Hoeve De Verbrande Winning

Gesloten hoeve zogenaamd "De Verbrande Winning" uit de tweede helft van de 18de eeuw, thans buiten gebruik en gelegen in een verwaarloosde omgeving, vlak bij de nieuwe ring rondom de stad; belangrijk element voor het straatbeeld.

Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen), gegroepeerd rondom het vierkant erf.

Ten noorden, poortgebouw, met korfbooginrijpoort in een verdiept gevelvlak met afgeronde hoeken; datering 1784 en onleesbare initialen op de sluitsteen; verankerde, kalkstenen omlijsting met negblokken. Het lager gebouwtje, rechts van de poort, heeft tussen drie uilengaten een gevelsteen met datering 1784.

Ten westen, woonhuis (nok loodrecht op straat) van het dubbelhuistype, zes traveeën en twee bouwlagen. Rechthoekige kalkstenen vensters, sommige van hergebruikt materiaal. Rechthoekige deur met getralied bovenlicht en een vlakke, kalkstenen tussendorpel. Gelijkaardige achtergevel met houten veranda. Zijgevels met aandaken en vlechtingen; de noordelijke zijgevel is voorzien van drie rechthoekige, getraliede venstertjes in een hergebruikte, kalkstenen omlijsting.

Ten oosten en ten noorden (in het verlengde van het poortgebouw), stallen; de erfzijdegevels zijn voorzien van rechthoekige muuropeningen in vlakke kalkstenen omlijsting. In de oostgevel van de oostvleugel bevindt zich een korfboogdeurtje in een verankerde, rechthoekige omlijsting van kalksteen, met afgschuinde neg en negblokken; ingekraste datering 1785 en initialen VDH. Zijgevels met aandaken, vlechtingen en ronde uilengaten in de geveltop.

Ten zuiden, ruime dwarsschuur van zes traveeën, met in de noordgevel een korfboogpoort zoals de inrijpoort; in de zuidgevel een rechthoekige poort in een houten omlijsting. Zijgevels met aandaken, vlechtingen en ronde uilengaten in de geveltop.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve De Verbrande Winning [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22973 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Jadoul, Jules (Auguste Joseph), missionaris

Velm 14.06.1872   Nieuw Antwerpen (Congo) 04.02.1902. 

Zoon van landbouwer Pierre Joseph en Antonia Sacré. Broer o.a. van Arthur en van missionaris Theophile.  

Klein Seminarie. Scheutist 1891 en priester  1896. Missiepost Moanda bij Banana 1896. Parochie Boma 1899. Korte tijd terug in België 1900. Directeur schoolkolonie Nieuw Antwerpen of Bangala in Evenaarsgebied 1901.

Publ.: Ce que c’est qu’une paroisse au Congo, in: Missions en Chine et au Congo, 1900, p. 490-493.
Lit.: Belgische koloniale biografie, 2, 1948-1950, kol. 504-505; CONGO, p. 101-104.