Cru(e)ls, F. Pieter 'Crullus', auteur

Gingelom ca.1520  – Sint-Truiden 15.05.1598 

Studeerde theologie in Leuven. Omstreeks 1540 monnik abdij Sint-Truiden. Cantor 1585, prior 1590-1598. Vertaalde het Trudoleven van Fastraets naar het Latijn, in opdracht van abt Christoffel, van muziek voorzien door pastoor Jan Vrancken van Sint-Catharina Sint-Truiden. Geschiedschrijver en humanist. Vulde de lacune 1366-1420 in de abdijkroniek Gesta abbatum op en zette deze verder voor 1532-1566, met biografie van abt Sarens. Kopiïst. Twijfelachtige identificatie als kopergraveur ‘C.P.’, vooral van heiligenfiguren.

Publicaties: Vita sancti Trudonis confessoris: comediis duabus ut plurimum expressa, 1565; Comedia una vitam Sancti Trudonis confessoris utcumque explicans, 1566.
Lit.: NECROLOGIUM, p. 102; Alfons PAQUAY, Een lied en twee “refereynen” uit den Geuzentijd te St. Truiden, in De Banier, 2, 1895, p. 129-123 en 139-145; VAN VEERDEGHEM, Het Referein van St. Truiden, in Mélanges Paul Frédéricq, 1904, p. 111-117; A. KEMPENEERS, Inneming van de stad St. Truiden door Willem den Zwijger, in Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg, 32, 1914, p. 53-55; Vita sancti Trudonis confesssoris comedijs duabus ut plurimum expressa (uitg. H.J.E. ENDEPOLS), Maastricht: gebr. Van Aelst, 1934; JORISSEN; Florent VAN VINCKENROYE, in NBIOW, 1, 1964, kol. 349-351; Handschriften uit de abdij van Sint-Truiden, Leuven: Peeters, 1986, p 38-39, 208-211 en passim; Johan VAN DER EYCKEN, Handschrift nr. 35 van de abdij van Sint-Truiden, in LOL, 84, 2005, p. 298; Jolien JANSSIS, Crullus' Vita Sancti Trudonis Confessoris. Een typische Neolatijnse komedie, masterproef, Leuven, KU, 2013.


ONTDEKKING VAN DE DAG

De luipaarden zijn ontsnapt!

Paul Festraerts (°1921) was een ras-ondernemer die in de vleeshandel en bioscoopuitbating zijn ding deed. Met filmvertoning was hij al tijdens zijn legerdienst in contact gekomen. Hij richtte in de Rijschoolstraat de cinemazaal Roxy op. Hier de carnavalgroep Roxy met de 'tijgerkooi' op straat voor het pand in 1957. Zoon Rudi (+2019) zal later als reporter, leraar en lokaal politicus ook het carnaval enige intellectuele en promotionele onderbouw bieden. De naam 'Roxy' blijft als theater verder leven. 

Op de foto van links naar rechts: "bompa" Vanmechelen in kostuum, Rudi Festraerts en Paul Biets als wildedierenvangers in tropische outfit, diverse jongemannen en hondje met panterprint die tijgers moeten voorstellen, Toine "de lange" als Indische prins en tijgertemmer, Jef "de Pres" Vanwelkenhuysen en Paul Festraerts in kostuum. Voor de foto zijn de tijgers even uit de kooi...


Lees: Rudi FESTRAERTS, Roger CLERINX en Willem DRIESEN, 4 x 11 Orde van de Commeduur. Het carnavalsgebeuren in Sint-Truiden van toen en nu, met foto's en getuigenissen door tijdsgenoten, Sint-Truiden: Stadscarnavalvereniging Orde van de Commeduur, 2014.