Weustenraad, (Maria Raymond Hubert) Alfred, dichter

Loker 19.12.1860  - Sint-Truiden 12.07.1878 

Zoon van Caroline Claes (°Sint-Truiden 1834) en belastingsontvanger Louis van Zichen-Zussen-Bolder. Verwant met Emile Banning. Gezin verhuisde vaak o.a. Sint-Jans-Molenbeek 1857, Harelbeke, Lendelede, Oost-Vleteren 1869, Roeselare 1870, Koekelare 1874, Sint-Truiden 1878. Beloftevol dichter uit de Westhoek, onder invloed van Gezelle. Geïnspireerd door natuur, dood van familieleden, blauwvoeterij, geloof en eigen ziekte. Ook gedichten in ‘oud-Vlaams’. Klein Seminarie Roeselare 1869. Rodenbach richtte zijn gedicht Aan… in december 1877 aan zijn verwant en medestudent Leo Weustenraad-Rodenbach, broer van Alfred en later vrederechter in Izegem. Alfred was ll. van Verriest. Gestorven 17 jaar oud Ridderstraat  Sint-Truiden.

Publ.: Postuum Gedichten van Alfred Weustenraad, Roeselare: Julius de Meester ism. vader Weustenraad, 1881, met bespreking in De Vlaamsche Vlagge, 7, 1881, p. 77-78; gedichten De vogelkens (mei 1878) en Het perelken dauw in Oostland, nrs. 42-43, juli 1962, p. 43; gedicht Het mierken, in De muze zingt in het zuiden, Herk-de-Stad: Mikron, 1981, p. 372.
Lit.: Hugo VERRIESint-Truiden. Twintig Vlaamsche Koppen, 2, Roeselare: De Meester, 1901, p. 45-53, met portret; Ferdinand RODENBACH, Albrecht Rodenbach. Gedichten, Tielt: Lannoo, 1944, p. 151; J. DROOGMANS, Overzicht van de letterkunde te Sint-Truiden, in J. Droogmans. Verzamelde opstellen uitgegeven ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag., Hasselt: Provinciale bibliotheek, 1955, 2, p. 55 en noot 2; Wilfried BEELE, in Iepers Kwartier, 2, nr. 3, 1966, p. 55-65; Karel M. DE LILLE, in Iepers Kwartier; 5, nr. 2, 1969, p. 51; JORISSEN; Guido WULMS, in Appel, 3, 1978, nr. 3, p. 2-16; Raf SEYS, in WESTVLA, 1, p. 99-100; Romain VAN LANDSCHOOT, Albrecht Rodenbach. Biografie, Tielt: Lannoo, 2002, p. 495.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Belgian Red Devils

Belgian Red Devils

De Fouga aan het werk.
HBVL 1977

Lees: Jean-Pierre SCRUEL, De Rode Duivels en de Belgische acrobatische patrouilles van 1933 tot op heden, Brussel: Grisard, 1979; Vincent PECRIAUX, Butterflies in the skies. Fouga Magister. 30 ans à la Belgian Air Force et dans le monde, 1989.
Kijk: www.fougamagister.be; www.facebook.be/magisteraviation