Cru(e)ls, F. Pieter 'Crullus', auteur

Gingelom ca.1520  – Sint-Truiden 15.05.1598 

Studeerde theologie in Leuven. Omstreeks 1540 monnik abdij Sint-Truiden. Cantor 1585, prior 1590-1598. Vertaalde het Trudoleven van Fastraets naar het Latijn, in opdracht van abt Christoffel, van muziek voorzien door pastoor Jan Vrancken van Sint-Catharina Sint-Truiden. Geschiedschrijver en humanist. Vulde de lacune 1366-1420 in de abdijkroniek Gesta abbatum op en zette deze verder voor 1532-1566, met biografie van abt Sarens. Kopiïst. Twijfelachtige identificatie als kopergraveur ‘C.P.’, vooral van heiligenfiguren.

Publicaties: Vita sancti Trudonis confessoris: comediis duabus ut plurimum expressa, 1565; Comedia una vitam Sancti Trudonis confessoris utcumque explicans, 1566.
Lit.: NECROLOGIUM, p. 102; Alfons PAQUAY, Een lied en twee “refereynen” uit den Geuzentijd te St. Truiden, in De Banier, 2, 1895, p. 129-123 en 139-145; VAN VEERDEGHEM, Het Referein van St. Truiden, in Mélanges Paul Frédéricq, 1904, p. 111-117; A. KEMPENEERS, Inneming van de stad St. Truiden door Willem den Zwijger, in Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg, 32, 1914, p. 53-55; Vita sancti Trudonis confesssoris comedijs duabus ut plurimum expressa (uitg. H.J.E. ENDEPOLS), Maastricht: gebr. Van Aelst, 1934; JORISSEN; Florent VAN VINCKENROYE, in NBIOW, 1, 1964, kol. 349-351; Handschriften uit de abdij van Sint-Truiden, Leuven: Peeters, 1986, p 38-39, 208-211 en passim; Johan VAN DER EYCKEN, Handschrift nr. 35 van de abdij van Sint-Truiden, in LOL, 84, 2005, p. 298; Jolien JANSSIS, Crullus' Vita Sancti Trudonis Confessoris. Een typische Neolatijnse komedie, masterproef, Leuven, KU, 2013.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Flamend, Jan Alfons, leraar

Gelinden 15.07.1900   Hasselt hosp. 30.03.1986   Paula Vanham 

Zoon van kleermaker-herbergier Jean Leopold en Marie Josephine Clémentine Vlekken. Grootvader van publicist Jan Flamend.  

Regent. Speechschrijver  voor Fred Bertrand en burgemeester Thenaers. Leraar  Frans, geschiedenis en muziek middenschool Koninklijk Atheneum. Zanger van op de stadhuistoren. Organist kerk Nieuw Sint-Truiden. Houtstraat. Pilotenhulp tijdens WO II. 

Even dienstdoend burgemeester  bij bevrijding WO II. Later medewerker Jules Boden, fabriek Trudo-fruitsappen voor franstalige briefwisseling, geleide bezoeken en druivenaankoop in Frankrijk. Correspondent fruitteelt in La Libre Belgique. Artikels in De Standaard en Ons Volk. Artikelenreeks Oud-Sint-Truiden in De Tram. Meerdere edities van gids over Sint-Truiden, aanvankelijk gebaseerd op gidsencursus Polyd. Daniëls. 

Medestichter stedelijke dienst voor toerisme. Bevriend met senator de Marneffe, Fred Bertrand, zanger Mansouck, schoonbroer Paul Blavier, schilder Tysmans, commissaris Lambeets, gebroeders Stultjens, dokter Jammaers e.a.

Publ.: Schilder Joz. Tijsmans, in Ons Volk, 18, 1932, nr. 1, 3 januari, p. 14-15.; Het merkwaardige Oud-St. Truiden, in Ons Volk, jg. 18, 1932, nr. 38, 18 september, p. 602-603, nr. 40, 2 oktober, p. 634-635, nr. 41, p. 654, met dankbetuiging aan gids E.H. Daniëls; Begijnhof, (Oud-Sint-Truiden), in De Tram, 18.06.1932; Een gelukkig initiatief te Sint Truiden. De restauratie van het kerkje van Guvelingen, in cultureel bijvoegsel HBVL, 25.08.1937; Gids voor Sint-Truiden, Sint-Truiden. 1936, met 2 heruitgaven in 1957 en 1980 (…Groot-Sint-Truiden).
Info: Paul Flamend.
Lit.: JORISSEN; LONDOZ, De lijdensweg van de Gids voor Groot-Sint-Truiden, in De Gazet van Antwerpen, 11.12.1980; Zc, De nieuwe gids van groot Sint-Truiden is er, in HLN, 16.04.1982.