Hoekhuis gedateerd 1723

Breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder mank, gebogen zadeldak (Vlaamse pannen), door middel van muurankers gedateerd A 1723; Maasstijl.

Bakstenen gebouw met een witgekalkte gevel op een gepikte plint; gesmeed ijzeren muurankers; daklijst op uitgesneden, houten modillons. Kalkstenen kloosterkozijn met sponningbeloop en duimen aan het benedenlicht. Verankerd rondboogdeurtje in een rechthoekige, kalkstenen omlijsting met negblokken; kalkstenen bolkozijn met negblokken als bovenlicht. De achtergevel heeft twee kalkstenen kruiskozijnen en twee dito kloosterkozijnen op de benedenverdieping; ontlastingsboogjes (gekoppeld voor de kruiskozijnen) van een rollaag en een platte laag; gelijkaardige, doch houten vensters, thans gerestaureerd, op de bovenverdieping. Rechthoekige, houten deur met gedicht houten bolkozijn als bovenlicht, en een ontlastingsboog van een rollaag en een platte laag. Zijgevel met aandak en vlechtingen.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoekhuis gedateerd 1723 [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23043 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Jammaers, Urbain, geneesheer

Ordingen 07.08.1899   Sint-Truiden 24.03.1988  x Lucie Germeys  

Geboren in winning Deplet. Uit Zeppers smedenfamilie. Enige zoon van liberale rentenier Felix en Antonie Vrijdaghs. Kleinzoon van smid Joannes en Anne Gertrudis Saenen.  

Ll. Klein-Seminarie Sint-Truiden. Twee jaar natuurwetenschappen R.U. Luik, maar overgeschakeld op geneeskunde. Huisdokter met specialiteit kraambed 1925. Praktijk in 1927 verhuisd naar Stenaertberg in Sint-Truiden. 

Wetsdokter en stichter Wetenschappelijke Kring van Geneesheren van Sint-Truiden . Lid van de Orde en van Beroepshof Orde. Lid Maatschappij Wetsgeneeskunde België 1946. Oprichter zondagsdienst dokters Sint-Truiden 1939.

Info: HIP archief. Lit.: Rik PIRARD, Zestig jaar toegewijde huisarts en wetsdokter, in HBVL, 01.04.1987; Dr. Luc RENSON, In Memoriam Urbain Jammaers, Sint-Truiden. 1998; Leven in Oud Zepperen, p. 129-142, 419-421.