Hoeve De Verbrande Winning

Gesloten hoeve zogenaamd "De Verbrande Winning" uit de tweede helft van de 18de eeuw, thans buiten gebruik en gelegen in een verwaarloosde omgeving, vlak bij de nieuwe ring rondom de stad; belangrijk element voor het straatbeeld.

Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen), gegroepeerd rondom het vierkant erf.

Ten noorden, poortgebouw, met korfbooginrijpoort in een verdiept gevelvlak met afgeronde hoeken; datering 1784 en onleesbare initialen op de sluitsteen; verankerde, kalkstenen omlijsting met negblokken. Het lager gebouwtje, rechts van de poort, heeft tussen drie uilengaten een gevelsteen met datering 1784.

Ten westen, woonhuis (nok loodrecht op straat) van het dubbelhuistype, zes traveeën en twee bouwlagen. Rechthoekige kalkstenen vensters, sommige van hergebruikt materiaal. Rechthoekige deur met getralied bovenlicht en een vlakke, kalkstenen tussendorpel. Gelijkaardige achtergevel met houten veranda. Zijgevels met aandaken en vlechtingen; de noordelijke zijgevel is voorzien van drie rechthoekige, getraliede venstertjes in een hergebruikte, kalkstenen omlijsting.

Ten oosten en ten noorden (in het verlengde van het poortgebouw), stallen; de erfzijdegevels zijn voorzien van rechthoekige muuropeningen in vlakke kalkstenen omlijsting. In de oostgevel van de oostvleugel bevindt zich een korfboogdeurtje in een verankerde, rechthoekige omlijsting van kalksteen, met afgschuinde neg en negblokken; ingekraste datering 1785 en initialen VDH. Zijgevels met aandaken, vlechtingen en ronde uilengaten in de geveltop.

Ten zuiden, ruime dwarsschuur van zes traveeën, met in de noordgevel een korfboogpoort zoals de inrijpoort; in de zuidgevel een rechthoekige poort in een houten omlijsting. Zijgevels met aandaken, vlechtingen en ronde uilengaten in de geveltop.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve De Verbrande Winning [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22973 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848 Gent 08.12.1905 

Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëronymus’. 

Minderbroeder Tielt 1868, priester  1874. Gardiaan Sint-Truiden 1877-1878. Vicaris Rekem 1880-1883, Gent 1886-1892. Gardiaan Antwerpen 1895-1896. Vicaris Gent 1902-1905. Daar overleden bloedopdrang. Artikels in Le messager de Saint-François en De bode van den H. Franciscus van Assisië. Devotieboekjes o.a. over de H. Antonius van Padua, handboekje voor dienstmeiden en enkele historische werkjes o.a. over Grauwzusters. Bijnaam ‘de Paus’ binnen familie.

Publ.: De deugdzame dienstmeid in hare plichten onderwezen, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1901.
Lit.: Le Messager de Saint-François d’Assise, 31, 1905, p. 256-257; BERLO, p. 363, 369, 467 en 473; VAN MECHELEN, p. C15; JORISSEN; Lucianus CEYSSENS, Jeroom Goyens, onze eerste provincie-archivaris (1864-1942), in Franciscana, 50, 1995, p. 7.