Watermolen

Voormalige watermolen, gelegen op de thans gedichte aftakking der Melsterbeek.

Langgestrekt gebouw van tien traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen), afgewolfd aan de zuidwestzijde; de muurankers vermelden: P H 1816, doch de kern van het gebouw is ouder, mogelijk 17de, begin 18de eeuw (deur).

Ordonnantie: molenhuis-woonhuis-stal. Bakstenen gebouw met resten van houtbouw in de bovenbouw der vier rechtse traveeën: stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen. Rechthoekige, aangepaste vensters; twee beluikte vensters in een kalkstenen omlijsting; vier zolderluiken.

Het molenhuis is voorzien van een verankerde, kalkstenen rondboogdeur met negblokken; de stal heeft twee gekoppelde, houten deuren. De achtergevel gaat gedeeltelijk schuil achter recente aanbouwsels; gesmeed ijzeren muurankers; onderkelderde opkamer in de vijfde en zesde travee, voorzien van twee rechthoekige venstertjes in een kalkstenen omlijsting met negblokken, en twee kalkstenen keldergaten; voorts aangepaste muuropeningen. Aangepaste noordoosteljike zijgevel. De zuidwestelijke zijgevel, waar zich oorspronkelijk het molenmechanisme bevond, heeft gesmeed ijzeren muurankers en kleine, aangepaste vensters. Technische installatie volledig verdwenen.

Een recenter bakstenen gebouw onder zadeldak (golfplaten) is opgetrokken aan de andere zijde van de beek.

Bakstenen bakhuis onder zadeldak (golfplaten) ten noordwesten.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Watermolen [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23066 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Jammaers, Urbain, geneesheer

Ordingen 07.08.1899   Sint-Truiden 24.03.1988  x Lucie Germeys  

Geboren in winning Deplet. Uit Zeppers smedenfamilie. Enige zoon van liberale rentenier Felix en Antonie Vrijdaghs. Kleinzoon van smid Joannes en Anne Gertrudis Saenen.  

Ll. Klein-Seminarie Sint-Truiden. Twee jaar natuurwetenschappen R.U. Luik, maar overgeschakeld op geneeskunde. Huisdokter met specialiteit kraambed 1925. Praktijk in 1927 verhuisd naar Stenaertberg in Sint-Truiden. 

Wetsdokter en stichter Wetenschappelijke Kring van Geneesheren van Sint-Truiden . Lid van de Orde en van Beroepshof Orde. Lid Maatschappij Wetsgeneeskunde België 1946. Oprichter zondagsdienst dokters Sint-Truiden 1939.

Info: HIP archief. Lit.: Rik PIRARD, Zestig jaar toegewijde huisarts en wetsdokter, in HBVL, 01.04.1987; Dr. Luc RENSON, In Memoriam Urbain Jammaers, Sint-Truiden. 1998; Leven in Oud Zepperen, p. 129-142, 419-421.