Watermolen

Voormalige watermolen, gelegen op de thans gedichte aftakking der Melsterbeek.

Langgestrekt gebouw van tien traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen), afgewolfd aan de zuidwestzijde; de muurankers vermelden: P H 1816, doch de kern van het gebouw is ouder, mogelijk 17de, begin 18de eeuw (deur).

Ordonnantie: molenhuis-woonhuis-stal. Bakstenen gebouw met resten van houtbouw in de bovenbouw der vier rechtse traveeën: stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen. Rechthoekige, aangepaste vensters; twee beluikte vensters in een kalkstenen omlijsting; vier zolderluiken.

Het molenhuis is voorzien van een verankerde, kalkstenen rondboogdeur met negblokken; de stal heeft twee gekoppelde, houten deuren. De achtergevel gaat gedeeltelijk schuil achter recente aanbouwsels; gesmeed ijzeren muurankers; onderkelderde opkamer in de vijfde en zesde travee, voorzien van twee rechthoekige venstertjes in een kalkstenen omlijsting met negblokken, en twee kalkstenen keldergaten; voorts aangepaste muuropeningen. Aangepaste noordoosteljike zijgevel. De zuidwestelijke zijgevel, waar zich oorspronkelijk het molenmechanisme bevond, heeft gesmeed ijzeren muurankers en kleine, aangepaste vensters. Technische installatie volledig verdwenen.

Een recenter bakstenen gebouw onder zadeldak (golfplaten) is opgetrokken aan de andere zijde van de beek.

Bakstenen bakhuis onder zadeldak (golfplaten) ten noordwesten.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Watermolen [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23066 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Cryns, Pieter (Adriaan), didactisch auteur

Peer 02.04.1857   Vorst Brussel 10.07.1937  Marie Sophie Bervoets 

Zoon van schrijnwerker Jan Francus en Maria Elisabeth Eyckens.  

Normaalschool Sint-Truiden 1873-1876. Hulponderwijzer Paal en gehuwd met Paalse. Hoofdonderwijzer Gelinden, auteur  van leerboeken en van geïllustreerde prijsboeken voor de jeugd. Vader van naaimeesteres Clotilde (°Paal 1886) en van Edgard (°Gelinden 1892), onderwijzer  te Vorst. Dorpsstraat Gelinden. Naar Vorst 1920.
Publicaties: De geschiedenis van België aan de leerlingen van den lageren graad der lagere scholen overeenkomstig het programma van 1 mei 1897, Lier: J. Van In, 1899; Handboekje voor het antialcolisch onderwijs ten gebruike der lagere scholen naar aanleiding van het ministerieel besluit van 2 april 1898, Lier: J. Van In, 1899; De kleine landbouwer. Herhalingsboekje voor de wedstrijden overeenkomstig het ambtelijk programma van 17 september 1898, Lier: J. Van In en Cie, 1900; Rekenoefeningen op de getallen van 1 tot 1.000 en op de eerste beginselen der tiendelige en gewone breuken en van het metrieke stelsel, Lier: Van In & Cie, 1903; Het geroofde egelsnestje en andere vertellingen vertaald en bijeengezameld, Lier: Van In & Cie, 1907; Geschiedenis van den luchtballon, Lier: Jozef Van In & Cie, (1907); Een reisje naar Congo, Lier: Van In & Cie, 1909, met liederen.
Lees: JORISSEN; MINTEN, p. 83, nr. 475.