Gebouw

Merkwaardig, alleenstaand gebouw, waarvan de oorspronkelijke functie niet kon achterhaald worden; gelegen naast de thans overdekte Cicindria; zeven traveeën en thans één bouwlaag onder een stomp zadeldak (mechanische pannen), met voorgevelordonnantie (kant Ursulinenstraat) uit de tweede helft van de 17de eeuw - eerste helft van de 18de eeuw, in de loop van de 19de eeuw grondig aangepast en naar achteren toe vergroot.

Bakstenen gebouw waarvan alleen de westgevel sporen vertoont van de vroegere toestand. Witgekalkte gevel met gesmeed ijzeren muurankers; kalk- en mergelstenen (?) hoekband aan de linker zijde. In de eerste drie traveeën, drie zeer grote, kalkstenen kruiskozijnen, voorzien van negblokken, sponningbeloop en duimen (beide laatst genoemden in het benedendeel, wijzend op vroegere beluiking); ontlastingssysteem van gekoppelde boogjes van een rollaag en een overspannende boog van een rollaag en een platte laag; de eerste twee vensters zijn nog gedeeltelijk open, doch het kruis is verdwenen; het derde venster is intact, doch gedicht; boven het tweede venster bleef een gedeelte van een gedicht, kalkstenen kruis- en bolkozijn van kleiner formaat bewaard. De kleine, rechthoekige venstertjes rechts onder houten latei zijn 19de-eeuwse aanpassingen. Oorspronkelijk rondboogdeurtje in een verankerde omlijsting van kalksteen met negblokken, vlakke imposten en sluitsteen. De puntgevel aan de Sluisbergstraat is voorzien van twee rechthoekige poorten en vensters onder houten lateien. De andere gevels zijn vrijwel volledig begroeid.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Gebouw [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22931 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Blavier, (Marie Hubert) Emile, politicus

Sint-Truiden 11.05.1884   Sint-Jans-Molenbeek 10 of 16.08.1946 Virginie Crokaert  

Zoon van herenboer Eugène uit Attenhoven en Marie Virginie Devue . Ouderlijk huis hoeve Stayenhof. 

Studeerde Germaanse filologie in Leuven. Voorzitter Limburgse studentengilde . Leraar Paturages 1910, Ath, Gent, Brussel, Chimay, Elsene en koninklijk atheneum Hasselt 1919-1922. Krijgsgevangen burgerwacht WO I, tentenkamp Munster tot begin 1915. Gehuwd met Zellikse. Gemeenteraadslid  1921 en schepen  van openbare werken en onderwijs 1926-1938. Katholiek volksvertegenwoordiger  1921-1945, senator 1946. Bijkomende rechtenstudie afgebroken. Eerst liberaal, dan activist en later katholiek minimalist. Lid Katholieke Vlaamse Kamergroep en verdediger minimumprogramma Van Cauwelaert o.a. in debat met Herman Vos in 1924. 6de jaarlijks congres Katholieke Vlaamse Landsbond  in Sint-Truiden 1927. Wetsvoorstellen bestuurlijke amnestie 1924 en taalgebruik middelbaar onderwijs 1932. Artikels in De Standaard. 

Dagelijks bestuur Katholieke Vlaamsche Landsbond 1930-1935 en betrokken bij de christelijke middenstand. Scheurlijst Verenigde Katholieken1932 na open conflict met conservatief katholieke burgemeester Cartuyvels  over commissarisbenoeming broer Joseph Blavier 1928. Christen-democratisch verruimer. Legendarisch dienstbetoon. IJverde voor sociale huisvesting, oudstrijders, katholiek onderwijs en landbouwersbelangen. Ondervoorzitter literaire Van Veldeke-Leëncomité 1938. Lijkrede door burgemeester Thenaers in De Tram  25.08.1946. Geschilderd portret door Jos Tysmans 1932. 

Grafmonument met IJzertoren Schurhoven.  

 Info: ODIS-databank, AMVC en HIP.
 Lit.: Ernest DE LAMINNE, Notes et impressions de captivité. Contribution à l’histoire de la Kultur, Luik, 1919, p. 23-25; Le cas de M. Blavier, in La Libre Belgique, 42, nr. 340, ca. 1920; Paul VRYDAGHS, Blavier in de amnestie-commissie, in De Schelde, 08.01.1925; HBVL, 22.11.1932; Adriaan LINTERS, Biografie van Emile Blavier, Hasselt: eigen beheer, 1969-1970; Bernard VAN CAUSENBROECK, in NEVLAB, p. 510-511; Frank DECAT, Partijpolitiek in Sint-Truiden tijdens het interbellum. De strijd Cartuyvels-Blavier, in LOLL, 79, 2000, p. 41-96; Urbain VANDERCASTEELEN, De noam Blavjei (BLAVIER) is bekénd in Sintrùin, in 't Bukske, nr. 3, Sint-Truiden: Neigemenneke, 2015, p. 64-66.