, ingebouwde westtoren en een halfronde apsis. Boven de westingang staat in het timpaan een merkwaardige 13e-eeuwse Christus aan het kruis. De mooie apsis wordt langs buiten geaccentueerd door drie rondbogen en drie verdiepte vensters. Het interieur is eenvoudig en mooi. De middenbeuk heeft rondboogarcaden op vierkante pijlers uit mergel, met daarboven rondboogvormige bovenlichten. Met uitzondering van de halve koepel boven het koor wordt de rest van het gebouw afgedekt met een vlakke houten zoldering. Tot de kerkschat behoren: een reliekhouder van Sint-Gangulfus van omstreeks 1700, een (verminkte) 16e-eeuwse Annaten-Drieën en een even oud gepolychromeerd triomfkruis. Gratis toegang.