Stadswoning

Enkelhuis, gelegen op de hoek van de huizenrij naast een braakliggend pand; vier traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak (mechanische pannen); huidige, neoclassicistische gevelordonnantie uit de tweede helft van de 19de eeuw, doch oude kern uit de 16de eeuw (linker zijgevel). Bakstenen gebouw met een gecementeerde en beschilderde lijstgevel, voorzien van rechthoekige vensters en dito deur in een gecementeerde omlijsting met druiplijst. De geveltop der linker zijgevel vertoont de oorspronkelijke vakwerkconstructie, thans met bakstenen vullingen; onderaan bleef, ondanks de waarschijnlijke ondervernieuwing, een houten bolkozijn met geprofileerde beloop en diefijzers bewaard, voorzien van twee ontlastingsboogjes.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Stadswoning [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22981 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Belgian Red Devils

Belgian Red Devils

De Fouga aan het werk.
HBVL 1977

Lees: Jean-Pierre SCRUEL, De Rode Duivels en de Belgische acrobatische patrouilles van 1933 tot op heden, Brussel: Grisard, 1979; Vincent PECRIAUX, Butterflies in the skies. Fouga Magister. 30 ans à la Belgian Air Force et dans le monde, 1989.
Kijk: www.fougamagister.be; www.facebook.be/magisteraviation