Cru(e)ls, F. Pieter 'Crullus', auteur

Gingelom ca.1520  – Sint-Truiden 15.05.1598 

Studeerde theologie in Leuven. Omstreeks 1540 monnik abdij Sint-Truiden. Cantor 1585, prior 1590-1598. Vertaalde het Trudoleven van Fastraets naar het Latijn, in opdracht van abt Christoffel, van muziek voorzien door pastoor Jan Vrancken van Sint-Catharina Sint-Truiden. Geschiedschrijver en humanist. Vulde de lacune 1366-1420 in de abdijkroniek Gesta abbatum op en zette deze verder voor 1532-1566, met biografie van abt Sarens. Kopiïst. Twijfelachtige identificatie als kopergraveur ‘C.P.’, vooral van heiligenfiguren.

Publicaties: Vita sancti Trudonis confessoris: comediis duabus ut plurimum expressa, 1565; Comedia una vitam Sancti Trudonis confessoris utcumque explicans, 1566.
Lit.: NECROLOGIUM, p. 102; Alfons PAQUAY, Een lied en twee “refereynen” uit den Geuzentijd te St. Truiden, in De Banier, 2, 1895, p. 129-123 en 139-145; VAN VEERDEGHEM, Het Referein van St. Truiden, in Mélanges Paul Frédéricq, 1904, p. 111-117; A. KEMPENEERS, Inneming van de stad St. Truiden door Willem den Zwijger, in Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg, 32, 1914, p. 53-55; Vita sancti Trudonis confesssoris comedijs duabus ut plurimum expressa (uitg. H.J.E. ENDEPOLS), Maastricht: gebr. Van Aelst, 1934; JORISSEN; Florent VAN VINCKENROYE, in NBIOW, 1, 1964, kol. 349-351; Handschriften uit de abdij van Sint-Truiden, Leuven: Peeters, 1986, p 38-39, 208-211 en passim; Johan VAN DER EYCKEN, Handschrift nr. 35 van de abdij van Sint-Truiden, in LOL, 84, 2005, p. 298; Jolien JANSSIS, Crullus' Vita Sancti Trudonis Confessoris. Een typische Neolatijnse komedie, masterproef, Leuven, KU, 2013.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Blavier, (Marie Hubert) Emile, politicus

Sint-Truiden 11.05.1884   Sint-Jans-Molenbeek 10 of 16.08.1946 Virginie Crokaert  

Zoon van herenboer Eugène uit Attenhoven en Marie Virginie Devue . Ouderlijk huis hoeve Stayenhof. 

Studeerde Germaanse filologie in Leuven. Voorzitter Limburgse studentengilde . Leraar Paturages 1910, Ath, Gent, Brussel, Chimay, Elsene en koninklijk atheneum Hasselt 1919-1922. Krijgsgevangen burgerwacht WO I, tentenkamp Munster tot begin 1915. Gehuwd met Zellikse. Gemeenteraadslid  1921 en schepen  van openbare werken en onderwijs 1926-1938. Katholiek volksvertegenwoordiger  1921-1945, senator 1946. Bijkomende rechtenstudie afgebroken. Eerst liberaal, dan activist en later katholiek minimalist. Lid Katholieke Vlaamse Kamergroep en verdediger minimumprogramma Van Cauwelaert o.a. in debat met Herman Vos in 1924. 6de jaarlijks congres Katholieke Vlaamse Landsbond  in Sint-Truiden 1927. Wetsvoorstellen bestuurlijke amnestie 1924 en taalgebruik middelbaar onderwijs 1932. Artikels in De Standaard. 

Dagelijks bestuur Katholieke Vlaamsche Landsbond 1930-1935 en betrokken bij de christelijke middenstand. Scheurlijst Verenigde Katholieken1932 na open conflict met conservatief katholieke burgemeester Cartuyvels  over commissarisbenoeming broer Joseph Blavier 1928. Christen-democratisch verruimer. Legendarisch dienstbetoon. IJverde voor sociale huisvesting, oudstrijders, katholiek onderwijs en landbouwersbelangen. Ondervoorzitter literaire Van Veldeke-Leëncomité 1938. Lijkrede door burgemeester Thenaers in De Tram  25.08.1946. Geschilderd portret door Jos Tysmans 1932. 

Grafmonument met IJzertoren Schurhoven.  

 Info: ODIS-databank, AMVC en HIP.
 Lit.: Ernest DE LAMINNE, Notes et impressions de captivité. Contribution à l’histoire de la Kultur, Luik, 1919, p. 23-25; Le cas de M. Blavier, in La Libre Belgique, 42, nr. 340, ca. 1920; Paul VRYDAGHS, Blavier in de amnestie-commissie, in De Schelde, 08.01.1925; HBVL, 22.11.1932; Adriaan LINTERS, Biografie van Emile Blavier, Hasselt: eigen beheer, 1969-1970; Bernard VAN CAUSENBROECK, in NEVLAB, p. 510-511; Frank DECAT, Partijpolitiek in Sint-Truiden tijdens het interbellum. De strijd Cartuyvels-Blavier, in LOLL, 79, 2000, p. 41-96; Urbain VANDERCASTEELEN, De noam Blavjei (BLAVIER) is bekénd in Sintrùin, in 't Bukske, nr. 3, Sint-Truiden: Neigemenneke, 2015, p. 64-66.