Cru(e)ls, F. Pieter 'Crullus', auteur

Gingelom ca.1520  – Sint-Truiden 15.05.1598 

Studeerde theologie in Leuven. Omstreeks 1540 monnik abdij Sint-Truiden. Cantor 1585, prior 1590-1598. Vertaalde het Trudoleven van Fastraets naar het Latijn, in opdracht van abt Christoffel, van muziek voorzien door pastoor Jan Vrancken van Sint-Catharina Sint-Truiden. Geschiedschrijver en humanist. Vulde de lacune 1366-1420 in de abdijkroniek Gesta abbatum op en zette deze verder voor 1532-1566, met biografie van abt Sarens. Kopiïst. Twijfelachtige identificatie als kopergraveur ‘C.P.’, vooral van heiligenfiguren.

Publicaties: Vita sancti Trudonis confessoris: comediis duabus ut plurimum expressa, 1565; Comedia una vitam Sancti Trudonis confessoris utcumque explicans, 1566.
Lit.: NECROLOGIUM, p. 102; Alfons PAQUAY, Een lied en twee “refereynen” uit den Geuzentijd te St. Truiden, in De Banier, 2, 1895, p. 129-123 en 139-145; VAN VEERDEGHEM, Het Referein van St. Truiden, in Mélanges Paul Frédéricq, 1904, p. 111-117; A. KEMPENEERS, Inneming van de stad St. Truiden door Willem den Zwijger, in Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg, 32, 1914, p. 53-55; Vita sancti Trudonis confesssoris comedijs duabus ut plurimum expressa (uitg. H.J.E. ENDEPOLS), Maastricht: gebr. Van Aelst, 1934; JORISSEN; Florent VAN VINCKENROYE, in NBIOW, 1, 1964, kol. 349-351; Handschriften uit de abdij van Sint-Truiden, Leuven: Peeters, 1986, p 38-39, 208-211 en passim; Johan VAN DER EYCKEN, Handschrift nr. 35 van de abdij van Sint-Truiden, in LOL, 84, 2005, p. 298; Jolien JANSSIS, Crullus' Vita Sancti Trudonis Confessoris. Een typische Neolatijnse komedie, masterproef, Leuven, KU, 2013.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Janse(n), Gerard (André), beeldhouwer

Weert (Nl.) 10.09.1836 Sint-Truiden 29.09.1906 , x Mathilde Wilhelmine Elders, xx Pétronille Marie Régine Marguerite Balken 

Zoon van Pieter en Marie-Elisabeth De Caes.  

Meester-beeldhouwer  en medewerker van Michel Hoeken, Sint-Gangulfusplein. Huwde met zijn nicht Elders van Weert en later met Balken van Breukelen. Kerkmeubilair, o.a. preekstoel te Boninne naar ontwerp architect Blandot 1875. Biechtstoelen Seminariekerk Sint-Truiden (verbrand). Lid toezichtscommissie Tekenschool (1897).

Signering o.a. neogotisch altaar  uit Sint-Truiden. nu Fabry Zepperen M. HOEKEN G. JANSEN SCULPTEURS St. TROND.

Lit.: Christine VANTHILLO, Nederlandse neogotici in Sint-Truiden. De neogotische beeldhouwersateliers van Cornelis Janssen (1828-1895), Michel Hoeken (1827-1917) en Gerard Jansen (1838-1906), in ST19DE, 1998, p. 176-190.