Hoeve De Verbrande Winning

Gesloten hoeve zogenaamd "De Verbrande Winning" uit de tweede helft van de 18de eeuw, thans buiten gebruik en gelegen in een verwaarloosde omgeving, vlak bij de nieuwe ring rondom de stad; belangrijk element voor het straatbeeld.

Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen), gegroepeerd rondom het vierkant erf.

Ten noorden, poortgebouw, met korfbooginrijpoort in een verdiept gevelvlak met afgeronde hoeken; datering 1784 en onleesbare initialen op de sluitsteen; verankerde, kalkstenen omlijsting met negblokken. Het lager gebouwtje, rechts van de poort, heeft tussen drie uilengaten een gevelsteen met datering 1784.

Ten westen, woonhuis (nok loodrecht op straat) van het dubbelhuistype, zes traveeën en twee bouwlagen. Rechthoekige kalkstenen vensters, sommige van hergebruikt materiaal. Rechthoekige deur met getralied bovenlicht en een vlakke, kalkstenen tussendorpel. Gelijkaardige achtergevel met houten veranda. Zijgevels met aandaken en vlechtingen; de noordelijke zijgevel is voorzien van drie rechthoekige, getraliede venstertjes in een hergebruikte, kalkstenen omlijsting.

Ten oosten en ten noorden (in het verlengde van het poortgebouw), stallen; de erfzijdegevels zijn voorzien van rechthoekige muuropeningen in vlakke kalkstenen omlijsting. In de oostgevel van de oostvleugel bevindt zich een korfboogdeurtje in een verankerde, rechthoekige omlijsting van kalksteen, met afgschuinde neg en negblokken; ingekraste datering 1785 en initialen VDH. Zijgevels met aandaken, vlechtingen en ronde uilengaten in de geveltop.

Ten zuiden, ruime dwarsschuur van zes traveeën, met in de noordgevel een korfboogpoort zoals de inrijpoort; in de zuidgevel een rechthoekige poort in een houten omlijsting. Zijgevels met aandaken, vlechtingen en ronde uilengaten in de geveltop.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve De Verbrande Winning [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22973 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Hakselaar uit het vml. Hoevemuseum Sint-Truiden

Hakselmachine of toestel met een manueel aandrijfmechanisme voor het snijden van stro, gras of maïsgroen. Het grote vliegwiel bezorgde voldoende momentum om de spierkracht maximaal te kunnen  gebruiken. 

Het te versnijden gewas werd in de aanvoergoot gelegd en kwam tussen twee getande rollen terecht. Hierdoor werd het naar het mes toe gedreven. Dat mes werd aangedreven door het grote vliegwiel in gietijzer met hengsel.

Uit de landbouwcollectie voormalige Hoevemuseum Sint-Truiden, met ST/86.238 als oud inventarisnummer.


Het toestel is vervaardigd of geleverd door Sneyers-Lafosse en had Jozef Tilkens als vorige eigenaar, die het aan het Stedelijk Hoevemuseum schonk. 

Sneyers, (Jan Trudo) August was een gekend nijveraar in het stadscentrum. Sint-Truiden 03.08.1866 – Sint-Truiden 12.12.1923, x Justine Lafosse. Opvolger Lafosse-Charlier. Metaalwaren Engels, Frans, Duits en inlands, kachels, lantarens, bietwortelsnijders, fornuizen, huishoudartikels, ijzeren bedden, tuinmeubelen, gereedschappen, glas, porcelein, kristal. Weeldeartikels. IJzer, staal, balken. Depot van zink van Nouvelle Montagne. Hoogbrugstraat +-1928. Weduwe A. Sneyers-Lafosse +-1929. Weduwe A. Sneyers-Lafosse Hoogbrugstraat (ijzerwaren, huishoud), Grote Markt ('weelde'), Beekstraat (staal, zink) +-1933. Afdeling aardewerk op Grote Markt. In  1912: overname handel in koorden en zakken van koordendraaier Louis Lafosse Hoogbrugstraat door ijzerhandel August Sneyers-Lafosse. De firma leverde ook landbouwmachines. 


Inventaris CAG, Leuven - Hoevemuseum Sint-Truiden