Stadswoning

Enkelhuis, gelegen op de hoek van de huizenrij naast een braakliggend pand; vier traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak (mechanische pannen); huidige, neoclassicistische gevelordonnantie uit de tweede helft van de 19de eeuw, doch oude kern uit de 16de eeuw (linker zijgevel). Bakstenen gebouw met een gecementeerde en beschilderde lijstgevel, voorzien van rechthoekige vensters en dito deur in een gecementeerde omlijsting met druiplijst. De geveltop der linker zijgevel vertoont de oorspronkelijke vakwerkconstructie, thans met bakstenen vullingen; onderaan bleef, ondanks de waarschijnlijke ondervernieuwing, een houten bolkozijn met geprofileerde beloop en diefijzers bewaard, voorzien van twee ontlastingsboogjes.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Stadswoning [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22981 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Folcardus, abt ST

 Sint-Truiden 11.05.1145 

Jong ingetreden als monnik. Cellarius en cantor 1108, proost 1112. Ondanks protest van graaf van Duras  tot abt gewijd in Fosse 1138. Restaureerde verder de abdij na Rodulfus o.a. slaapzaal, kapittelzaal en infirmerie. Was in conflict met Arnold van Diest en maakte bezetting mee door Godfried van Brabant in 1140 en 1142. Ontving talrijke schenkingen van lokale burgerij, maar onderging brouwersopstand in 1143-1144. Liet goed in Hakendover  na. Begraven in midden abdijkerk 1145.

Lit.: RECUEIL, p. 14; MONBEL, p. 43-44; KRONIEK2, p. 10-24.