Gebouw

Merkwaardig, alleenstaand gebouw, waarvan de oorspronkelijke functie niet kon achterhaald worden; gelegen naast de thans overdekte Cicindria; zeven traveeën en thans één bouwlaag onder een stomp zadeldak (mechanische pannen), met voorgevelordonnantie (kant Ursulinenstraat) uit de tweede helft van de 17de eeuw - eerste helft van de 18de eeuw, in de loop van de 19de eeuw grondig aangepast en naar achteren toe vergroot.

Bakstenen gebouw waarvan alleen de westgevel sporen vertoont van de vroegere toestand. Witgekalkte gevel met gesmeed ijzeren muurankers; kalk- en mergelstenen (?) hoekband aan de linker zijde. In de eerste drie traveeën, drie zeer grote, kalkstenen kruiskozijnen, voorzien van negblokken, sponningbeloop en duimen (beide laatst genoemden in het benedendeel, wijzend op vroegere beluiking); ontlastingssysteem van gekoppelde boogjes van een rollaag en een overspannende boog van een rollaag en een platte laag; de eerste twee vensters zijn nog gedeeltelijk open, doch het kruis is verdwenen; het derde venster is intact, doch gedicht; boven het tweede venster bleef een gedeelte van een gedicht, kalkstenen kruis- en bolkozijn van kleiner formaat bewaard. De kleine, rechthoekige venstertjes rechts onder houten latei zijn 19de-eeuwse aanpassingen. Oorspronkelijk rondboogdeurtje in een verankerde omlijsting van kalksteen met negblokken, vlakke imposten en sluitsteen. De puntgevel aan de Sluisbergstraat is voorzien van twee rechthoekige poorten en vensters onder houten lateien. De andere gevels zijn vrijwel volledig begroeid.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Gebouw [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22931 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Behn, (Hendrik) Karel, academiedirecteur

Sint-Truiden 20.08.1845  – Sint-Truiden 11.02.1914 , ongehuwd

Zoon van boekbinder Mathieu (°Hamburg D. 1816) en Maria Magdelena Vliegen uit Gulpen (Nl.). Boekhandelaar-uitgever, o.a. van de Manuel pour la Sainte Communion door redemptorist Ed. Brahm in 1913. Beekstraat, later Steenstraat. Lid Derde Orde. Directeur stedelijke muziekschool 1910. Verhuis van lagere jongensschool in Ridderstraat  naar vml. Collegekapel Nieuwe Steenweg 1911. 

Lees: Raf VAN LAERE, Een Sint-Truidense band uit 1852, in Limburg, 69, 1990, p. 249-251.
Kijk: knipsel uit De Stem van Haspengouw (De Tram), zaterdagblad 1913.