Huis In de Rode Engel

Zogenaamd huis "In de Rode Engel", imposant breedhuis, gelegen op de hoek van de Plankstraat, waarschijnlijk op de plaats van het voormalige kapittelhuis; de ruimte ervoor mogelijk het kanunnikenhof. Drie traveeën en drie bouwlagen onder wolvedak (kunstleien) met ijzeren windvaan in de vorm van een roodgeschilderde engel, uit de 18de eeuw, doch met neoclassicistische voorgevelordonnantie uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Bakstenen gebouw met gecementeerde en beschilderde lijstgevel (imitatiebanden) voorzien van een houten kroonlijst op consoles, alternerend met de casementen van het fries. Getoogde vensters in een geprofileerde omlijsting met oren en versierde sluitsteen. Aangepaste begane grond. Linker zijgevel voorzien van gesmeed ijzeren muurankers; rechthoekige muuropeningen en halfrond zoldervenster.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Huis In de Rode Engel [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22898 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Baltus, Louis (Henri), nijveraar

Sint-Truiden 22.05.1846 Sint-Truiden 15.11.1919 , x Jeanne Vinckenbosch.

Zoon van handelaar Pierre Guillaume en Marie Cathérine Hubertine Damen, Grote Markt.  

Rijksmiddelbare school Sint-Truiden. Groot- en kleinhandel in koloniale waren 1842, samen met broer Richard. Gebouw met magazijnen, koffiebranderij en burelen 1893 Stationsplein. Winkelhuis ‘In Den Olifant ’, Grote Markt. Verblijf in Luik. Medeorganisator Wereldtentoonstelling Luik 1905 en Provinciale tentoonstelling Sint-Truiden 1907. Lid Hoge raad nijverheid en arbeid 1897, ondervoorzitter Handelskamer Limburg. 


Verzameling Roger Moermans1881Oom van kunstschilder Georges, schoonvader van Lambert Keyenberg en … van Maria Nys, vrouw van Aldous Huxley.  

Tabaksmerk ‘Sutlab ’ 1912, naamomkering. Schepen Dejonghstraat, latere notariaat Vreven en restaurant Stadt van Luyck. 

 Publ.: Maandblad van het huis L. Baltus “In den Olifant" St-Truiden, jg. 1, nr. 1, maart 1913; Grafmonument Schurhoven.
Info: Danny Gennez.
Lit.: De Tram, 13.02.1897.