Cru(e)ls, F. Pieter 'Crullus', auteur

Gingelom ca.1520  – Sint-Truiden 15.05.1598 

Studeerde theologie in Leuven. Omstreeks 1540 monnik abdij Sint-Truiden. Cantor 1585, prior 1590-1598. Vertaalde het Trudoleven van Fastraets naar het Latijn, in opdracht van abt Christoffel, van muziek voorzien door pastoor Jan Vrancken van Sint-Catharina Sint-Truiden. Geschiedschrijver en humanist. Vulde de lacune 1366-1420 in de abdijkroniek Gesta abbatum op en zette deze verder voor 1532-1566, met biografie van abt Sarens. Kopiïst. Twijfelachtige identificatie als kopergraveur ‘C.P.’, vooral van heiligenfiguren.

Publicaties: Vita sancti Trudonis confessoris: comediis duabus ut plurimum expressa, 1565; Comedia una vitam Sancti Trudonis confessoris utcumque explicans, 1566.
Lit.: NECROLOGIUM, p. 102; Alfons PAQUAY, Een lied en twee “refereynen” uit den Geuzentijd te St. Truiden, in De Banier, 2, 1895, p. 129-123 en 139-145; VAN VEERDEGHEM, Het Referein van St. Truiden, in Mélanges Paul Frédéricq, 1904, p. 111-117; A. KEMPENEERS, Inneming van de stad St. Truiden door Willem den Zwijger, in Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg, 32, 1914, p. 53-55; Vita sancti Trudonis confesssoris comedijs duabus ut plurimum expressa (uitg. H.J.E. ENDEPOLS), Maastricht: gebr. Van Aelst, 1934; JORISSEN; Florent VAN VINCKENROYE, in NBIOW, 1, 1964, kol. 349-351; Handschriften uit de abdij van Sint-Truiden, Leuven: Peeters, 1986, p 38-39, 208-211 en passim; Johan VAN DER EYCKEN, Handschrift nr. 35 van de abdij van Sint-Truiden, in LOL, 84, 2005, p. 298; Jolien JANSSIS, Crullus' Vita Sancti Trudonis Confessoris. Een typische Neolatijnse komedie, masterproef, Leuven, KU, 2013.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Brialmont, (Jean Joseph) Emile, ijzergieter

Vaux sous Chèvremont (L.) 21.09.1885 22.07.1958 , x Gertrude Schaps 

Zoon van Emile en Josephine Dumont. IJzergieter. Huwde in Immersdorf (D.) 1912. Kwam in 1914 van Ougrée en vestigde zich in oude stroopfabriek. Samenwerking met Joseph Beauduin. Verkoop en herstelling machines voor nijverheid en landbouw. Ketels voor gemeentesoep en stroopstokerijen. Persen. Vlees- en groentenmachines. Gieter van onderdelen voor treinen en schepen, dieselmotoren, boormachines en draaibanken. Grafkruisen. Staallaswerken, drijfriemen, brandkasten, ketels, olie, vetten. N.V. Fonderies et ateliers Emile Brialmont leverde internationaal. Bij de interbellumcrisis omgeschakeld naar robuuste, gebrevetteerde ‘Brialmont’kachel s met acht luchtcirculaties voor o.a. scholen, kerken en fabrieken. Ook kacheltype ‘Belgische Staat’. Het bedrijf stelde tot 140 mensen tewerk. Schoonvader van Albert Vanslype. Zonen Albert Brialmont-Palms  (1917-1986), burgerlijk ingenieur, en Gerard (1921-1999), en overnemer Dassel (D.), goten vanaf 1968 stoven en sierstukken zoals haardplaten, haardijzers, poorten, hekken, lantaarnpalen, brievenbussen en sierkanonnen, waarvoor ze houten karrenwielen opkochten. Het vml. bedrijfsterrein op Stayerveld  werd in 1986 verkocht aan de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Sint-Truiden. Gazometerstraat ca.1918. Houtstraat ca.1933. Tramstraat 1 ca.1938.

Mijnwerkersbuste in hol gietijzer met Emile Brialmont fondeur St-Trond. 

 Lit.: R.V., Bewapeningswedloop in vredig Limburg?, in Ons Zondagsblad, 18.08.1968; SINT-TRUIDEN19de; Rombout NIJSSEN, Inventarissen van de archieven van de NV Ateliers et fonderies E. Brialmont en van de PVBA ALGE te Sint-Truiden, (Rijksarchief te Hasselt. Toegangen in beperkte oplage, 15), Brussel: ARA, 2000; Jaak NIJSSEN, Brialmont grafkruisen, in METAAL, p. 20-21.