Weustenraad, (Maria Raymond Hubert) Alfred, dichter

Loker 19.12.1860  - Sint-Truiden 12.07.1878 

Zoon van Caroline Claes (°Sint-Truiden 1834) en belastingsontvanger Louis van Zichen-Zussen-Bolder. Verwant met Emile Banning. Gezin verhuisde vaak o.a. Sint-Jans-Molenbeek 1857, Harelbeke, Lendelede, Oost-Vleteren 1869, Roeselare 1870, Koekelare 1874, Sint-Truiden 1878. Beloftevol dichter uit de Westhoek, onder invloed van Gezelle. Geïnspireerd door natuur, dood van familieleden, blauwvoeterij, geloof en eigen ziekte. Ook gedichten in ‘oud-Vlaams’. Klein Seminarie Roeselare 1869. Rodenbach richtte zijn gedicht Aan… in december 1877 aan zijn verwant en medestudent Leo Weustenraad-Rodenbach, broer van Alfred en later vrederechter in Izegem. Alfred was ll. van Verriest. Gestorven 17 jaar oud Ridderstraat  Sint-Truiden.

Publ.: Postuum Gedichten van Alfred Weustenraad, Roeselare: Julius de Meester ism. vader Weustenraad, 1881, met bespreking in De Vlaamsche Vlagge, 7, 1881, p. 77-78; gedichten De vogelkens (mei 1878) en Het perelken dauw in Oostland, nrs. 42-43, juli 1962, p. 43; gedicht Het mierken, in De muze zingt in het zuiden, Herk-de-Stad: Mikron, 1981, p. 372.
Lit.: Hugo VERRIESint-Truiden. Twintig Vlaamsche Koppen, 2, Roeselare: De Meester, 1901, p. 45-53, met portret; Ferdinand RODENBACH, Albrecht Rodenbach. Gedichten, Tielt: Lannoo, 1944, p. 151; J. DROOGMANS, Overzicht van de letterkunde te Sint-Truiden, in J. Droogmans. Verzamelde opstellen uitgegeven ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag., Hasselt: Provinciale bibliotheek, 1955, 2, p. 55 en noot 2; Wilfried BEELE, in Iepers Kwartier, 2, nr. 3, 1966, p. 55-65; Karel M. DE LILLE, in Iepers Kwartier; 5, nr. 2, 1969, p. 51; JORISSEN; Guido WULMS, in Appel, 3, 1978, nr. 3, p. 2-16; Raf SEYS, in WESTVLA, 1, p. 99-100; Romain VAN LANDSCHOOT, Albrecht Rodenbach. Biografie, Tielt: Lannoo, 2002, p. 495.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes aan onze gevels

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes

Priester Fernand Mariën, eerst onderpastoor in Jette en later kloosterdirecteur en godsdienstleraar bij de Ursulinen in Tildonk, startte in 1956 een nationale actie ‘Regnum Mariae’. Op zowat alle huisgevels verschenen houten kapelletjes met daarin een Italiaans plaasteren beeldje van de Madonna. De distributie kaderde in een Mariaal offensief van twaalf weken in de parochie met een propagandadag en een “koninginnedag” waarbij iedereen zijn zelfbouwkapelletje kon afhalen. Voor het vensterglas moest je zelf zorgen, want in principe was het kleinood gratis. Giften werden in dank aanvaard. Bij het overlijden van de initiatiefnemer in 1978 zouden er een kwart miljoen gevelkapelletjes verspreid zijn.

Actie-affiche

In de loop van de actiejaren veranderde het kapelmodel. Kenmerkend bleven de Maria-M getopt met kruisje en het gekroonde M-monogram dat verwees naar het Rijk van Maria. In de laatste fase waren de gevelkapelletjes actueel gestroomlijnd en in kunststof uitgevoerd. De honderden houten exemplaren in Sint-Truiden hebben de tand des tijds meestal niet overleefd. Ze worden zeldzaam.


Gevel school zusters Sint-Vincentius-a-Paulo te Zepperen. Afgebroken. 


Lees: Roger DE BROECK, Gevelkapelletjes in Vlaanderen, in Ons Heem, 55, 2001, nr. 2, p. 196-219: Henri VANNOPPEN, in Kapellen in Vlaanderen, Brussel: FARO, 2002.