Hoeve in L-vorm

L-vormige hoeve uit de 19de eeuw, thans buiten bedrijf en in gebruik als opslagplaats; gelegen aan de straat.

Ten zuiden, woonhuis van zes traveeën onder zadeldak (nok evenwijdig aan straat, Vlaamse pannen); wit overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een hoge bakstenen stoel en gepikte plint; de drie rechtse traveeën zijn onderkelderd. Een getralied venster en twee bolkozijnen; een lage deur met trapje. Op de achtergevel bleven alleen de drie linker traveeën in leembouw (met gepikte timmer) bewaard; de rest van de gevel is versteend; twee zoldervenstertjes, een getralied bolkozijn en een deur met klein bovenlicht. Kunstleien beschieting der westelijke zijgevel, die voorzien is van een grotendeels versteend aanbouwsel onder lessenaarsdak.

Ten oosten van het woonhuis, iets hoger opgetrokken stal onder zadeldak (Vlaamse pannen), grotendeels versteend; de gevels gaan schuil achter de haakse vleugels. De haakse oostvleugel omvat de stal en de dwarsschuur, samen drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen); wit overkalkt stijl- en regelwerk met lemen en bakstenen vullingen op een gepikte plint. Lage staldeur en tot de dakrand reikende schuurpoort in een uitspringend gevelgedeelte. Haaks op de zuidvleugel, recente bakstenen stal onder zadeldak.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve in L-vorm [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23001 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Portmans, ridder (Frans Maria) Ferdinand, burgemeester Hasselt

Sint-Truiden 23.12.1854  Hasselt 19.03.1938  Marie Roelants 

Zoon van vrederechter Jean Ignace Charles, tevens kantonnaal inspecteur lager onderwijs, en Elisabeth Charlotte Florentine Vanham. College Sint-Truiden. Jurist Leuven. 

Medestichter eerste mutualiteit Sint-Truiden en voorzitter schoolcomité tijdens schoolstrijd. Notaris en plaatsvervangend vrederechter Hasselt 1885. Gemeenteraadslid 1881-1887 Sint-Truiden en lid weldadigheidsbureel 1883-1886 Sint-Truiden. Provincieraadslid 1892-1912. Vader van priester-leraar en pastoor Etienne Stephanus (1895-1962). 


Burgemeester Hasselt 1895-1937. Katholiek volksvertegenwoordiger 1912-1923 en senator ter vervanging van Edmond Whettnall 1913-1932. Ridder 1929. Voorzitter Comité Hulp en Voeding WO I. Begraven oud kerkhof Hasselt, monument met alliantiewapens. Borstbeeld in stadsmuseum Hasselt door Emile Cantillon ca. 1905. Straatnaam Ridder Portmansstraat Hasselt.

Info: ODIS-databank en website Hasel.
Lit.: HBVL, 21.03.1938; VAN MOLLE, p. 275; J. GRAUWELS, De straatnamen van Nieuw-Hasselt, Hasselt: Heideland, 1980, p. 80.