Huis De Kelder

Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leien), voorzien van een houten dakkapel met oculus, voluten en gebogen fronton; provinciale Louis Philippestijl. Gebouwd in de tweede helft 19de eeuw. Baksteenbouw met afwerking van arduin. Lijstgevel met reliëfversiering met mascarons tussen de houten modillons der kroonlijst en op de boogvelden der vensters van de tweede bouwlaag. Rechthoekige deurvensters op de tweede bouwlaag, in een zware, rondboogvormige omlijsting met geprofileerde posten en druiplijst, oren, neuten en siersluitsteen; gevelbreed in- en uitbuigend balkon met sierlijk ijzeren hek; getoogde vensters in een gelijkaardige omlijsting op de derde bouwlaag; kordon vormende lekdrempels. Gewijzigde begane grond.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Huis De Kelder [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22736 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Belet, (Joseph) Nicolas,

Sint-Truiden 24.11.1866  Sint-Truiden 21.02.1953  Marie Barbe Leontine Joris 

Zoon van bakker Pierre en Victorine Robie . Onderwijzer normaalschool Sint-Truiden  1886, leraar basisschool Broeders van Liefde. Hoofdonderwijzer, organist hoofdkerk, dirigent, componist. Tongersesteenweg. Schoonvader van schoolhoofd Malcorps . Stichter zang- en toneelvereniging ‘De Vreugdegalm’ 1897 . Muziek voor een 20-tal zangspelen , meestal op tekst van Arie Entbroukx. Ook muziek voor werken van Jerôme Van Crayeveld, Jan Wellens en Oscar Festraets  .

Publ.: De waarheid lijdt geweld, Zangspel in één bedrijf, tekst en muziek, Antwerpen: J. Janssens, 1931.
 Lit.: JORISSEN; MINTEN, p. 95 nr. 642; LVLACOMP, 2007, p. 36-37.